Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.

Woordenschat

Jaargang: 
12
Datum: 
16 mei. 2018
Nummer: 
10
Schrijver: 
E. de Marie-de Ruig
ID:
2075
Rubriek: 

Eeuwig

In het vorige artikel hebben we het woord 'drie-eenheid' besproken. God heeft Zich in Zijn Woord geopenbaard als de Drieenige. We geloven in één God, maar wel als God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Met ons verstand kunnen we dat moeilijk begrijpen; dat moeten we geloven. Ook in dit artikel gaan we een lastig begrip bespreken; het woord 'eeuwig'. Lees je mee?

Betekenis

Het woord 'eeuwig' is geen moeilijk woord. Je gebruikt dit woord misschien niet zo vaak, maar hoe vaak zeg je het woord: 'altijd'? Dat betekent ongeveer hetzelfde als 'eeuwig'. In de Bijbel heeft 'eeuwig' meerdere betekenissen. Het betekent dat iets geen einde heeft, dus: voor altijd is. Dit kunnen wij ons moeilijk voorstellen. Wij kennen allemaal dingen, mensen, dieren die niet eeuwig zijn; ze hebben een begin en een einde. Maar van God lezen we in de Bijbel dat hij 'Eeuwig' is en dat wie in Hem gelooft 'eeuwig' leven heeft. Laten we samen eens lezen wat de Bijbel daarover zegt.

God is eeuwig

Lezen: Exodus 3

 

We hebben net het bekende verhaal van Mozes bij de brandende braamstruik gelezen. Toen Mozes vroeg aan God hoe hij aan de Israëlieten moest uitleggen wie hem gezonden had, kreeg hij als antwoord (vers 14):

En God zei tegen Mozes: IK BEN DIE IK BEN. Ook zei Hij: Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen: IK BEN heeft mij naar u toe gezonden.

 

Deze naam wil zoveel zeggen als: God is er, Hij is er altijd geweest en zal er altijd zijn. In het Hebreeuws is dat Jahweh; een naam die je misschien wel eens gehoord hebt.

In vers 15 hebben we gelezen dat God dan ook aangeeft dat het Zijn eeuwige naam is. Jahweh wil ook zeggen dat Hij niet verandert. Hij blijft altijd dezelfde. Dat is voor ons een grote troost. De God Die de wereld schiep en de hele geschiedenis door voor Zijn volk heeft gezorgd, is dezelfde God die ook vandaag voor ons zorgt. Als we het hebben over de eeuwigheid van God, willen we daarmee zeggen dat God geen begin en geen einde heeft.

In Psalm 90 zingt Mozes over Gods eeuwigheid. God was er al voor de wereld geschapen werd. Voor God zijn duizend jaar als één dag en één dag als duizend jaar. Duizend jaar, dat klinkt voor ons als een heel lange tijd. Weet jij wat er duizend jaar geleden gebeurde? Maar voor God is dat als één dag. Mozes leert ons hier dat God boven de tijd staat, want Hij heeft de tijd geschapen. Lees het maar eens na in Psalm 90.

 

Ook in het Nieuwe Testament komen we het woord 'eeuwig' tegen. Lees je mee?

Eeuwige straf en eeuwig leven

Lezen: Mattheüs 25:31-46

 

We hebben net gelezen over het laatste oordeel. De Here Jezus vertelt hier aan Zijn discipelen wat het laatste oordeel inhoudt.

Ook hier lezen we over 'eeuwig'. Het gaat dan niet over een eigenschap van God, maar het wordt over ons mensen geschreven. De mensen die Gods wil doen, hebben eeuwig leven. De mensen die tegen Gods wil ingaan, krijgen de eeuwige straf. Deze eeuwigheid is dus anders dan de eeuwigheid van God. Onze eeuwigheid heeft namelijk een begin en de eeuwigheid van God niet. Daarnaast zijn wij ook niet onveranderlijk, zoals God. Je wordt geboren, je groeit op en je sterft. Houdt ons leven op na het sterven? Nee, wij geloven dat we na ons sterven eeuwig bij God mogen leven.

 

Dat klinkt misschien nog steeds heel ingewikkeld. Zullen we eens lezen wat de catechismus over ons eeuwige leven zegt?

Tot het eeuwige leven uitverkoren

Lezen: HC Zondag 21, vraag en antwoord 54, vraag en antwoord 58

 

Wat staat het er mooi in vraag en antwoord 54! De Zoon van God heeft Zich een gemeente uitverkoren tot het eeuwige leven. God heeft van tevoren bepaald wie door Hem gered worden. Hij is het die Zijn kerk vergadert, beschermt en onderhoudt. Hij is niet afhankelijk van de keuzes die mensen maken. Misschien heb je bij een doop wel eens gehoord dat de dominee de volgende woorden zei:

Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij.

(Jesaja 43:1)

 

De Heere heeft jou uitgekozen. En nu vraagt Hij aan jou dat jij Hem dient.

En dan staat er ook dat je eeuwig lid zult blijven van die gemeente. Dus ook na je sterven.

 

Vraag en antwoord 58 leggen uit welke troost het eeuwige leven ons geeft. Er wordt gezegd dat we nu al een begin van de eeuwige vreugde in ons hart voelen. Hoe voel je dat? Als je in de Here Jezus gelooft. Hij heeft gezegd dat wie in Hem gelooft, eeuwig leven heeft. Dat begint dus al tijdens je leven. Het is heel belangrijk dat je Hem dient, dat je kiest voor een leven met de Here. Want, wie niet in Hem gelooft, heeft het eeuwige leven niet. Die mensen wacht de eeuwige dood. Ook dat kunnen we ons niet voorstellen, maar dat het verschrikkelijk is, lezen we in de Bijbel.

 

Het eeuwige leven is een leven waarin we volmaakte mensen kunnen zijn en God echt kennen en dienen. Nu hebben we daar het begin al van, maar straks, na Christus' terugkomst, zullen wij in eeuwigheid, in eeuwige vreugde met Hem leven!

 

Daarom kunnen we ook zingen:

 

Looft nu den HEER, zingt Isrels God verblijd,

prijs Hem voor zijn gena

van eeuwigheid tot in all' eeuwigheid!

Ja, waarlijk, amen, ja!

Psalm 41:5