Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.

Psalm 2:1

Jaargang: 
9
Datum: 
14 jan. 2015
Nummer: 
1
Schrijver: 
B. de Roos
ID:
1904

Psalm 2 is een psalm waarvan je misschien denkt: heeft dit wel iets met mij te maken?

Wellicht heb je nog wel meer vragen. Bijvoorbeeld: wie heeft deze psalm geschreven?

Maar er is tenminste één ding dat we wel zeker weten. De dichter is een woordvoerder van God. Hij zegt letterlijk na wat God hem voorzegt. Daarom kun je zeggen: hij is een profeet.

De dichter van deze psalm ziet weinig goeds.

Heel veel volken zijn gezamenlijk op het slechte pad. Ze erkennen de regering van God niet langer. Sterker nog: ze willen de macht zelf in handen hebben. Ze willen zelf regelen wat ze doen en laten.

 

Dat is waanzin, zegt de profeet die in deze psalm spreekt. Het is grote onzin. Al dat gedoe leidt tot chaos. In de psalm staat dat ook: 'laat ons hun banden scheuren'. Ze willen vrij zijn. Vrij van de binding aan God.

Maar klinkt dat eigenlijk niet logisch? We willen allemaal vrij zijn. Als 't puntje bij 't paaltje komt, willen we allemaal onze eigen zin doen.

Wie wil er nou gebonden zijn?

Wie wil er nou gevangen zitten?

 

De Here lacht om de drukte van al die volken.

Hij heeft Zelf een koning aangesteld.

Die hemelse Koning heeft de macht. Aardse macht-hebbers zouden dat graag veranderen, maar dat zal hen niet lukken. De Here dringt er op aan dat de mensen zich aan Hem onderwerpen. Maar als zij dat niet doen, zal de Koning van hemel en aarde gehoorzaamheid afdwingen.

 

In het Oude Testament is het volk Israël nooit groot geworden. Israël is zelfs in ballingschap gevoerd.

Daarom zou je kunnen denken: dit lied is een beetje opschepperij. Maar dat is niet waar. Deze psalm heeft alles met de geschiedenis van de wereld te maken. En dus ook met de kerkgeschiedenis.

 

Kijk maar eens in Handelingen 4:24-28. Daar moeten de apostelen verantwoording afleggen van hun evangelisatiewerk. Zie je dat zij Psalm 2 daarbij ook gebruiken?

 

De schrijver van de brief aan de Hebreeën kent Psalm 2 ook. Hij past hem toe op Jezus Christus.

Kijk maar eens in Hebreeën 1:5. En in Hebreeën 5:5. 'Mijn Zoon zijt gij, ik heb U heden verwekt'. De dichter van Psalm 2 kijkt heel ver vooruit. De Heilige Geest leert hem om in de toekomst te kijken.

 

In die tweede psalm staat ook: 'Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots, hen stukslaan als pottenbakkers-werk'. Dat overkomt de volken die de macht van Christus willen breken.

Psalm 2 is niet de enige plek in de Bijbel waar dat staat. Lees maar mee in Openbaring 12: 'En zij baarde een zoon, een mannelijk wezen, dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf; en haar kind werd plotseling weggevoerd naar God en zijn troon'.

 

Die woorden betekenen eigenlijk: de Here beschermt de kerk. Ga daar dus maar heen. Dan komt alles goed.