De Bazuin

De Bazuin biedt een breed scala aan artikelen. Het varieert van boeiende hoofdartikelen over geloof, geloofsleven en belijden, tot columns, kinderpagina’s, puzzels en puntige ‘snippers’ die opvallende aspecten van het leven signaleren. Daarnaast wordt veel aandacht gegeven aan ontwikkelingen in het kerkelijke leven en in de samenleving.

Ons doel is versterking van onderlinge verbondenheid en opbouw in het geloof.

De redactie en medewerkers doen hun werk op basis van de Heilige Schrift, waarvan zij belijden dat de Drie Formulieren van Eenheid een getrouwe samenvatting van haar leer geven.

Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. (2 Timótheüs 3: 16-17)

In de publicaties van De Bazuin gaat het er om in alle levensverbanden de weg van de Heere  te wijzen, in het vertrouwen dat Hij het zal doen.

We willen Zijn grote Naam eren naar Psalm 150 die daartoe luid en duidelijk oproept: Loof Hem met geschal van de bazuin! 

Organisatie

Het blad De Bazuin wordt uitgegeven door de rechtspersoon De Bazuin als een zelfstandig onderdeel van De Gereformeerde Kerken in Nederland (DGK). Organen van deze rechtspersoon zijn een Redactie die belast is met de realisatie en productie van het blad, en een Raad van Toezicht en Advies (Raad) die toezicht houdt op de gereformeerde koers van het blad. Een en ander is vastgelegd in een Statuut waarin ook de basale structuur van de organisatie en de globale taken van Redactie en Raad zijn vastgelegd, zie op deze site onder Statuten.

Verschijnen en abonneren

Het blad De Bazuin verschijnt maandelijks, behalve in de maand augustus. Er kan geabonneerd worden op een papieren versie die per post wordt toegezonden of een digitaal abonnement dat via de website kan worden ingezien.

Het is mogelijk om een proefabonnement af te sluiten of een los nummer aan te vragen.

Zie verdere informatie onder  Proefabonnement of neem contact op.

Over de website

De website is primair bedoeld als algemene informatiebron voor het blad De Bazuin. Maar er zijn ook de volgende belangrijke functies:

  • Archief voor verschenen edities, toegankelijk voor abonnees.
  • Actueel ‘artikel van de maand’
  • Uitgebreide artikelen

De laatste categorie betreft artikelen die niet pasten in de beschikbare ruimte in het blad en daar werden samengevat maar op de website in extenso worden gepubliceerd.

Altijd op de hoogte blijven van alles omtrent De Bazuin? Schrijf u dan nu in voor de nieuwsbrief!

© 2007-2023 Deputaten Curatoren Landelijk kerkblad en website; De Gereformeerde Kerken in Nederland (hersteld)
error: Niet mogelijk te downloaden.