De dynamiek van het kerkvergaderend werk van Christus

Stuwkracht en beweging