Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.
Original Verse:
Mattheüs Chapter 5 Verse 36Noch bij uw hoofd zult gij zweren, omdat gij niet een haar kunt wit of zwart maken;

Reference Verses:
Mattheüs Chapter 23 Verse 16-21 [16] Wee u, gij blinde leidslieden, die zegt: Zo wie gezworen zal hebben bij den tempel, dat is niets; maar zo wie gezworen zal hebben bij het goud des tempels, die is schuldig. [17] Gij dwazen en blinden, want wat is meerder, het goud, of de tempel, die het goud heiligt? [18] En zo wie gezworen zal hebben bij het altaar, dat is niets; maar zo wie gezworen zal hebben bij de gave, die daarop is, die is schuldig. [19] Gij dwazen en blinden, want wat is meerder, de gave, of het altaar, dat de gave heiligt? [20] Daarom wie zweert bij het altaar, die zweert bij hetzelve, en bij al wat daarop is. [21] En wie zweert bij den tempel, die zweert bij denzelven, en bij Dien, Die daarin woont.
Mattheüs Chapter 6 Verse 27Wie toch van u kan, met bezorgd te zijn, een el tot zijn lengte toedoen?
Lukas Chapter 12 Verse 25Wie toch van u kan, met bezorgd te zijn, een el tot zijn lengte toedoen?