Gezang 7:6


In dit lied gaat het om Iemand die naar anderen omkijkt. Iemand die een ander niet hulpeloos laat staan.

Misschien heb je wel eens gezien dat een oud vrouwtje een zebra wil oversteken, maar dat niet zo goed durft. Ze is bang dat ze niet snel genoeg de weg over kan steken. Dan zijn er wel mensen die dat vrouwtje helpen om over te steken. Zij laten dat vrouwtje dan niet hulpeloos staan.

 

In dit gezang wordt ook over Iemand gesproken die andere mensen niet hulpeloos laat staan. Het gaat dan hier over de Heere. In dit gezang wordt gezegd dat Hij niet hulpeloos laat staan die Abrahams troost verwachten. Abrahams troost dat betekent de belofte van de Heere dat er uit Abrahams nageslacht iemand geboren zou worden die mensen zou verlossen van de zonde. Mensen die deze Verlosser verwachten mogen weten dat de Heere naar hen omkijkt.

Deze Verlosser is de Heere Christus. En de moeder van de Heere Jezus zing nu dit lied. Want zij weet dat de Verlosser binnenkort uit haar geboren zal worden. De Heere gaat binnenkort Zijn belofte vervullen door de geboorte van de Heere Jezus.

 

Daarom zingt ze dat de barmhartigheid van de Heere zo ontzettend groot is. Dit betekent dat de Heere genadig is. Geen enkele mens heeft het verdiend dat de Heere zo genadig is. Dat Hij Zijn belofte steeds weer vervult. De mensen hebben steeds weer tegen Hem gezondigd. En toch heeft Hij Zijn belofte vervuld. Dat er een Verlosser zou komen. Hij had dit aan Abraham beloofd en komt dit ook na. En iedereen die gelooft dat Jezus Christus zijn Verlosser is, zal behouden worden.

Verwacht het dan ook van Hem alleen. Want jij verdient het niet dat jij Gods kind bent en je kunt dit ook niet verdienen. Vraag daarom ook steeds of de Heere je wil blijven laten geloven. En bidt ook maar steeds weer of de Heere jouw zonden wil vergeven. Dan mag je er zeker van zijn dat Hij dit doet. Want Hij heeft beloofd dat Hij dit zou doen. En dit gezang wijst jou erop dat Hij Zijn beloften steeds weer vervult. En vraag ook maar of je dankbaar mag zijn voor alle goede dingen die Hij jou geeft. Dat zijn vergeving van zonden, een nieuw leven waarin je de Heere wil dienen. En straks een volmaakt leven met Hem. Een leven zonder zonde, ziekte en dood. Bid daar elke dag maar om.