Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.
-A A +A

Zoek Mijn aangezicht - Hoe?

Jaargang: 
9
Datum: 
20 mei. 2015
Nummer: 
17
Schrijver: 
C. Koster
ID:
1512


Nu weet Frits waarom het zo belangrijk is om tot de Here te bidden. De Here wil dat we elke dag ons hart uitstorten bij Hem. Alles aan Hem vertellen wat er bij ons leeft. Op die manier laat je zien dat je de Here als almachtige God erkent. En dank je Hem voor zijn liefdevolle zorg die Hij je gaf als jouw hemelse Vader. Bovendien geeft de Here zijn gaven alleen op ons gebed. Het gebed is dus heel belangrijk.Maar nu de praktijk! Wat kan Frits helpen om daadwerkelijk iedere dag tot God te bidden?

Regelmaat

Om het gebed niet te vergeten, is regelmaat belangrijk. Bid op vaste tijden. Als je wacht totdat het jou uitkomt om te bidden, dan bid je waarschijnlijk niet of niet vaak. Om gezond te blijven, moeten we met regelmaat eten. Voor je geestelijke gezondheid is het heel belangrijk om met regelmaat te bidden. Zo bezien is het een heel goede gewoonte om voor en na de maaltijd te bidden. Als je dan gaat eten zonder eerst te bidden, dan vóel je: ik ben iets vergeten. Ik heb het gebed overgeslagen. Zo helpt de gewoonte je om trouw te zijn in je gebeden. Op welke momenten kan je dan bidden? Voor de meesten zullen die vaste momenten bij de maaltijden zijn en voordat je gaat slapen. Maar je kan daarnaast ook andere momenten kiezen om te bidden. Bijvoorbeeld bij het opstaan. Of elke zaterdagavond, als je zelf of in je gezin de week afsluit.

Rust

Naast regelmaat is ook rust belangrijk. Neem de tijd en de rust voor je gebed. Van bidden mag je geen haastwerk maken. Het gebed moet geen automatisme en sleur worden. Daarom is het goed om bewust tijd te kiezen voor het gebed. Realiseer je, dat God de hele dag voor jou zorgt. Voortdurend is Hij bij je, omringt Hij je, geeft Hij je gezondheid en kracht. Hij geeft je alles wat je nodig hebt. Dan zou het wel heel erg ondankbaar zijn als wij het gebed afraffelen. Terwijl wij druk kunnen zijn met duizend en één dingen, moeten wij het onderwijs van Jezus Christus nooit vergeten: maar zoekt eerst Gods Koninkrijk en Gods gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden (Mat. 6:33). Allereerst en boven alles moeten wij bezig zijn met de dingen van God. Daar past het gebed voor de volle 100% bij. Daarom moeten wij de tijd nemen voor het gebed. Om de Here te danken voor zijn vele gaven en geschenken. En te bidden om alles wat wij nodig hebben. Je kan aan Hem vragen: `leer mij allereerst en boven alles uw Koninkrijk te zoeken en uw gerechtigheid. Uw Naam worde geheiligd, Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede.´

Binnenkamer

Om te kunnen bidden is het ook belangrijk dat je niet gestoord wordt tijdens je gebed. Er moet stilte zijn, zodat je je kunt concentreren. En er is niet alleen stilte nodig om je heen. Er zal ook stilte moeten zijn in jezelf. Dat kan niet als in je hoofd de muziek nog doorklinkt, of de tv-beelden nog op je netvlies staan of allerlei gedachten nog onrust geven in je hoofd. Dan kan het wel stil zijn om je heen, maar dan kun je je alsnog niet goed concentreren. Vergeet hierbij ook je mobieltje niet! Zet je mobiel uit, of zet het internet op je mobiel uit. Zodat je niet door een berichtje gestoord wordt.

Het is belangrijk om ook zelf tot rust te komen. Om stilte op te zoeken als je gaat bidden. De Here Jezus zegt dat ook tegen zijn discipelen: ga naar je binnenkamer. Je kan bijvoorbeeld ook zeggen: trek je terug in je slaapkamer. Als je echt je zorgen bij de Here wil brengen, kies dan een rustige plaats. Een persoonlijk gebed voordat je gaat slapen kan om deze reden een goed moment zijn. Dan zal niemand zomaar je slaapkamer binnenlopen. Je bent al bezig om tot rust te komen, de tv en radio staan uit. Je mobieltje ligt misschien al beneden in de kamer. Dan is er dus alle gelegenheid om ook in de stilte van je slaapkamer de Here te zoeken in je gebed.

Daarnaast kan een eerbiedige houding je hierin ook helpen. Voor het slapengaan kan je bijvoorbeeld geknield gaan bidden. Dan maak je je klein voor God. En als we bidden, vouwen we altijd onze handen, omdat je het alleen van de Here verwacht. Je sluit je ogen, om je te concentreren en je aandacht op de Here te richten. Je nadert immers in gebed voor de troon van God.

Zo kan je in je houding laten zien wat er in je hart leeft: eerbied voor de Here. Je bent afhankelijkheid van Hem. Onze hulp is in de naam van de Here. Die belijdenis geef je uiting door je houding. De houding is natuurlijk niet het belangrijkste, het gaat om de inhoud van je gebed. Maar in je houding laat je wel zien hoe je hart is. Als je een waardevol cadeau geeft aan iemand, dan doe je daar een waardevolle verpakking omheen. Zo laat je ook door je houding zien dat je gaat bidden tot de almachtige God en Vader in de hemel.

Bijbel

Naast de binnenkamer is ten vierde ook het Bijbellezen belangrijk. Bidden en Bijbellezen gaan hand in hand. Als je bidt voor jezelf, lees dan ook altijd uit de Bijbel. En als je uit de Bijbel gelezen hebt, ga dan ook altijd bidden. Als je daar een gewoonte van maakt, zal je dat helpen om trouw te zijn in zowel het bidden als het lezen. Bovendien gaat het lezen en bidden ook heel mooi samen. Eerst je Bijbel openen om te luisteren naar de Here. Dan kan je zien wie Hij is, wat Hij doet, wat Hij je belooft. En vervolgens kan je daarvoor de Here ook danken. Je kan de Here danken voor wat je gelezen hebt. Bijvoorbeeld dat de Here zijn volk heeft bewaard al de eeuwen door. Of dat Hij zijn wijsheid openbaart. Of dat Hij je zoveel dingen belooft. En je kan Hem ook bidden naar aanleiding van wat je gelezen hebt. Bidden om vertrouwen in Gods leiding. Of je kan bidden dat je gehoorzaam mag zijn in wat de Here van je vraagt. Je kan bidden om geloof in wat de Here heeft gezegd en gedaan in de Bijbelgeschiedenis. Als je zo het lezen en bidden laat samengaan, dan versterken ze elkaar. Het lezen is dan een voorbereiding op het bidden. En in je gebed verwerk je dan wat je gelezen hebt.

Vertrouwelijke omgang

Misschien voel je je soms wel schuldig, omdat je te weinig leest en te weinig bidt. Dan mag je dankbaar zijn, omdat je beseft dat je moet bidden. En omdat je ook verlangt om meer te bidden en te lezen, omdat de Here het van je vraagt en Hij op jouw gebed je gaven wil schenken. Tegelijk zie je dan ook dat bidden niet vanzelfsprekend is. Ook het gebed vraagt trouw en volharding. Het kost strijd om een biddend leven te leiden. Bidden doen wij niet uit onszelf. Bidden is het werk van de Heilige Geest in ons hart. En de satan die probeert ons op zoveel manieren af te leiden, zodat we steeds minder gaan bidden. Ga die strijd aan. Laat de sleur niet toe in je leven. Maar zoek de Here. Zoek zijn aangezicht iedere dag. Zodat je een vertrouwelijke omgang mag hebben met de Here.

Frits heeft het begrepen. En hij gaat er vanaf nu opnieuw serieus werk van maken: het lezen van de Bijbel, het bidden tot de Here. De Here zegt ook tegen jou: zoek Mijn aangezicht. Wat is jouw antwoord?