Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.
-A A +A

Zing voor de HEERE!

Jaargang: 
12
Datum: 
11 jul. 2018
Nummer: 
14
Schrijver: 
Berdien Sikkens-Heres
ID:
2087

Hou jij van zingen? De een zal het leuker vinden dan de ander. Misschien zit je wel op een koor of zing of neurie je vaak mee op een lied. Of je vindt zingen helemaal niet leuk en kost het je al veel moeite om mee te zingen met de psalmen en gezangen in de kerk. Toch heeft zingen wel iets bijzonders. Zingen, muziek maken... Het doet iets met je. In de Bijbel komt zingen heel vaak voor, het speelt een belangrijke rol met name in het loven van God. Wij zingen in de kerk psalmen en gezangen, thuis misschien ook wel. Zingen voor de HEERE is van grote waarde, niet alleen in de kerk, maar zeker ook thuis, voor jezelf of als gezin. Laten we samen eens nadenken over de waarde van het zingen voor God. Is dit belangrijk voor ons geloof? Is het alleen iets voor in de kerk of niet? Lees je mee?

Zingen in de Bijbel

In de Bijbel lezen we vaak dat er gezongen wordt voor de HEERE. Zingen is een belangrijke uiting van het loven en prijzen van God. Een paar teksten waarin dat duidelijk blijkt:

 

- Exodus 15:1: Toen zongen Mozes en de Israëlieten dit lied voor de HEERE. Een uiting van lof op Gods machtige Hand die het volk Israël van de Egyptenaren heeft verlost.

- 1 Kronieken 15:16: Verder zei David tegen de leiders van de Levieten dat zij hun broeders, de zangers, op moesten stellen met muziekinstrumenten, met luiten, harpen en cimbalen, om luide en blijde klanken* te laten horen. (*: letterlijk: om te verheffen met een stem van blijdschap.) Dit was als voorbereiding op het terughalen van de ark uit het huis van Obed-Edom. Met gezang en muziek liet koning David de ark weer terugbrengen naar Jeruzalem (vers 28).

- 2 Kronieken 29:30: Daarna zeiden koning Hizkia en de leiders tegen de Levieten dat zij de HEERE prijzen moesten met de woorden van David en van Asaf, de ziener. En zij prezen Hem met blijdschap, en knielden en bogen zich. Dit was nadat koning Hizkia de tempel van de HEERE had gereinigd en de dienst in de tempel weer werd hersteld. Daarvoor prezen zij de HEERE.

- Mattheüs 26:30: En toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken zij naar de Olijfberg. Dit was na het Avondmaal van de Here Jezus met Zijn discipelen. Het was gebruikelijk om bij de maaltijd te zingen.

- Jakobus 5:13: Is iemand onder u in lijden? Laat hij bidden. Heeft iemand goede moed? Laat hij lofzingen. Een aanmoediging om te zingen.

 

We zien dat zingen in de Bijbel vaak in groepsvorm plaatsvond, als lofprijzing of na een overwinning. Of als opwekking, kijk maar naar Paulus en Silas die in de gevangenis zaten. Maar er zijn ook klaagpsalmen of psalmen waarin moeiten en verdriet worden geuit (denk aan Psalm 73 en Psalm 130). Daarmee mogen wij ook tot God komen.

 

Zingen is zelfs een opdracht, zoals die wordt gegeven in Efeze 5:19: ...en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart. Ook in Kolossenzen 3:16 wordt zo'n opdracht gegeven. En dan hebben we het nog niet eens over de Psalmen gehad, wat eigenlijk liederen zijn. Kortom, we kunnen niet om het zingen in de Bijbel heen.

Waarom zingen we?

Eigenlijk is het voor ons heel gewoon om op zondag in de kerk te zingen. Denk eens na over wat jij van het zingen in de kerk vindt. Vind je het fijn om te doen? Zing je met enthousiasme mee? Enthousiast meezingen hoeft niet te betekenen dat je uitbundig en superblij meezingt, maar dat je van binnen graag wilt meezingen en blij bent dat je voor God mag zingen. Dat hoeft zeker niet altijd zichtbaar te zijn, het uiterlijke enthousiasme is vaak niet duidelijk zichtbaar (hoewel dat er best wel mag zijn!), maar we kunnen niet in iemands hart kijken, God gelukkig wel!

Maar hoe zit het bij jou thuis? Zing je thuis weleens psalmen of andere christelijke liederen? Misschien zongen jullie vroeger thuis, als gezin op zondagavond, na het eten samen psalmen of zelfs elke avond na het eten. Een goede gewoonte, zeker voor de lofprijzing van God, maar ook om vertrouwd te raken met de psalmen en andere liederen. Misschien doe je dat nog steeds of is er de slop in geraakt.

 

Maar waarom zingen we eigenlijk? Omdat onze liederen net als offers zijn, als bouwstenen voor de troon van God. 'God troont op de lofzangen van Israël' (Psalm 22). Je zou het zo kunnen zeggen: door te zingen bouw je een troon op de aarde. Daarop kan de HEERE 'zitten'. Door de liederen die Gods kinderen voor de HEERE zingen, kan de HEERE regeren over de hele aarde. In onze liederen mag de HEERE gediend worden. Hij is het waard!

Muziekstijlen

Nu zijn er heel veel verschillende soorten muziekstijlen: rock, metal, pop, hiphop, klassiek, jazz, kerkmuziek... en nog veel meer. Iedereen heeft wel een bepaalde muziekstijl waar hij/zij graag naar luistert. Onder christelijke muziek valt de muziek waarin het christen-dom tot uiting komt in de teksten die gezongen worden. Ook de christelijke muziek kent verschillende soorten muziekstijlen. Hierbij kan je denken aan religieuze popmuziek, variërend in stijl, van gospel tot white metal en aan liturgische kerkmuziek zoals psalmen, gezangen en opwekkingsliederen. Je kent vast wel wat bands of artiesten die christelijke muziek maken, zoals Sela, Michael W. Smith en Sons of Korah.

Muziekinstrumenten

In de kerk zingen we alleen psalmen en gezangen, meestal onder begeleiding van het orgel. Dat is al jaren zo. In andere kerken zie je ook dat andere muziek-instrumenten een plaats krijgen in de begeleiding van de liederen. Dat hoeft niet per se verkeerd te zijn. Het kan heel mooi zijn en de blijdschap bij het zingen versterken.

 

In de Bijbel worden ook verschillende muziek-instrumenten genoemd die gebruikt werden bij de lofzang voor de HEERE. Zoals in 1 Kronieken 15:16, dat aan het begin van het artikel geciteerd is.

Maar kijk bijvoorbeeld ook eens naar Psalm 150, daarin worden maar liefst 7 instrumenten genoemd!

De bazuin, de luit (snaarinstrument dat lijkt op een gitaar), de harp, de tamboerijn (zie plaatje), het snarenspel (bijv. gitaar of piano), de fluit en de cimbalen (zie plaatje).

In de kerk

Nog even over die muziekinstrumenten in de kerk. Hierover bestaat veel verschil van mening. De een vindt het heel mooi als er meer muziekinstrumenten gebruikt zouden worden in de erediensten. De ander is er huiverig voor, want er moet niet te veel nadruk op de instrumenten komen te liggen. Het moet niet te mensgericht worden, de eer van God moet centraal staan. En dat is zeker waar! Maar ligt dit elkaar in de weg? Denk er eens over na...

 

Het bespelen van een muziekinstrument is een talent dat je van God hebt gekregen. En dit talent mag je zeker inzetten voor de dienst aan God. Dat wil Hij juist graag. Gelukkig wordt dit ook al wel gedaan bij concerten van koren en bij samenzangen op tweede feestdagen bijvoorbeeld. En soms ook wel tijdens de eredienst op christelijke feestdagen, zoals bij Kerst en Pasen. En natuurlijk kun je het ook thuis doen.

 

In de kerk loven en prijzen wij God, als antwoord op Zijn machtige werk van verlossing door Zijn Zoon. Samen als gemeente mogen we dan zingen voor Hem. Daarvoor mogen wij onze stem gebruiken. Zou het dan ook niet mooi zijn als we het talent van muziek maken daarvoor kunnen gebruiken? Zoals Psalm 150 zegt: Loof Hem met snarenspel en fluit!

Wat zing je?

We hebben even een uitstapje gemaakt naar de muziekinstrumenten, nu gaan we weer terug naar onze stem. Want deze hebben we ook van God gekregen, en met een reden: Laten wij dan altijd door Hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die Zijn Naam belijden. Dat staat in Hebreeën 13:15.

 

Wij zijn bijna allemaal opgegroeid met de psalmen en gezangen. De psalmen zijn heel mooie liederen met een rijke inhoud. Verbondsliederen worden ze ook wel genoemd. Gods verbond met Zijn kinderen staat hierin centraal. Hij heeft ze ons Zelf gegeven met het doel om ons te leren hoe wij Zijn liefdewoord in het verbond kunnen en moeten beantwoorden. Soms moet je even goed lezen en overdenken wat er precies in een psalm staat voordat je de inhoud echt begrijpt. Het is zeker de moeite waard om dat te doen. Want dan zie je dat de rijkdom ervan enorm is. En wil je ze ook juist graag zingen. Dan noem je ze niet ouderwets en saai, maar juist actueel en boeiend, omdat je weet wat er werkelijk in staat.

 

Nu hoeven wij echt niet alleen psalmen en gezangen te zingen. Er zijn ook andere, mooie liederen die door mensen zijn gemaakt, waarin God geloofd wordt. Wel is het altijd belangrijk (bij alle muziek!) te kijken naar de tekst: wat staat er? Staat God centraal in de tekst? Is alle eer aan Hem? Het loven van God is niet per se gebonden aan een bepaalde stijl van muziek, er zijn verschillende mogelijkheden. Je kunt je wel afvragen of een christelijk lied dat door rockmuziek wordt begeleidt, eerbiedig is. Het verschil met 'wereldse' muziek is dan niet meer zo groot.

Zingen maakt blij!

Van zingen word je blij, tenminste: meestal wel. Er is een kinderliedje dat zingt: Zing, zing, zingen maakt blij. Zingen van Jezus, vrolijk en blij. En dat is toch zo? Als je zingt over de Here Jezus dan word je blij! Het zingen heeft ook een breder effect, dan alleen de lofprijzing aan God. Het werkt samenbindend. Zingen met elkaar geeft een goede stemming, het versterkt onze blijdschap of geeft ons kracht om onze problemen te verwerken. Luther zei eens: 'Als ik in geloofsnood zit, ga ik psalmen zingen, want daarvoor gaat de duivel op de vlucht!'

In het zingen kunnen wij dus onze blijdschap en vreugde uiten, maar ook onze moeiten en verdriet. Zingen is meer dan gewoon praten. We maken muziek met onze stem door het uiten van verschillende klanken en toonhoogten, waardoor prachtige melodieën kunnen ontstaan. Het heeft iets extra's. Onze stem, een gave van God, waarmee we Hem kunnen eren, altijd!

 

Zingt nu een nieuw lied voor de HEERE,

want Hij heeft wonderen gedaan!

Gebruikte bronnen:

- Van kind tot kind, over godsdienstige opvoeding - Inge Oostdijk

- Ga je mee naar de kerk? - Inge Oostdijk

Om over na

te denken en te bespreken:

- Wat vind je van de stelling: het loven van God is niet gebonden aan een bepaalde stijl van muziek.

- Denk je dat door het invoeren van meerdere muziek-instrumenten in de eredienst, de eer van God in het geding komt?