Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.
-A A +A

Zijn wij radicaal?

Jaargang: 
9
Datum: 
03 dec. 2014
Nummer: 
5
Schrijver: 
Gerline Havinga
ID:
1447


Ken je het woord radicaal, dat hierboven in de titel staat? Misschien heb je het andere mensen wel eens horen zeggen. Soms hoor je mensen zeggen: Wat zijn jullie toch radicaal! Maar wat houdt dat nu eigenlijk in? Dat willen we gaan zien in dit artikel. We gaan zien wat radicaal zijn inhoudt, dat het van ons gevraagd wordt en hoe mooi het eigenlijk is als er zo tegen ons wordt aangekeken.

Wat is nu radicaal zijn?

Het woord radicaal klinkt vaak zo naar. Vaak denken we daarbij aan mensen die hun mening anderen met geweld opleggen. Aan strenge, boze, liefdeloze mensen. Maar wat betekent het nu om radicaal te zijn? Het woord radicaal komt van het woord radix. Dat betekent oorsprong of wortel. Radicaal zijn betekent consequent handelen, je houden aan waar je voor staat. Als christen betekent dit: ik houd me aan de wet van God en ik wijs dingen af die niet overeenkomen met Gods Woord. Het is niet meedoen met de wereld ook al doen zoveel anderen om je heen dat wel. Dat is radicaal zijn, uit één stuk zijn. Radicaal zijn is niet volmaakt zijn, maar het is uitgaan van wat je gelooft en belijdt.

Daartegenover staat een oppervlakkig geloof. Een geloof dat geen diepe wortels heeft in het Woord van God. Net als in de gelijkenis van de zaaier met het zaad dat op steenachtige plaatsen viel (Matth. 13:5). Je gaat dan akkoordjes sluiten met de wereld of met een verkeerde leer, je geeft er dan een beetje aan toe. Maar de Here wil dat niet, Hij wil een radicaal geloof!

Wij moeten radicaal zijn

De Here vraagt het van ons om radicaal te zijn. Hij wil ons helemaal, niet maar een stukje, maar totaal. Lees maar eens mee in Zondag 34, vraag en antwoord 94. Hierin gaat het over het eerste gebod. We kunnen hier lezen dat ons wordt geboden God naar waarheid te kennen, alleen Hem te vertrouwen, ons alleen aan Hem te onderwerpen, al het goede alleen van Hem te verwachten en Hem met heel ons hart lief te hebben, te vrezen en te eren. En dat zó dat je eerder alles en iedereen los wilt laten dan dat je iets tegen de wil van de Here zou doen. Is dat niet radicaal?

Maar hoe doen wij dat dan? Dat kunnen wij nooit uit onszelf. Daar hebben wij steeds de Heilige Geest voor nodig. O ja, wat is het vaak moeilijk om radicaal te zijn. Om nee te zeggen tegen dingen die je eigenlijk wel heel graag wilt. Om anders te zijn dan je klasgenoten. Dit helemaal tegen je eigen wil ingaan heet zelfverloochening. Maar het wordt wel van ons gevraagd radicaal te zijn in onze keuzes. In onze kerkkeuze en ook in onze keuzes wat we wel of niet doen of zeggen. Ja in alle keuzes van het leven wordt van je gevraagd dat totaal tot Gods eer te doen.

Wees maar radicaal!

Misschien heeft iemand jou of je familie wel eens radicaal genoemd. Omdat je naar De Gereformeerde Kerk (hersteld) gaat of omdat je geen ruimte kan laten voor eigen meningen, maar alleen voor Gods Woord. Ze vinden je dan streng omdat jij belijdt dat er maar één waarheid is. Bedenk dan maar, dat het mooi is dat mensen jou zo zien. Het betekent dat je uit één stuk bent en dat je je houdt aan wat Gods Woord zegt.

Soms is het erg moeilijk om radicaal te blijven. Als banden met vrienden of vriendinnen of zelfs met familie daardoor onder spanning komen te staan. Sommige keuzes die je moet maken gaan dwars door hechte vriendschapsbanden en bloedbanden heen. Lees dan maar eens mee in Matteüs 10:37,38 en 39. Daar staat: Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mijn niet waard; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waard. En wie zijn kruis niet op zich neemt en Mij navolgt, is Mij niet waard. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen; en wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het vinden.

Dat is nogal wat! Dat is heel radicaal. En zelf zouden wij dat nooit kunnen. Wij moeten daarom steeds blijven bidden of de Heilige Geest ons staande wil houden in die strijd tegen onszelf.

Wees maar radicaal, radicaal trouw aan de Here!