Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.
-A A +A

Zijn alle meningen goed?

Jaargang: 
9
Datum: 
14 jan. 2015
Nummer: 
8
Schrijver: 
Annegreet Sikkens-Hoving
ID:
1467


Er zijn in Nederland heel veel mensen die zich christen noemen. Soms is het wel heel verschillend wat iedereen gelooft. Dat merk je in je klas misschien wel. Schepping of evolutie? Wat maakt het uit. Vrouwen als dominee? Als ze dat nou graag willen en kunnen. Zondag rustdag? Dat hebben mensen bedacht. Andere mensen vinden misschien wel dat wij heel streng over zulke dingen denken. Dat we liefdeloos zijn. Maar zijn dan alle meningen goed? Moeten we alle meningen goed vinden?

Liefde = alles goedvinden?

Er zijn nog wel meer voorbeelden te noemen waarover niet iedereen hetzelfde denkt. Mensen denken anders over homoseksualiteit, samenwonen, de kinderdoop. Over opwekkingsliederen en over de kerk. In sommige kerkgenootschappen vinden mensen dat je ruimte moet geven aan verschillende meningen. Iedereen mag zijn mening hebben.

Maar is dat zo? En is dat een teken van liefde? Is liefde hetzelfde als alles goedvinden?

Zo heb je lief

Om het antwoord te vinden, kijken we naar de wet. Je weet wel dat de HERE de wet op twee tafels schreef. Op de eerste tafel van de wet staan de eerste vier geboden. Die geboden laten zien hoe je de HERE moet liefhebben. Je moet alleen op Hem vertrouwen, God liefhebben, geen beelden maken, zijn Naam niet misbruiken, zijn dag apart houden. Op de tweede tafel staan de geboden die leren hoe je de naaste moet liefhebben als jezelf. Je ouders eren, niet stelen, niet liegen, niet doodslaan, niet echtbreken, niet jaloers zijn. Omdat wij na de zondeval niet meer weten hoe we moeten leven, geeft God ons die wetten. Zo moet je God en elkaar liefhebben. Dit is de manier. Dus niet alles is goed. Gods wet is goed.

Zonder Mozes verder

Weet je nog wanneer God de wet gaf aan het volk Israël? De HERE heeft de Israëlieten uit Egypte geleid. Op de Sinaï verschijnt God overweldigend aan de Israëlieten. Donder, bliksem, hard geluid van bazuinen. De Israëlieten staan bang om de berg heen te luisteren naar God. Ze zijn zo bang dat ze Mozes vragen of God tegen Mozes wil spreken en niet tegen hen (Ex. 20).

Dan gaat Mozes de berg op. Wij weten nu dat hij daar veertig dagen bleef, maar het volk wist dat niet. De veertig dagen duren heel lang voor het volk. Al die tijd wacht het volk op Mozes. Zij trekken niet verder, zij blijven in de woestijn. Wachtend op hun leider. Zonder leider kunnen ze niet verder. Want Mozes vertelde altijd wat de HERE wilde. Veertig dagen, bijna anderhalve maand wachten ze. En dan komen ze bij Aäron. Als Aäron nu eens een gouden kalf maakt, een sterke, vruchtbare god. Dan kunnen ze verder naar het beloofde land. Dan geeft het niet dat Mozes niet terugkomt, de HERE zelf gaat dan voor het volk uit. Hij zelf zal hen dan veilig leiden. Hij zal hen in Kanaän brengen! Zo hebben ze het gezegd, zo hebben ze ook gedaan.

Maar als de Israëlieten een feest geven voor de HERE, komt Mozes terug. De HERE heeft gezien dat het volk een afgodsbeeld maakte. En God zei tegen Mozes dat Hij het volk nu wil vernietigen. Maar Mozes pleit op het verbond, op Gods beloften. En dan vernietigt God het volk toch niet.

Mozes komt naar beneden. Als hij het zingen hoort, gooit hij de stenen waarop de HERE de wet geschreven had, kapot. Hij pakt ook het kalf. Hij verbrandt en vermaalt het. Hij gooit het as in het drinkwater, dat moeten de Israëlieten drinken. Daarna roept Mozes iedereen naar zich toe die voor de HERE kiest. Alle Levieten komen. En die Levieten moeten van de HERE iedereen doodslaan die ze tegenkomen. Ook hun eigen broer en vader. Dan gaat Mozes weer naar de HERE, nu om verzoening te vragen (Ex. 32).

Is dat zo erg?

Verdienden de Israëlieten zon straf? Ze wilden de HERE dienen. De sterke God die hen uit Egypte geleid had. De God die voor hen uittrok door de woestijn. Zonder Mozes konden ze niet verder. Daarom maakten ze, net als de Egyptenaren, een kalf. Dat konden ze dan volgen. Verdienden ze dan zon straf?

Ja. Want het volk had een afbeelding van de HERE gemaakt. En de HERE had gezegd dat Hij dat niet wilde (Ex.19).

De wil van de Here doen

Het lijkt liefdevol om te zeggen dat vrouwen ook dominee mogen zijn. Het lijkt liefdevol om te zeggen dat God samenwonen niet afkeurt. Het lijkt liefdevol om te zeggen dat het niet uitmaakt in welke kerk je zondags zit. Maar dat is niet liefdevol. Daarmee houden we elkaar voor de gek. Gods wet is liefde. Iets anders niet. We moeten de HERE dienen zoals Hij van ons vraagt. We kunnen niet zelf kiezen hoe we Hem dienen. We mogen de HERE niet op onze eigen manier dienen.

Uzza deed dat wel, uit goede bedoelingen (2 Sam. 6). De Filistijnen hadden de ark veroverd en na een hele tijd kreeg Israël de ark weer terug. De ark werd op een kar met runderen ervoor van de Filistijnen naar Jeruzalem gebracht. Maar toen gleden de runderen uit. De ark zou op de grond vallen! Uzza greep de ark vast. Toen werd de Here boos en Uzza stierf. De Here had verboden de ark aan te raken. Hij is zo heilig! Al bedoelde Uzzia het goed, hij had het niet mogen doen.

Laten we de Here dienen zoals Hij dat van ons vraagt. Want Hij is de Heilige, de Eeuwige, de Almachtige. Liefdevol en rechtvaardig. En dat betekent dat niet alles goed is. Wat God zegt in zijn Woord, dát is goed. Vraag hulp van de Heilige Geest. Zodat je weet wat goed is. En zodat je het goede doet!

Vragen

Er zijn in dit artikel een aantal voorbeelden genoemd van onderwerpen waar anders over wordt gedacht. Je komt het tegen op school of ergens anders.

Misschien heb je vragen ergens over. Als je die vragen naar secretaris@gereformeerdkerkbladdebazuin.nl mailt kunnen we daarover schrijven.