Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.
-A A +A

You're invited!

Jaargang: 
11
Datum: 
22 feb. 2017
Nummer: 
4
Schrijver: 
Annie Snippe-van der Linden
ID:
1715Spreuken maken de man (17)

In Spreuken 9 vinden we twee uitnodigingen. Ze zijn gericht aan jou, hoewel je dat in eerste instantie niet direct zou denken. De uitnodigingen zijn immers gericht aan onverstandigen en mensen zonder verstand (vs. 4,16)? Maar misschien weet je nog wie daarmee bedoeld worden in het Bijbelboek Spreuken. Juist ja, de jonge mensen. Onervaren, gemakkelijk te beïnvloeden, een beetje naïef, argeloos en zonder veel levenswijsheid. Ook vandaag weer goed opletten dus!

De eerste uitnodiging

Ik, vrouwe Wijsheid, heb een huis gebouwd. Een groot huis, met wel zeven pilaren. Ruim en stevig dus! Er passen veel mensen in. En dat moet ook, want ik wil mijn wijsheid delen. En daarom heb ik mijn dienstmeisjes op pad gestuurd. Hoor je ze roepen? 'Kom naar het feest van de Wijsheid! Het vee is geslacht, de beste wijn staat op tafel. Alles staat klaar voor je komst!'

Kom! Wees niet zoals de dwazen in de gelijkenis van het Bruiloftsmaal. Verzin geen excuus, kom nu het kan. Ik leer je wat goed en wat kwaad is. Ik leer je hoe je moet omgaan met je medemens. Ik leer je hoe je je moet gedragen in de klas, op je werk en in de maatschappij. Ik leer je hoe je moet omgaan met seksualiteit. Kortom, ik leer je hoe je moet leven!

Je mag zomaar komen, in mijn rijke, mooie huis. Mijn lessen geef ik gratis en voor niets! Er zijn geen voorwaarden of kleine lettertjes. Lees maar eens in Jesaja 55: U die geen geld hebt, kom, koop en eet, ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk.

En zegt de Christus niet zelf: Ik ben het Brood des levens, wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben (Joh. 6:35).

Dus Kom! Wees niet dom! Kom naar mij, de Wijsheid. Dan kies je voor het leven. Eeuwig leven. Want dan zul je eens ook mogen aanschuiven aan de tafel waarover het gaat in Openbaring 19: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam.

Boodschap voor de wijzen

De Wijsheid heeft ook een boodschap voor de wijzen. Degenen die hun leven en levenswijsheid al bij Christus zoeken. Daarover lezen we in de verzen 7-12. Zij moeten niet denken dat ze er wel zijn. Dat ze niets meer hoeven te leren. Geef onderricht aan een wijze, en hij zal nog wijzer worden, onderwijs een rechtvaardige, en hij zal inzicht vermeerderen (vs. 9).

En een les, die leren de wijzen hier. Namelijk: Als u wijs bent, bent u wijs ten bate van uzelf (vs. 12). Want, door Mij zullen uw dagen talrijk worden, en zullen jaren van leven u worden toegevoegd (vs.11).

Vermoei je niet met de spotters. Met hen die niets van het evangelie willen weten. Die bewust aanschoppen tegen dat evangelie. De Heere Jezus noemt het: parels voor de zwijnen werpen (Matth. 7:6). Het goede verspillen aan hen die het niet waarderen. Als je wijs bent, doe dat dan niet. Je maakt dan jezelf belachelijk. En het enige wat je ermee bereikt, is dat de spotter je gaat haten. De spotter moet zelf de gevolgen maar dragen (vs. 12).

De tweede uitnodiging

Ook ik, vrouwe Dwaasheid, nodig jullie uit. Hoor je mij dan niet roepen vanuit de deuropening van mijn huis? 'Kom, wijk af van de rechte weg. Ja jullie, jongens en meisjes. En vooral jullie die de Heere willen dienen.'

De rechte weg gaan? De Heere dienen? Dat is toch zeker uit de tijd? Al die regeltjes en wetjes. Je wilt toch zeker eigen baas zijn? Heb je zin in een avontuurtje? Kom maar. Je hebt nog nooit zoiets lekkers geproefd als gestolen water. En stiekem gegeten brood smaakt heerlijk!

O, je snapt wel: dat water is geen water en dat brood geen brood. Je seksuele leven daar gaat het om. Kom binnen, hier mag alles. Seks voor het huwelijk, vreemdgaan, echtbreuk. Wat maakt het uit. Je leeft immers maar één keer?

Kom, kom maar. Alles kan, alles mag. Als je je er maar fijn bij voelt. Ben je binnen? Goed zo, kom maar verder. En dan... klap ik de deur achter je dicht. Je bent erin getrapt. Je hebt mijn mooie praatjes geloofd. En nu ben je gevangen. Hier eet je je galgenmaal. Het graf wacht al op je!

De keuze

Kies voor u heden wie u zult dienen (Joz. 24:15), en

als iemand van u in wijsheid tekort schiet, laat hij die dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt en ze zal hem gegeven worden (Jac. 1:5).

Dit artikel werd geschreven naar een preek van ds. M.J.C. Blok over Spreuken 9.