Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.
-A A +A

Woordenschat: Heilig

Jaargang: 
12
Datum: 
21 dec. 2018
Nummer: 
20
Schrijver: 
E. de Marie-de Ruig
ID:
2109
Rubriek: 

De vorige keer hebben we gesproken over Gods ‘goedertierenheid’. Weten jullie nog wat dat betekent? Het is niet een woord dat we vaak gebruiken. ‘Goedertierenheid’ wil zeggen dat God trouw blijft aan Zijn verbond. Hij heeft Zijn Zoon gezonden om onze straf te dragen.
De HEERE vraagt ook wat van ons in het verbond. Hij vraagt bijvoorbeeld dat wij ‘heilig’ zijn. Daarover willen we het in dit artikel hebben. Lees je mee?

Betekenis
Je hebt misschien wel eens gehoord dat iemand uitgescholden werd voor ‘heilig boontje’. Vaak bedoelen we dan dat iemand zich netjes aan de regels houdt. We gebruiken het woord ‘heilig’ dan als scheldwoord, niet als compliment.
Ook heb je misschien wel eens gehoord van heilige mensen, zoals de heilige Sint Nicolaas of de heilige Sint Maarten. In de Rooms Katholieke kerk worden mensen heilig verklaard vanwege de goede dingen die ze hebben gedaan. Ze worden er zelfs om vereerd. Maar dat is niet zoals de Bijbel over ‘heilig’ spreekt.

‘Heilig’ heeft verschillende betekenissen. Het betekent dat iets apart gezet is voor de dienst aan de HEERE. Maar waarom moet iets apart gezet worden voor de HEERE? Omdat God zonder zonde is. Hij is een heilig God.
We zullen een aantal bijbelgedeelten lezen waaruit blijkt wat de betekenis van ‘heilig’. We beginnen in het Oude Testament. Lees je mee?

Heilige priesterkleding
Lezen:    Exodus 28:1-5, Exodus 28:36-43

Het volk Israël is door de HEERE uit het land Egypte bevrijd. Ze trekken door de woestijn Sinaï naar het Beloofde Land. Mozes krijgt van de HEERE op de berg te horen hoe Hij gediend wil worden. De HEERE geeft daarvoor hele specifieke instructies, omdat Hij heilig is. Ook geeft Hij instructies hoe de tabernakel, Zijn heiligdom, gemaakt moet worden.
In het gedeelte dat we gelezen hebben, krijgt Mozes te horen hoe de priesterkleding eruit moet zien. De HEERE geeft ook aan waarom deze kleding zo speciaal is. Dat lezen we in vers 3:

’En ú moet spreken tot allen die wijs van hart zijn, die Ik met een geest van wijsheid vervuld heb, dat zij de kleding van Aäron moeten maken om hem te heiligen, zodat hij Mij als priester kan dienen.’

Aäron en zijn zonen waren door de HEERE uitgekozen, apart gezet, om Hem als Zijn priesters te dienen. Hun kleding was een zichtbaar teken van hun dienst aan de HEERE. We hebben net gelezen dat Aäron zelfs een plaat op zijn tulband had waarop stond: ‘DE HEILIGHEID VAN DE HERE’ (vers 36)
Aäron en zijn zonen waren nog steeds zondige mensen, maar door zich aan de voorschriften van de HEERE te houden, mochten zij dienen in Zijn heiligdom. Met andere woorden: ze werden geheiligd.

In het Bijbelboek Leviticus lezen we nog veel meer instructies van de HEERE over hoe het volk heilig moest leven. Dus niet alleen de priesters, maar het hele volk moest heilig leven. Omdat God heilig is, vraagt hij van ons dat we heilig leven.

Ook in het Nieuwe Testament lezen we over Gods heiligheid en onze opdracht om daarom ook heilig te leven. Zoek 1 Petrus 1 maar eens op.

Wees heilig, want Ik ben heilig
Lezen:    1 Petrus 1:13-19

Petrus haalt hier een citaat aan uit Leviticus. In Leviticus kom je deze tekst een aantal keren tegen. We moeten heilig zijn, het is een opdracht voor ons. In het Oude Testament had de HEERE aan Zijn volk daarvoor hele specifieke instructies gegeven. Voor ons gelden die niet meer; wij hoeven niet meer alle wetten en voorschriften uit Leviticus te houden.

Maar dat wil niet zeggen dat we nu gewoon mogen doen waar we zelf zin in hebben. De HEERE vraagt nog steeds van ons dat we ons leven in dienst van Hem stellen. Petrus schrijft dat we uit dankbaarheid voor onze  verlossing ons leven ‘heiligen’.  Door ons geloof zijn we apart gezet. De Heilige Geest wil in ons wonen en werken. Hij werkt in ons dat we willen leven zoals God dat van ons vraagt.

Zijn we dan ook zonder zonden? Want dat was toch ook de betekenis van ‘heiligen’? Nee, in dit leven zullen we nooit zonder zonden zijn. Toch wil God wel dat we ons uiterste beste doen om te leven zoals Hij dat van ons vraagt. Steeds moeten we ons leven ‘heiligen’, want onze God is heilig.

Daarover lezen we ook in de belijdenisgeschriften. Zoek de Nederlandse Geloofsbelijdenis maar eens op.

Onze heiliging
Lezen: Artikel 24 Nederlandse Geloofsbelijdenis

In dit artikel wordt gesproken over de nieuwe mens. Weet je nog dat we hier bij de bespreking van het woord ‘bekering’ al over hebben gehad? De oude mens moet afsterven en de nieuwe mens moet opstaan. Dit is een proces wat ons hele leven lang duurt. We moeten verdrietig zijn over onze zonden. Maar we willen ook steeds meer doen wat de HEERE van ons vraagt.

Ook in dit artikel van de Nederlandse Geloofsbelijdenis gaat het daar over. De Heilige Geest werkt het heiligen in ons. Maar ook het luisteren naar het Woord van God helpt ons om ons leven te heiligen. We worden dus aan het werk gezet. Er wordt zelfs gezegd:

Het is dan ook onmogelijk dat dit heilig geloof in de mens niets zou uitwerken. Wij spreken immers niet van een onvruchtbaar geloof, maar van geloof waarvan de Schrift zegt, dat het door de liefde werkt (Gal. 5 : 6).

Even weer terug naar het begin van dit artikel. Als iemand je uitscheldt voor ‘heilig’, dan zou je dat eigenlijk niet erg moet vinden. We mogen onszelf heilig noemen, omdat we geloven en omdat de Heilige Geest in ons werkt. We zijn dus niet heilig omdat we dat zelf verdiend hebben, zoals we in de Rooms katholieke kerk zien. Alleen door Gods genade en barmhartigheid kunnen en mogen we leven als heilige kinderen.

Dan kan je ook zingen:
    De HERE heeft zijn volk gered
    en het geheiligd door zijn wet,
    voor eeuwig zijn verbond gesloten.
    Zijn naam is groot in heiligheid
    en zeer geducht, vol heerlijkheid.
    Hij is nabij zijn gunstgenoten.
Psalm 111:6

Verwerkingsopdracht 1
Zoek Exodus 28 nog een keer op. Kan jij de verschillende onderdelen van de kleding van de hogepriester benoemen?
Je kunt kiezen uit de volgende onderdelen:

1    Onyxsteen (vs 9),
2    Efod met geweven gordel (vs 6,8),
3    Onderkleed van fijn linnen (vs 39),
4    Tulband (vs 39),
5    kettinkje (vs 14),
6    Blauw bovenkleed (vs 31),
7    Plaat met DE HEILIGHEID VAN DE HERE (vs 36),
8    Zoom met belletjes en granaatappel (vs 33-35),
9    Borsttas van de beslissing (vs 15-21)

Verwerkingsopdracht 2
Hoe tonen de volgende personen uit de Bijbel hun respect, eerbied en ontzag voor de heilige, machtige God?
Mozes (Exodus 3:5, 6), Daniël (Daniël 6:11), Petrus (Lukas 5:8), Johannes (Openbaring 1:17)