Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.
-A A +A

Woordenschat

Jaargang: 
12
Datum: 
30 mei. 2018
Nummer: 
11
Schrijver: 
E. de Marie-de Ruig
ID:
2079
Rubriek: 

Eren, loven en prijzen

In het vorige artikel hebben we het woord 'eeuwig' besproken. Weet je nog waar het over ging? Over God die eeuwig is; Hij is de God die altijd dezelfde blijft. En wij hebben de belofte van het eeuwige leven. Met ons verstand kunnen we de betekenis van dat woord moeilijk begrijpen; dat moeten we geloven. We eindigden het artikel met Psalm 41:5, waar we zingen: Looft nu den Heer, zingt Isrels God verblijd, prijs Hem voor zijn gena.

In dit artikel gaan we een aantal woorden uit deze psalm bespreken die veel met elkaar te maken hebben: 'eren', 'loven' en 'prijzen'. Woorden die gaan over onze dienst aan de Heere. Lees je mee?

Betekenis

Waarom bespreken we deze drie woorden tegelijkertijd, zal je misschien denken. Dat wordt duidelijk als we naar de betekenissen van deze drie woorden gaan kijken. 'Eren' betekent 'iemand eer bewijzen'. Om dit woord dus goed te begrijpen moeten we ook weten wat 'eer' betekent. Het woordenboek zegt hierover dat het 'hoog aanzien' of 'lof' betekent. Dat brengt ons direct bij het woord 'loven'. 'Loven' betekent 'prijzen' of 'eer bewijzen'. Hier komt 'eren' dus weer terug en het woord 'prijzen' wordt genoemd. Volgens het woordenboek betekent 'prijzen': 'loven' of 'roemen'. Begrijp je nu waarom we deze woorden tegelijkertijd gaan bespreken? We gaan samen lezen hoe de Bijbel over deze woorden spreekt. Lees je mee?

Iemand eer bewijzen

Lezen: Esther 6:1-11

 

Ken je deze geschiedenis? Haman heeft een hoge functie in het paleis van koning Ahasveros. Haman wil de Joden in het Perzische rijk, het rijk van koning Ahasveros, uitroeien. Hij stamt af van de Amalekieten, een volk dat altijd een grote vijand van Israël is geweest.

In het Bijbelgedeelte hebben we gelezen dat de koning aan Haman vraagt hoe hij iemand 'eer' moet bewijzen. Haman noemt dan een aantal dingen op waarmee die koning iemand 'eer' bewijzen kan: een koninklijk paard, koninklijke kleding, een koninklijke diadeem. Hieruit blijkt wel dat 'eer' bewijzen wil zeggen dat je iets heel bijzonders voor iemand wilt doen, omdat jij denkt dat hij of zij dat verdiend heeft. Je kijkt naar hem of haar op en wilt dat ook laten zien. Ook voor andere mensen is het direct duidelijk dat er iets bijzonders gebeurt.

Haman heeft gedacht dat de koning hem 'eer' wilde bewijzen, maar tot zijn grote schrik moet hij Mordechai, zijn grote vijand, 'eer' bewijzen.

In dit gedeelte gaat het over mensen die elkaar 'eer' bewijzen. We willen nu in het Nieuwe Testament lezen hoe we God 'eer' kunnen bewijzen. Lees je weer mee?

De intocht in Jeruzalem

Lezen: Lukas 28:28-44

 

Het je het gelezen? In vers 37 en 38 staat:

 

Toen Hij reeds dicht bij de helling van de Olijfberg was gekomen, begon de hele menigte van de discipelen zich te verblijden en God met luide stem te loven om alle machtige daden die zij gezien hadden.

En zij zeiden: Gezegend is de Koning, Die daar komt in de Naam van de Heere. Vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoogste hemelen.

 

Uit dit gedeelte wordt duidelijk wat 'loven' betekent. Mensen zingen zodat iedereen het kan horen en ze zingen over de grote daden van de Heere Jezus. Ze geven de Heere de 'eer' die Hem toekomt en 'prijzen' Hem met wat ze zingen.

 

In ons 'eren', 'loven' en 'prijzen' gaat het daarover. We willen over de grote daden van de Heere vertellen, zingen, bidden en danken. We bewijzen daarmee onze Vader de 'eer' die Hem toekomt. Ja, ook in ons bidden en danken kunnen, mogen en moeten we Hem 'eren', 'loven' en 'prijzen'. Dat belijden we in de catechismus. Zoek onderstaande Zondag maar eens op.

Uw naam worde geheiligd

Lezen: HC Zondag 47

 

Het Onze Vader is een bekend gebed. Dit gebed begint met het groot maken van de naam van de Heere, dus met 'eren, 'loven' en 'prijzen'. Als je zelf bidt, is het belangrijk dat ook jij je gebed begint met het 'eren' van de Heere. Het is vaak heel makkelijk om te bedenken wat je wilt vragen aan de Heere: beterschap, hulp van de Heere met schoolwerk, enz. Maar nog belangrijker is dat we in ons gebed de Heere danken voor alles wat Hij voor ons is en doet. Praat er maar eens over met je ouders hoe je in je gebed de Heere kunt 'eren'. We hebben al eens eerder gekeken naar de gebeden in ons kerkboek. Zoek deze nog maar eens een keertje op. Je zult zien dat ook veel van deze gebeden beginnen met het 'eren' van de Heere.

 

Ook in de psalmen komen we de woorden 'eren', 'loven' en 'prijzen' heel vaak tegen. Luister maar eens hoe vaak je zondag een psalm zingt met 'eren', 'loven' of 'prijzen'. Wat mooi dat wij met het zingen van psalmen onze God de lof en eer kunnen toezingen die Hem toekomt!

 

Looft de HEER uw God alom,

looft Hem in zijn heiligdom.

Looft Hem, maakt zijn naam bekend,

looft Hem in zijn firmament.

Looft de HEER om al zijn deugden.

Looft Hem om zijn sterke macht

Looft Hem die zijn werk volbracht.

Looft de HEER met grote vreugde.

Psalm 150:1