Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.
-A A +A

Woordenschat

Jaargang: 
12
Datum: 
02 mei. 2018
Nummer: 
9
Schrijver: 
E. de Marie-de Ruig
ID:
2069
Rubriek: 

Drie-éénheid

In het vorige artikel hebben we het woord 'dankbaarheid' besproken. Het artikel eindigde met onze dankbaarheid voor het werk van God de Vader, het werk van God de Zoon en het werk van God de Heilige Geest. Toch geloven we in één God. Daar willen we het in dit artikel over hebben, de 'Drie-éénheid' van God in de Vader, Zoon en Heilige Geest. Lees je mee?

Betekenis

Het woord 'drie-éénheid' is niet een woord dat we uit de Bijbel kennen, want het komt niet in de Bijbel voor. Het woord is ontstaan in de kerkgeschiedenis. Het bleek steeds weer dat het nodig was om duidelijk te maken dat we geloven in één God, maar dat we deze God wel onderscheiden in God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Dat klinkt ingewikkeld, want op school hebben jullie geleerd 1+1+1=3. Daarom willen we met elkaar lezen wat God ons in Zijn Woord hierover zegt en wat de kerk hierover belijdt. We beginnen in het Oude Testament. Lees je mee?

De Heere is één

Lezen: Deuteronomium 6:1-9

 

In het Oude Testament zijn er veel Bijbelteksten te vinden die benadrukken dat er maar één God is. Het gedeelte wat we gelezen hebben, is daar een voorbeeld van. Het volk Israël was gekomen aan de grens van het land Kanaän en Mozes vertelde hen nog een keer wat de Heere bij Sinaï tegen het volk had gezegd. Voordat het volk het land Kanaän introk, moesten zij heel duidelijk horen dat zij één God hadden; in tegenstelling tot alle volken rondom hen. Die geloofden in heel veel goden. Een god voor de oogst, een god voor de oorlog en ga zo maar door. En toen klonken deze woorden, als een geloofsbelijdenis:

 

Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één!

 

Deze woorden noemen we ook wel het 'Sjema', wat betekent: 'hoor'. De Joden hebben deze tekst in kokertjes bij hun deur hangen en binden deze woorden in doosjes op hun voorhoofd en armen als ze bidden. Zó belangrijk zijn voor hen deze woorden; de HEERE is één.

 

Ook voor de kerk van het Nieuwe Testament is het geloof in één God noodzakelijk. Want alleen God kon ons redden van onze zonden en alleen God kan in ons werken dat we leven als Zijn kinderen. We willen daarom samen lezen wat de Here Jezus hierover zegt. Lees je weer mee?

In de Naam van de Vader, en van de Zoon en van de Heilige Geest

Lezen: Mattheüs 28:16-20

 

Het is Pasen geweest; de Heere Jezus heeft de straf op de zonde gedragen en is opgestaan. In de periode tussen Zijn opstanding en Zijn hemelvaart heeft de Heere Jezus Zijn discipelen veel onderwijs gegeven. Zij moesten immers de wereld in om iedereen het Evangelie, de blijde boodschap, te verkondigen.

We hebben net gelezen dat Hij hen het bevel geeft om alle volken te onderwijzen en te dopen in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zo belangrijk is dus het feit dat we geloven in God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest! Bij elke doop moest dat klinken! Jullie hebben vast wel eens gezien dat er een kindje gedoopt wordt in de kerk en dan zegt de dominee nog steeds die woorden:

Ik doop u in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

 

Luister de volgende keer maar eens goed als het doopformulier gelezen wordt. Er wordt in het formulier uitgelegd waarom we gedoopt worden in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

 

Maar, zal je misschien denken, hoe zit dat dan? Het lijkt toch wel of we het dan over drie goden hebben: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Daarover hebben al heel veel mensen nagedacht en geschreven. Een van hen is Athanasius. Achter in je psalmboek vind je de geloofsbelijdenis van Athanasius. Zullen we die samen lezen?

Wat wij geloven over de Drie-enige God

Lezen: Geloofsbelijdenis van Athanasius

 

Athanasius leefde van ongeveer 295 tot 373 na Christus. In zijn tijd was er een strijd in de kerk aan de gang over de godheid van Christus. Arius, een belangrijk persoon in de kerk, probeerde te snappen hoe de Drie-éénheid in elkaar zat en hij leerde dat Jezus geen God was, maar een belangrijk schepsel. Gelukkig waren er ook christenen die bleven geloven in de Drie-eenheid en een daarvan was Athanasius. Hij heeft uitgelegd waarom we moeten geloven in de Drie-éénheid. We hebben net samen gelezen hoe belangrijk het geloof in de Drie-éénheid is:

Al wie behouden wil worden, moet voor alles het algemeen geloof vasthouden; als iemand dit niet volledig en ongeschonden bewaart, zal hij ongetwijfeld voor eeuwig verloren gaan. Het algemeen geloof nu is dit, dat wij de ene God in de Drieheid en de Drieheid in de Eenheid vereren, zonder de Personen te vermengen of het wezen te delen.

 

Begrijpen we dit nu allemaal? Nee, dit is iets wat wij niet kunnen begrijpen, maar wat we moeten geloven. Want God heeft Zich zo in Zijn Woord geopenbaard. God de Vader schiep ons en heeft Zijn verbond met ons gesloten. God de Zoon verloste ons van onze zonden. Hij kon dat alleen omdat Hij God was, want alleen Iemand die echt God was, kon ons redden. God de Heilige Geest werkt het geloof in ons, want alleen God kan van mensen die Hem haten, mensen maken die Hem aanbidden. En deze God wil onze God zijn!

Zoals gezegd kunnen we het woord Drie-éénheid niet vinden in de Bijbel, maar heel de Bijbel laat zien dat God zich zó aan ons heeft bekendgemaakt. Het komt er hier voor ons op aan dat we dat geloven en niet willen begrijpen. Dat lezen we ook in de Nederlandse Geloofsbelijdenis:

En hoewel deze leer het menselijk verstand ver te boven gaat, geloven wij die nu op grond van het Woord en verwachten wij dat wij de volle kennis en vrucht ervan in de hemel zullen genieten.

 

En daarom kunnen we ook zingen:

 

O Vader, dat uw liefd' ons blijk,

O Zoon, maak ons uw beeld gelijk,

O Geest, zend uwen troost ons neer.

Drieënig God, U zij al d'eer.

 

Gezang 39:6