Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.
-A A +A

Woordenschat

Jaargang: 
12
Datum: 
21 mrt. 2018
Nummer: 
6
Schrijver: 
E. de Marie-de Ruig
ID:
2060
Rubriek: 

Christus

In het vorige artikel hebben we besproken wat het woord 'berouw' inhoudt. Heb je het nog onthouden? We hebben toen gesproken over het berouw van de HEERE en het berouw van mensen. Berouw wil zeggen dat je oprecht spijt hebt van je zonden en verlangt naar het doen van Gods wil.

In dit artikel willen we met elkaar gaan zien wat het woord 'Christus' betekent. Heb je je Bijbel en kerkboek al klaarliggen, dan kan je weer meelezen!

Betekenis

Jullie weten vast wel dat Jezus verschillende namen heeft in de Bijbel. We kennen Hem bijvoorbeeld als de Heere Jezus, Jezus Christus, de Messias, de Verlosser, Zoon van God en Zaligmaker. In dit artikel willen we het woord Christus uitleggen.

Christus betekent letterlijk: 'Gezalfde' en is de Griekse vertaling van het Hebreeuwse woord 'Messias'. Deze titel wordt in het Hebreeuws voor drie soorten personen gebruikt: profeten, (hoge)priesters en koningen. Als iemand profeet, koning of priester werd, werd hij gezalfd.

Bij zalven moet je denken aan een zalf of zalfolie waarmee iemand werd overgoten. Zo werd hij officieel aangesteld tot profeet, priester of koning.

We zullen eerst twee gedeelten uit de Bijbel lezen, uit het Oude Testament en uit het Nieuwe Testament, die betrekking hebben op het woord 'Gezalfde'. Lees je mee?

David wordt gezalfd

Lezen: 1 Samuël 16:1-13

 

Uit het Oude Testament kennen we een aantal mannen die in hun leven van God een bijzonder ambt kregen, het ambt van priester, profeet of koning. Zoals we net gezien hebben, hoorde bij dit ambt een zalving.

 

In het Bijbelgedeelte wat jullie net gelezen hebben, wordt beschreven hoe David tot koning werd gezalfd. Samuël zalfde David, op bevel van de HEERE. Nadat de HEERE Saul verworpen had, zorgde Hij voor een nieuwe koning. David werd niet direct koning. Hij moest nog lang wachten tot hij echt koning over Israël werd. Hij bleef trouw aan koning Saul, omdat koning Saul de gezalfde koning was. Hij doodde koning Saul dus niet zelf, maar wachtte op de tijd dat de HEERE hem koning zou maken over Israël.

 

Hebben jullie ook gelezen wat er in het laatste vers staat van het Bijbelgedeelte?

En de Geest van de HEERE werd vaardig over David vanaf die dag en voortaan.

 

Dat is heel belangrijk bij het woord 'zalven' in de Bijbel. Deze mannen krijgen bij hun zalving ook de Geest van God, de Heilige Geest. En de Geest helpt hen bij het uitvoeren van hun bijzondere taken. Er is in de Bijbel dus een duidelijk verband tussen de Geest van God en de zalving.

 

In het Oude Testament wordt geprofeteerd over de komst van de Messias, de Gezalfde. Daarover lezen we ook in het Nieuwe Testament. Lees je mee?

De Schriften vervuld

Lezen: Lukas 4:16-21

 

Jezus vertelde het aan alle aanwezigen in die synagoge in Nazareth:

Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan.

Jesaja heeft over de komst van de Gezalfde geprofeteerd en Hij is gekomen! Op veel meer plaatsen in het Nieuwe Testament lezen we dat Jezus wordt aangeduid als de Gezalfde of de Gezalfde van de Heere.

 

Weten jullie nog wie Simeon is? Toen Maria en Jozef met Jezus naar de tempel gingen om een offer te brengen, ontmoetten zij Simeon in de tempel. Over hem staat geschreven in Lukas 2:26:

En hem was een Goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest dat hij de dood niet zien zou voordat hij de Gezalfde van de Heere zou zien.

Ook hij wist dus dat de Messias, de Gezalfde, de Christus zou komen.

 

Ook de Samaritaanse vrouw uit Johannes 4:25 wist dat de Messias, de Gezalfde, zou komen.

 

Uit al deze Bijbelteksten blijkt dus dat Jezus de Messias, de Gezalfde, de Christus is. Hij heeft een bijzonder ambt gekregen.

 

Maar, waar lezen we in de Bijbel dat Jezus gezalfd werd voor Zijn werk op aarde? We lezen in Mattheüs 3 dat de Heere Jezus gedoopt werd. Direct na Zijn doop daalde de Heilige Geest op Hem neer. Hij werd dus gezalfd met de Heilige Geest. Opnieuw zien we het verband tussen zalving en het werk van de Heilige Geest.

 

Misschien vraag je je af: de Heere Jezus is toch Gods Zoon, waarom moet Hij dan de Heilige Geest nog ontvangen? Dat heeft ermee te maken dat Hij niet alleen Gods Zoon is, maar ook echt mens. Als mens werd Hij klaargemaakt voor Zijn werk en als mens heeft Hij de Heilige Geest nodig. Christus is dus Zijn titel. Net zoals Willem Alexander de titel 'koning' heeft.

 

Wat betekent de komst van de Gezalfde nu voor ons? Daarover lezen we onder andere in de belijdenis-geschriften. Lees je mee?

Jezus Christus, de Gezalfde

Lezen: HC Zondag 12

 

In deze Zondag wordt heel mooi uitgelegd wat het nou betekent dat Jezus de Christus is. Hij is door God aangesteld en met de Heilige Geest gezalfd tot onze hoogste Profeet, enige Hogepriester en eeuwige Koning! Mooi hè, hoe de catechismus uitwerkt hoe we dat kunnen zien in het werk van Jezus.

 

En dan volgt er nog een tweede vraag en antwoord, namelijk over ons. Waarom mogen wij onszelf christenen noemen? Ook daarin zit dat woord 'gezalfde'. Wij mogen in Christus gezalfd zijn tot profeet, priester en koning.

 

Laat jij in je leven van elke dag zien dat je een profeet bent, door Zijn naam te belijden? Ben jij de HEERE elke dag dankbaar voor al het goede wat Hij jou geeft en leef je als een dankbaar kind van Hem? Strijd jij elke dag weer tegen de zonde? Dat wil zeggen, heb je berouw over je zonde en bekeer je je?

 

Wat een groot wonder dat onze God Zijn Zoon als de Messisas, de Gezalfde naar deze wereld heeft gestuurd! Daar mag jij Hem elke dag voor danken.

 

Ik doe al wie mijn knecht weerstaan

bekleed met schaamte ondergaan.

Maar Davids troon zal veilig staan

en blinken zal de koningskroon

op 't hoofd van zijn gezalfde zoon.

Psalm 132:10