Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.
-A A +A

Op weg naar Pasen (2)

Jaargang: 
1
Datum: 
24 jan. 2007
Nummer: 
3
Schrijver: 
Martine Sikkens
ID:
12
Rubriek: Paradijs

Het paradijs is erg mooi, het is volmaakt. Dat betekent dat er niets fout gaat. Niemand heeft pijn of verdriet. De dieren spelen met elkaar en bijten elkaar niet. Adam en Eva leven in het paradijs en zij vinden het erg mooi. Ze hebben genoeg te eten. Ze hebben nooit honger. Het paradijs heet “de hof van Eden”.
De Here God heeft gezegd dat de mensen van alle bomen mogen eten behalve van één boom. Deze boom heet ‘de boom der kennis van goed en kwaad’. Als ze er wel van eten zullen ze voor straf dood gaan, zegt God.

De zondeval

Op een dag loopt Eva in het paradijs en komt ze langs deze boom waar ze niet van eten mag. Eva hoort de stem van een slang. Kan de slang dan praten? Ja, deze slang wel. Daar maakt de duivel gebruik van . De duivel (satan) heeft een gemeen plan bedacht. Hij wil ervoor zorgen dat de mooie schepping die God heeft gemaakt niet meer mooi is. Hij wil het kapot maken. Hij gebruikt daarvoor de slang.
De slang zegt tegen Eva dat ze best een vrucht mag pakken van de ‘boom der kennis van goed en kwaad’. Eva zegt dat dit niet mag van God, dat als ze wel eet, dat ze dan dood gaat. ‘Geloof je dat echt!’ zegt de slang. “Het is niet waar, als je van deze boom eet ga je niet dood je wordt juist veel knapper. Je zult net zo knap en machtig worden als God”. De slang (de duivel) vertelt een leugen. Hij hoopt dat Eva toch gaat eten van de boom, en ja hoor, ze pakt een vrucht. Ze vergeet wat God heeft gezegd, ze is niet meer gehoorzaam. En ze doet nu zonde. Als ze gegeten heeft geeft ze ook een vrucht aan Adam. Adam eet ook, maar dan gebeurt er iets geks, ze worden bang en ze schamen zich. Ze maken kleren van bladeren en gaan zich verstoppen voor God.
Kunnen de mensen zich wel verstoppen voor God?

Straf

God roept Adam en Eva bij zich en vraagt waarom ze zich verstoppen. De Here God vraagt of ze van de boom hebben gegeten. En wat doet Adam? Hij schuift gelijk de schuld af. Eva heeft het gedaan! Dan vraagt God aan Eva; heb je van de boom gegeten? En ook Eva schuift de schuld af. Misschien herken je dit wel. Als je vader of moeder boos op je is zeg je heel snel, maar hij.............. Je geeft dan een ander de schuld. En je hoopt dat jezelf geen straf krijgt.
God zegt dat Adam, Eva en de slang alle drie straf krijgen;
De slang moet in het vervolg op zijn buik kruipen en stof eten.
Eva zal kinderen krijgen maar hier zal ze veel pijn bij hebben. Ook is de man (Adam) de baas over haar.
Adam moet hard werken om eten te vinden. Ook zal er eten groeien zoals koren maar er zullen ook dorens, stekels en onkruid tussen zitten. Aan het einde van hun leven zullen Adam en Eva sterven.
Tot slot stuurt God de mensen uit het paradijs. Ze mogen niet meer in de mooie tuin wonen. Ze moeten nu buiten het paradijs wonen en hard werken om eten te zoeken.
God zet bij de ingang van de hof van Eden engelen met zwaarden die er voor zorgen dat Adam en Eva niet meer in het paradijs komen om te eten van een andere boom ‘de boom des levens’. God wil niet dat ze daar van eten.

Moederbelofte

Dit is een verdrietige afloop van het mooie verhaal van de schepping. De Here had het zo mooi gemaakt, maar nu is het niet meer mooi. Het is kapot gemaakt door de zonde.
In het paradijs was er geen zonde, geen pijn, geen verdriet. Nu, na de zondeval is dat er allemaal wel. Het is nu niet zo mooi meer, en dat is de schuld van de mens. Ook wij doen elke dag zonde en hebben dus straf verdient van God.
Gelukkig heeft God ook iets beloofd. In Gen 3; 15 kun je daar over lezen. Ik heb het hieronder opgeschreven maar ik heb een paar woorden vergeten, kun jij ze invullen?
Genesis 3;15
“En Ik zal vijandschap zetten...........................u en de ......................, en tussen uw..................en

Haar..............; dit zal u de .................vermorzelen en gij zult het de ............... vermorzelen”.

Adam en Eva kozen voor de slang, dat is eigenlijk de duivel. God haalt de mensen en de duivel weer uit elkaar. Hij zegt dat de duivel en de gelovige mensen ruzie met elkaar zullen houden (vijandschap) tot dat de gelovige mensen zullen winnen. God zal ervoor zorgen dat er heel veel later iemand geboren wordt die van de duivel zal winnen. Deze Persoon zal voor onze zonden sterven en zo mogen we weer bij God horen.
Dit is een hele mooie belofte van de Here God. En wat God belooft, dat doet Hij ook, daar kun je op vertrouwen!