Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.
-A A +A

Op vakantie

Jaargang: 
11
Datum: 
26 jul. 2017
Nummer: 
15
Schrijver: 
Berdien Sikkens-Heres
ID:
1758Dagboek II

Vakantie! Relaxen, uitslapen, even los van school en werk, genieten... Weet je het nog? Vorig jaar zomer stond er in De Bazuin een vakantiedagboekje voor één week (Bazuinnummer 14-2016). Dit jaar doen we dat weer. Want je persoonlijke Bijbelstudie staat in de vakantie niet even op een laag pitje, toch? Juist in de vakantie heb je tijd, meer tijd dan anders. Zou je deze tijd dan ook niet voor God gebruiken? En dat betekent niet dat je de hele tijd in de Bijbel moet zitten lezen. Een goed boek lezen, tijd om te investeren in relaties, je verwonderen over de natuur en God prijzen en danken voor Zijn grootheid in de schepping hoort ook bij een leven met God. Leven met God... ook in de vakantie. Doe je deze (vakantie)week ook weer mee?

- Zondag

Lezen: Hebreeën 4:1-13

Zingen: Psalm 105:17 en 21

Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte en dat de HEERE, uw God, u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de HEERE, uw God, u geboden de dag van de sabbat te houden (Deut. 5:15).

De zondag... De eerste dag van de week, een speciale dag. De dag waarop je naar de kerk mag gaan om God te horen spreken en waar je God mag loven door te zingen. In de vakantie ga je niet altijd naar de kerk omdat je bijvoorbeeld op vakantie bent in een ver land of er geen kerk in de buurt is. Dan luister je misschien een preek of lees je er zelf één.

De zondag, een speciale dag, een dag waarop we feest vieren: het bevrijdingsfeest! God wil dat wij op deze dag uitrusten van al ons werk en dat wij speciaal op deze dag eraan denken hoe Hij ons heeft bevrijd. Bevrijd uit het slavenhuis van de zonde, bevrijd uit de macht van satan. Wat een heerlijk feest! Jezus Christus heeft ons door zijn dood gered van de zonden, voor altijd en eeuwig. En daarom is onze toekomst: een eeuwige rust. Elke zondag bevrijdingsdag. Dàt mogen we niet vergeten, ook niet in de vakantie.

- Maandag

Lezen: Mattheüs 25:1-13

Zingen: Gezang 25:3

Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des mensen komen zal (Matt. 25:13).

Opeens... wat hoor je? Een bazuin!

De Heere Jezus komt terug! Het is zover!

Hoe zal het zijn wanneer de Heere Jezus terugkomt? Wat zal je dan zien en horen? Op verschillende plaatsen in de Bijbel kunnen we erover lezen (Matt. 24, 1 Tess. 4 en in Openbaring). Hoe zal je reageren als de Heere Jezus 'opeens' terugkomt? Hij komt als een dief in de nacht. Op een moment dat je het niet verwacht.

Ben jij vol verwachting van Christus' terugkomst? Ben je dan klaar om met Hem mee te gaan? Geloof je in Hem, jouw Zaligmaker? Vraag je vergeving voor je zonden? Probeer je steeds weer, elke dag, te leven met God? Of ga je liever je eigen gang en denk je God toch niet echt nodig te hebben?

De HEERE wil je helpen om te leven zoals Hij dat van je vraagt door Zijn Geest. Vraag het Hem maar in je gebed. Leef dichtbij God in alles wat je doet, lees uit de Bijbel en bid. Dan zal je geloof groeien. Houd je lamp brandend, houd je verwachting levend, want het kan zomaar ineens zover zijn!

- Dinsdag

Lezen: Lukas 10:38-42

Zingen: Psalm 27:3

Slechts één ding is nodig (Luk. 38:42a).

Wat kan je druk zijn met van alles en je druk maken om allerlei dingen. Er zijn zoveel dingen die onze aandacht vragen. Werk, studie, vrienden, sport, inkomen. Wie heeft het tegenwoordig niet druk? Je kunt zo opgaan in je studie of werk dat je geen tijd meer hebt voor de belangrijkere dingen van het leven. Of je haalt jezelf te veel op de hals. Is dat bij jou ook het geval of valt het nog mee? Nu, in de vakantietijd, valt het misschien nog mee, maar ook dan kan je je druk maken om misschien wel kleine dingetjes.

Martha was ook heel druk. Druk met bedienen terwijl Maria aan Jezus' voeten zat om naar Hem te luisteren. Martha vond het eigenlijk een beetje oneerlijk dat Maria haar niet meehielp. Maar de Here Jezus spreekt haar toe: 'U bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen.' Maria begreep het, zij wilde horen wat de Here Jezus te vertellen had, dat ging voor! Voor op alle andere dingen. Luisteren naar Hem en van Hem leren. Maak jij daar tijd voor, ook als je het druk hebt?

'Maar zoek eerst het koninkrijk van God, en zijn gerechtigheid...' (Matt. 6:33).

- Woensdag

Lezen: Handelingen 17:24-29 en HC Zondag 10

Zingen: Psalm 139:2

Het lot wordt in de schoot geworpen, maar elke beslissing komt van de HEERE (Spr. 16:33).

'Toeval bestaat niet', deze uitdrukking kennen wij allemaal en wij weten ook dat het waar is. Niets gebeurt toevallig. Waarom niet? Omdat toeval niet bestaat. Alles gebeurt met een reden. De HEERE regeert en bestuurt alles, ja echt alles! Ook de heel kleine dingetjes, zelfs of er een haar van je hoofd valt of niet.

We kennen allemaal wel momenten waarop je dacht: 'Dat was wel heel toevallig'. Toch is het geen toeval, het is Gods leiding; zijn Hand is elke dag aan het werk. De Schepper van de aarde bemoeit zich met Zijn schepselen, alles komt uit zijn Vaderhand.

Wat een troost is dat, hè? Dat je mag weten dat God voor alles zorgt en alles weet, Hij vergeet niets en weet precies wat je nodig hebt. En geeft dat niet een enorme rust in dit toch al zo drukke en gejaagde leven?

Bedenk dat maar, steeds weer op die momenten dat je denkt dat het toch wel heel toevallig was... En wees dankbaar voor alles wat Hij jou geeft.

- Donderdag

Lezen: 1 Johannes 4:7-21

Zingen: Psalm 116:1 en 7

Geliefden, als God ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar liefhebben (1 Joh. 4:11).

In het stukje dat je zojuist gelezen hebt, klinkt Gods ondoorgrondelijke liefde voor de mensen door.

Lees vers 9 nog maar eens. Als je dit leest, wat kan je dan anders dan God ook liefhebben? Het is zelfs het eerste en grote gebod dat God aan ons gegeven heeft (Matt. 22:37-40). God liefhebben, maar ook je naaste liefhebben. Want als je God liefhebt heb je ook je naaste lief, dat kan niet anders. Dat heb je net ook gelezen (vs. 20).

Oh, maar wat kan dat soms moeilijk zijn, wie kent er geen mensen die hij/zij niet zo mag of liever snel voorbij loopt? En toch... mag dit niet zo zijn. God vraagt van je je naaste lief te hebben als jezelf. En ja, dat is moeilijk. Want ons zondige ik zit nog diep in ons. Negeren, roddelen, ruzie maken... het mag niet. God heeft ons lief en Hij wil dat wij Hem ook liefhebben in alles wat wij doen, ook in de omgang met onze naaste.

En zeker in de kerk. Zien we naar elkaar om? Vergeten we elkaar niet? Sta je open voor elkaar en wil je elkaar helpen als dat nodig is?

Denk er eens over na. Nee, perfect is het niet en zal het op deze wereld ook niet worden, maar door Gods Geest kunnen wij liefhebben, laat je dat dan ook zien?

- Vrijdag

Lezen: Genesis 9:1-17-8

Zingen: Psalm 36:2

Mijn boog heb Ik in de wolken gegeven; die zal dienen als teken van het verbond tussen Mij en de aarde (Gen. 9:13).

Rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo en violet, de kleuren van de regenboog. De regenboog... een prachtig natuurverschijnsel. Iedereen heeft hem weleens gezien, die boog met allerlei kleuren.

Steeds als je hem ziet, verwonder je je er weer over hoe mooi hij is.

Hoe kan het eigenlijk dat de regenboog allerlei verschillende kleuren heeft? En waarom is het een boog en geen rechte streep in de lucht? Wetenschappers hebben allang antwoord gevonden op deze vragen en geven een zeer ingewikkelde verklaring hiervoor, lees maar eens op internet.

Hoewel het misschien wel te verklaren is, blijft de regenboog toch een wonder. Een wonder van God. Hij is ook de Schepper van de regenboog. Het is zelfs een teken van God! Dat heb je net gelezen in de Bijbel. Steeds weer als je de regenboog in de lucht ziet (en dat is wanneer het regent en de zon tegelijkertijd schijnt) mag je eraan denken dat God heeft beloofd dat er nooit meer een zondvloed op aarde zal komen zoals in de tijd van Noach.

De regenboog is een teken van Gods trouw aan de mensen. Hij vergeet zijn verbond niet, dat laat Hij zien door het steeds weer laten verschijnen van de regenboog. Wat een prachtig teken, hè?

Twijfel je soms nog aan het bestaan van God? Kijk dan maar eens goed naar de regenboog!

- Zaterdag

Lezen: Psalm 33

Zingen: Psalm 33:1 en 2

Zing vrolijk in de HEERE, rechtvaardigen! (Ps. 33:1).

Hou jij van zingen? Of denk je dat je niet kan zingen? Dat je stem niet mooi genoeg is of vals is? Het maakt niet uit, want als je voor de HEERE zingt, is het altijd mooi!

Je hebt net Psalm 33 gelezen, een prachtige psalm die over Gods almachtigheid spreekt. Hij spreekt en het is er, Hij gebiedt en het staat er (vs. 9). Deze almachtige en grote God moet geloofd worden, daar roept deze psalm toe op, zie vers 1-3. En wat is er dan mooier om een psalm voor Hem te zingen? Een psalm die God ons Zelf gegeven heeft, Hij heeft ze Zelf laten opschrijven.

Vind je de psalmen soms een beetje ouderwets om te zingen? Niet meer van deze tijd? Kijk dan eens goed naar de inhoud van de psalmen, neem er de tijd voor. Ze worden ook wel verbondsliederen genoemd, want in de psalmen staat Gods verbond met Zijn kinderen centraal. Met de psalmen leert God ons hoe wij Zijn liefde die Hij in het verbond aan ons geeft, kunnen beantwoorden.

Zal je ze dan met liefde zingen? Psalm 33 zegt zelfs: zing vrolijk!