Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.
-A A +A

Titus 1:1-4

Jaargang: 
12
Datum: 
11 jul. 2018
Nummer: 
14
Schrijver: 
H.G. Gunnink
ID:
2086

Paulus stuurt Titus een briefje. Lekker ouderwets, maar aan appjes deden ze nog niet.

 

Alleen, het is niet een mensenzaakje. Het is niet maar dat een oudere leraar aan de jongere leerling nog even wat info en wat aanwijzingen geeft. En dan via de leerling in de gauwigheid ook nog even de mensen aanspreekt onder wie de leerling aan het werk is.

 

Wat zouden wij daar aan hebben??

 

Dit briefje is door God ingegeven (2 Timotheüs 3:16-17) en onder leiding van God opgenomen in Zijn Woord. Daarom: ook wíj worden rechtstreeks aangesproken.

 

Paulus, slaaf, eigendom van God. Van top tot teen en van de vroege morgen tot de late avond altijd in Zijn dienst. Enkel en alleen levend met de opdracht te doen en te zeggen wat Gód wil dat er gezegd en gedaan wordt.

 

Paulus, apostel, gezant, rondreizend ambassadeur van Jezus, de Gezalfde (de Man Die Zijn opdracht op aarde volmaakt heeft gedaan en nu met Zijn opdracht in en vanuit de hemel verder gaat). Paulus die aangesteld is om met alles wat hij heeft om dag in, dag uit te gaan voor de zaak van zijn Zender.

 

Paulus wordt door God en door Jezus Christus gebruikt om Titus, de gelovigen en de gemeenten op Kreta en alle gelovigen en alle gemeenten die er waren en nog zouden komen, tot in 2018 en tot aan de laatste dag, die dingen te laten weten die van levensbelang zijn i.v.m. hun verhouding met God en Christus en met elkaar.

 

Wij doen dus niet aan 'Bijbellezen', maar wij willen (ook als wij lezen) luisteren naar de Woorden van onze God. Naar Zijn stem. Naar HemZelf, de Levende, Die met levendmakende woorden ons aanspreekt.

 

Want de bedoeling van dit briefje is om uitgekozen/ gelovige mensen blijvend op God te laten vertrouwen. 'Volhouden, gemeente! Leef steeds in ontzag voor God en vol eerbied ten opzichte van Hem! Ga er mee door, broeder, zuster, met dat je het aandurft op grond van wat God belooft! Blijf denken aan de toekomst: het beste komt nog! Op God kun je altijd aan! Heb het verschil tussen Zijn beloven en jouw wensen goed voor de aandacht!'

Op Kreta was het echt gebeurd - prediking, werk van de Heilige Geest, geloof, léven. Het Woord van redding gehoord én geloofd. Redding voor mensen in het zonde-moeras, waar niemand zichzelf ooit uit omhoog kan trekken, God Die redt.

 

En God verbindt die geredden, gelovigen, aan elkaar. En Hij zegent!

 

Genade - onverdiende goedheid van vergeving en vernieuwing en nog veel meer. Het wonder van 'simul iustus et peccator'.

 

Barmhartigheid - God Die echt denkt om Zijn kinderen, een warm hart hen toedraagt en dat laat merken ook.

 

Vrede, geen toorn meer, maar een goede verhouding met God, die leidt tot rust en vrede met elkaar ook.

 

Godsgeschenken.

 

'Het Woord - zij zullen 't laten staan,

wat zij ook ondernemen.

Hij gaat ons met Zijn Geest vooraan,

Hij komt ons kracht verlenen!'