Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.
-A A +A

Psalm 97:5

Jaargang: 
7
Datum: 
17 apr. 2013
Nummer: 
15
Schrijver: 
-
ID:
2030

Deze week leren we een Psalm waarin we laten blijken hoe blij we met de Here zijn. Eigenlijk willen we dat heel veel andere mensen óók gelukkig worden met God.

Maar in Psalm 97 gebeurt veel meer.
Opeens komen er donkere wolken. Het lijkt wel of het nacht wordt. Wat gebéurt er toch? Antwoord: heel de natuur komt in beweging om te laten zien wie God is. Als de Here verschijnt, doen de hemel en de aarde hun uiterste best  om alle bewoners van de aarde onder de indruk te laten zijn van Gods majestueuze verschijning.
En je begrijpt wel: alle afgoden schrompelen dan ineen. Alle mensen die niet op God vertrouwen gaan merken dat ze de dood tegemoet gaan.

Als de dichter van deze Psalm dat allemaal beschreven heeft, spreekt hij ook zijn lezers aan. Hij zegt: als de Here zó machtig is moet je een áfkeer hebben van het kwade. Je ziet toch dat daar alleen maar ellende en onheil van komen kan?

De maker van deze Psalm zegt nog meer.
Je mag, zo leert hij aan zijn lezers, erop rekenen dat de Here Zijn gehoorzame kinderen redt. Als je dat gelooft mag je je tot de rechtvaardigen rekenen. Als je dat gelooft, kun je al iets van Gods licht in je eigen leven zien.

Is dat niet raar?
Thuis doe je een lamp aan. Je drukt op een knopje, en dan komt er licht. Maar licht in jouw léven: wat is dat eigenlijk?
In de Nederlandse Geloofsbelijdenis wordt dat uitgelegd. Achter in je Kerkboek kun je die belijdenis vinden. Zoek die maar eens op. In artikel 22 staat: “Wij geloven dat de Heilige Geest, om ons ware kennis van deze grote verborgenheid te doen verwerven, in ons hart waar geloof ontsteekt, dat Jezus Christus met al zijn verdiensten omhelst, Hem zich toeëigent en niets meer buiten Hem zoekt”.
Dat is moeilijke taal. Wij zeggen vaak: ik doe het licht aan. Als je dat heel netjes wilt uitdrukken, kun je ook zeggen: ik ontsteek het licht. Als je met een auto een lange tunnel binnenrijdt, staat er soms ook een bordje bij: ‘Ontsteek uw lichten’.
Zó doet de Heilige Geest in ons leven het licht aan. Dus: door het werk van de Heilige Geest kunnen we gelóven. We gaan begrijpen dat we zonder Jezus Christus niet kunnen leven.

De Heilige Geest doet in ons leven het licht aan. En Hij garandeert ons: dit licht gaat nóóit meer uit.
Daarom mogen wij zingen:
“U, die oprecht gelooft, nooit wordt uw licht gedoofd.
Weest in de HEER verblijd”!