Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.
-A A +A

Psalm 81:2

Jaargang: 
0
Datum: 
01 jan. 2008
Nummer: 
0
Schrijver: 
J.F. Hoving-Bos
ID:
2051

Het volk Israël, de kerk van het Oude Testament, wordt opgeroepen om feest te vieren. Een feest om God te eren. En ze hebben niet te kiezen of ze dat wel of niet willen. Nee, het is een opdracht van de Here zelf. In de onberijmde psalm  lezen we in vers 5: want dit is voor Israel een inzetting, een verordening van Jakobs God.

 

De Here heeft dat bepaald toen Hij het volk uit Egypte haalde. En dan denken we aan het Pascha. Maar ook de andere feesten van de kerk-van-toen zijn door de Here zelf voorgeschreven. Daarover kun je b.v. lezen in Ex. 23, Lev. 23 en Num. 28. Het is dus niet zomaar een feest, maar een opdracht van God. Een feest om de kerk eraan te herinneren wat God voor haar gedaan heeft, en dat Hem daarvoor de lof toekomt.

 

We lezen vers 7 t/m 12.Daar vertelt God hoe Hij het volk heeft bevrijd van de slavernij in Egypte (Ex. 3:7-9). En de Here verwijst naar de sluiting van het Verbond bij de berg Sinaï. Daar kreeg de kerk de Tien Geboden, zo weet zij hoe ze de Here moet dienen. En hoeveel geduld heeft de Here laten zien bij Horeb (Ex. 17:1-7).

 

Zo heeft de Here voor Zijn volk gezorgd. Ze mogen hun mond wijd open doen en de Here zal hem vullen. Dat betekent niet dat het volk alles mag vragen en het ook zal krijgen. Het gaat om ‘geestelijk voedsel’, alles wat je nodig hebt om in geloof als kind van God te leven.

 

Maar ondanks al die geweldige dingen heeft het volk toch niet naar God geluisterd. De kerk is ongehoorzaam. Ze leven zoals ze zelf willen, gaan hun eigen gang en doen hun eigen ding. Als straf laat de Here hen dan aan hun eigen lot over. Dat is de ergste straf die Gods kinderen kunnen krijgen. Want zonder God ben je dood, ook al leef je nog.

 

En dan komen we bij het gedeelte dat we zingen in vers 12. Als Israël naar Mij zou hebben geluisterd, dan zou Ik hun vijanden gestraft hebben. Ik zou Israël zegenen met al het goede wat je maar bedenken kunt, (de beste tarwe). Ja, dan zou Ik ‘honing uit de rots’ gegeven hebben. Deze uitdrukking kom je ook tegen in 1Cor. 10:4. Daar wordt gesproken over de Here Jezus als de steenrots. En alles wat Hij ons zegt en wil leren is de honing. Lees ook maar eens ps. 19:10-12.

 

En zo zien we dat deze psalm ons heel veel te leren heeft. Wij, de kerk van het Nieuwe Testament, zijn beslist niet beter. Lees maar eens in Mat. 23:37. Wat hier staat geldt ook voor ons. Ook wij moeten altijd, geleid door de Heilige Geest, trouw leven naar Gods geboden. Wij willen wel dat God geniet van onze liederen, en dat Hij luistert naar onze gebeden. Willen wij nu ook luisteren naar Zijn stem? Eet daarom van de honing uit de Steenrots (1Cor.4:10), drink het levende Water (Joh.4:14), en volg de Weg (Joh.14:6).