Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.
-A A +A

Psalm 78:1

Jaargang: 
11
Datum: 
27 dec. 2017
Nummer: 
25
Schrijver: 
Niels Bolhuis
ID:
1881

Je hebt vast wel eens gehoord over kerkgeschiedenis. Dit gaat over gebeurtenissen in het verleden van de kerk. Er zijn in het verleden diverse dingen gebeurd. Je hebt de laatste tijd vaak gehoord over de Reformatie. Ook heb je misschien wel eens gehoord van de Afscheiding en de Vrijmaking in 1944/1945. Het is belangrijk om deze geschiedenis te weten. Omdat hierin de werken van de Heere te zien zijn.

 

Ook in deze psalm wordt gezegd dat het belangrijk is om de historie te weten van Gods volk. De dichter roept op om goed te luisteren wat hij hierover zegt. Hij heeft in het verleden de verhalen gehoord van de mensen die ouder waren dan hij. Die hebben verteld wat de Heere in het verleden met Zijn volk heeft gedaan. De grote daden die Hij gedaan heeft en alle beloften en dreigingen die Hij gegeven heeft. Dat wil hij nu doorvertellen aan de jongeren. Dat is belangrijk, zodat deze jongeren niet vergeten wie de Heere is. In deze psalm wordt uitgebreid verteld hoe Hij het volk uit Egypte heeft bevrijd. En in het beloofde land Kanaän heeft gebracht. Maar ook hoe Hij het volk gestraft heeft, omdat ze aan afgodendienst deden. Telkens zorgde Hij er ook voor dat het volk bevrijd werd als ze hun schuld beleden. Hierover lezen we in het boek Richteren. Ten slotte heeft Hij een koning gegeven die het volk zou leiden. Dat is koning David. Deze koning leidde het volk goed, zodat het een machtig volk werd.

 

Je ziet dus dat het belangrijk is om te weten wie de Heere God is en wat Hij gedaan heeft. Want zolang het volk gehoorzaam de Heere diende, ging het goed met het volk Israël. Maar zodra ze ongehoorzaam waren, werd het volk gestraft.

 

Ook voor ons is het belangrijk te weten wie de Heere is en wat Hij in het verleden gedaan heeft. Dat Hij Zijn Kerk steeds weer bewaard heeft tegen valse leer en ervoor gezorgd heeft dat Zijn Woord steeds weer gehoord kon worden. Dit deed Hij door mensen die Zijn Woord bestudeerden en dat steeds weer aan anderen uitlegden. En zo werd het weer doorgegeven aan de jongeren, zodat die ook de Heere leerden kennen. Daarom konden jouw ouders jou ook vertellen over de Heere.

 

Het is dan ook belangrijk dat jij ook Gods Woord bestudeert en goed luistert wat jouw ouders hierover vertellen. En wat de dominee en andere mensen jou hierover vertellen. Want zo kun jij het straks ook weer doorvertellen. Zo zorgt de Heere ervoor dat Zijn Kerk blijft bestaan. En dat is een groot wonder. Want wij zijn allemaal zwakke en zondige mensen.

Maar hiervoor heeft Hij Zijn Zoon gegeven. Die heeft alles voor ons verdiend. Jezus Christus zorgt ervoor dat er dan ook altijd een Kerk zal zijn, waar mensen vasthouden aan Gods Woord. Daarom: Lees je Bijbel en bid elke dag. Dat je groeien mag in de kennis van de Heere. En dat je mag blijven staan in het geloof. Dat je altijd Hem mag gehoorzamen. Dan zul je rijk gezegend worden.