Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.
-A A +A

Psalm 73:11

Jaargang: 
0
Datum: 
01 jan. 2008
Nummer: 
0
Schrijver: 
J.F. Hoving-Bos
ID:
2047

De dichter van psalm 73 heeft het zwaar gehad. Hij keek om zich heen en zag het voorspoedige leven van de mensen die zonder God leefden. Toen zei Asaf:”Ik word er niets beter van dat ik God dien. Ik verdien er niets mee, kijk dan eens naar die goddelozen. Wat gaat het die lui voor de wind; mooie spullen, feesten, lekker eten en drinken enz.”. En zo begon hij langzamerhand aan God te twijfelen, hij begreep God niet, en hij was een beetje jaloers op het geluk van de goddelozen.  Waarom was het leven voor hem zo zwaar en ging het hen zo goed? En zo werd zijn relatie met God steeds losser.

 

Asaf vertelt ons dit om ons te waarschuwen. Als wij naar “de mensen van de wereld” kijken, dan kunnen wij zomaar jaloers worden. Wat mogen ze veel, wat hebben ze veel, wat doen de (jonge) mensen veel leuke dingen enz.. Dan gaan we wat minder trouw Bijbellezen en bidden. En voor we het zelf in de gaten hebben dwalen we van God af.

 

Zo ging het ook met Asaf. Het had niet veel gescheeld of hij had de kerk vaarwel gezegd. Maar zover kwam het niet, want --- hij ging naar de tempel! Daar hoorde hij van zonde en genade, van verzoening. Daar leerde hij weer zien dat een mens zonder God geen leven heeft. Zonder God zondigen de mensen zich dood!

 

Ook nu begrijpen wij lang niet alle dingen die God ons laat beleven. Maar God gebruikt al die dingen om ons geloof te “beproeven”, te testen: blijven we ondanks alles in Hem geloven, op Hem vertrouwen? (lees maar Jak. 1). Maar de Here belooft ons wel de kracht die we nodig hebben, als we Hem daarom gelovig vragen.

 

En dan komen we bij het einde van de psalm. Daarin staan de prachtige woorden:”Maar wat mij betreft, het is voor mij goed dicht bij God te zijn.” (Zo lezen we het in de Herziene Statenvertaling). Maar hoe doe je dat: dicht bij God zijn? Dat doen wij ook niet, dat doet God door Zijn Woord en Geest. Daarom moeten we bijbellezen, daarom ga je naar de bijbelschool. Luister daarom als de bijbel wordt uitgelegd, door je ouders, door de juf of meester, de dominee (ook al kost dat soms moeite).

 

Daarbij mogen wij nog weer veel meer weten dan Asaf, want wij hebben de hele Bijbel. We weten wat er al gebeurd is en wat er nog gebeuren gaat. De Here Jezus zit nu op Zijn troon. Hij heeft voor al onze zonden betaald, ons verzoend met God. Als we dicht bij God leven, en Hem steeds meer leren kennen, dienen en liefhebben, dan kunnen we ook altijd blij zijn, wat ons ook overkomt. En als Gods werk helemaal  klaar is, dan zullen we altijd echt blij zijn. Dan zijn we eeuwig dicht bij Hem, dan zien we Hem in Wie we altijd geloofd hebben!