Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.
-A A +A

Psalm 72 : 10

Jaargang: 
0
Datum: 
01 jan. 2008
Nummer: 
0
Schrijver: 
R. Antonides-Beijes
ID:
2046

Deze week een Psalm, gedicht door Salomo. Wij beginnen  met een verhaal uit de Bijbel. Je kent dit verhaal vast wel. Salomo is net koning geworden. De Here komt tot hem in een droom met de vraag: “Vraag: wat zal ik u geven?” Salomo krijgt hier als koning een mooie kans om te vragen wat iedere koning wel graag  wil hebben; heel veel geld, een mooi en groot paleis,  een lang leven of het verdwijnen van alle vijanden! Maar Salomo vraagt juist om een opmerkzaam hart om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Van de Here God krijgt hij dan ook een[i] wijs en verstandig hart. En omdat hij niet heeft gevraagd om rijkdom en eer zal hij dàt ook krijgen. Als Salomo de Here blijft dienen heel zijn leven dan zal God hem ook een lang leven geven. Dit is in het kort het verhaal uit 1 Koningen 3:5-15.

En in Psalm 72 merken we al wat van de wijsheid van Salomo. Deze Psalm is een gebed voor de koning. Salomo weet dat God hem koning heeft gemaakt over Gods volk, de kerk. Ook weet Salomo dat dat  geen makkelijk taak zal worden. Hij weet maar al te goed wat zijn vader, koning David heeft mee moeten maken als koning over Israël.  Als Salomo zijn werk als koning goed wil doen dan kan dat alleen als God hem helpt. Luister maar wat er staat in Psalm 72: “O God, wil aan de koning schenken Uw recht en wijs beleid… Laat mij Uw volk besturen, Here, rechtvaardig, wijs en zacht.” Zo wil koning Salomo regeren als koning. Zo moet iedere regering haar werk doen. Want God heeft haar op die plaats gezet. Wij moeten dus veel voor de regering bidden dat zij haar wijsheid van God vraagt en dat ze naar de wil van God wil regeren…net als koning Salomo.

Een koning die zo regeert kan alleen maar God alle dank en eer geven. Daarom eindigt Psalm 72 met een loflied. Dat gaan wij deze week leren. Ook jij mag/moet van God wijsheid vragen om een goed leven te leiden. Bid daarom en dank God met dit loflied – Psalm 72 vers 10!