Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.
-A A +A

Psalm 71 : 14

Jaargang: 
0
Datum: 
01 jan. 2008
Nummer: 
0
Schrijver: 
R. Antonides-Beijes
ID:
2045

Vers 14 van Psalm 71 is aan de beurt deze week. Eigenlijk moeten wij vers 13  ook meenemen als wij het over vers 14 hebben. Want die beide verzen zijn samen één loflied aan het eind van Psalm 71. Een loflied aan de God van Israël.

Wij weten niet wie deze Psalm heeft gedicht. Wel weten wij dat het om iemand gaat die al oud is. Heel zijn leven heeft de dichter veel mee gemaakt. De eerste 12 verzen (berijmd) van deze Psalm zijn een gebed, en vertellen van de moeiten die de dichter heeft gehad door zijn vijanden. Maar hij brengt zijn zorgen bij de Here want, zo lezen we in vers 14 “u bent mijn verwachting, Here. Vanaf de moederschoot bent u mijn steun in nood. “ Door alle moeilijkheden heen heeft de Here hem kracht gegeven, beschermd en gespaard.

Nu is de dichter oud geworden. Hij wordt steeds zwakker. Ook in zijn laatste levensjaren is de vijand er nog om hem om te brengen. Dat hij oud is en steeds zwakker wordt  is iets dat de vijand goed door heeft. Ze denken: “nu is onze kans om hem om te brengen. Nu gaan wij toeslaan, hij is zwak en God heeft hem verlaten.”

De dichter voelt de dreigingen van de vijand. Maar hij weet dat hij ook nu zijn zorgen en angsten bij de Here mag brengen. “Blijf in mij laatste levensjaren mij steunen als voorheen. Heer, laat mij niet alleen,” bidt hij.

Met het loflied van vers 14 weten we dat God zijn gebed heeft verhoord. De vijand is verdreven!! Hij is zo blij en dankbaar dat hij de hele dag wil vertellen over de goedheid en gerechtigheid van de Here.  Niet één dag maar heel zijn leven wil hij God prijzen! “Uw grote daden zal ik prijzen. Heer, uw gerechtigheid verkondig ik altijd.”