Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.
-A A +A

Psalm 69:11

Jaargang: 
0
Datum: 
01 jan. 2008
Nummer: 
0
Schrijver: 
-
ID:
2044

Dit seizoen beginnen we met een vers uit Psalm 69.
We loven de Here.  Want Hij is bezig met een bevrijdingsactie. Gods volk krijgt weer een woonplaats. Die woonplaats zal altijd blijven bestaan!
Dat klinkt prachtig.
Maar waar gaat het in Psalm 69 eigenlijk over?

Messiaanse psalm
Psalm 69 is geen opgewekte Psalm.
De dichter, dat is David, zit in een ingewikkelde situatie. Hij heeft te maken met vijanden. En die tegenstanders zitten hem op alle mogelijke manieren dwars.
David klaagt zijn nood bij de Here. Waarom grijpt de Here niet in? Waarom pakt de hemelse God die vijanden van David niet eens flink aan?

Jazeker - David weet wel dat hij soms onverstandig is. Lang niet altijd leeft hij naar Gods wetten.
Maar de Here is toch barmhartig? Waarom ziet zijn leven er dan nu zo hopeloos uit?
De mensen hebben hem zeer onrechtvaardig behandeld. David is heel verdrietig. Wanhopig ook.
De mensen op straat praten over hem: ‘moet je die David nu zien… wat is er van hem over?’.
David gelooft wel: de Here is trouw. En Hij helpt altijd. Maar de problemen zijn nu wel heel groot! En daarom smeekt David: geef me nu toch antwoord!

Op dit punt kunnen wij David vergelijken met onze Here Jezus Christus. Christus is, in al het lijden dat Hij op aarde door maakte, óók heel onrechtvaardig behandeld. Hij werd gestraft voor onze zonden. Zo gaf Hij ieder die in Hem gelooft eeuwig leven.
Toen David in Psalm 69 over zijn oneerlijke behandeling klaagde, wees hij eigenlijk al op Jezus Christus. Verachting, bespotting, vijandschap: dat zou de Messias ook meemaken. Daarom is Psalm 69 een messiaanse psalm.
Messiaanse psalmen: daar heeft de Here ons méér van gegeven. De psalmen 18, 22, 69, 86, 88, 116 en 118 kun je allemaal messiaans noemen.
In die Psalmen lees je in over vijandschap die de dichter aan den lijve ondervindt.
En over de redding die de Here geeft. Het verhaal van die redding wordt doorgegeven aan latere generaties; heel de kerk zal er dus van horen!
De dichter is altijd een dienaar van de Here.
En in alle psalmen staat: wie hulp zoekt, kan bij de Verbondsgod terecht.

Veilig bij de Here
Wat leert David ons?
Hij leert ons allemaal dat we ons leven in handen van God moeten leggen. Hoe moeilijk ons leven soms ook is, altijd mogen we weten dat we bij de Here veilig zijn. Dat geldt voor iedereen die je in de kerk tegen komt. Hoe jong of oud wij ook zijn, wij mogen beseffen: de Here beschermt ons!

Heilshistorie
Over Psalm 69 moet je nóg wat weten.
In het Nieuwe Testament komen onderwerpen uit Psalm 69 nogal eens terug.
In Psalm 69 zegt David: “de ijver voor uw huis heeft mij verteerd”. In Johannes 2  wordt verteld hoe Jezus allerlei uitgekookte zakenlieden op hardhandige wijze uit de tempel verwijdert. Zo heeft Jezus voor Gods huis geijverd. De discipelen herinneren zich dan dat David in Psalm 69 ook al over die ijver sprak. Kijk maar eens in Johannes 2:17.
Lees Johannes 15:25 ook maar eens. Daar zegt Jezus: “Zij hebben Mij zonder reden gehaat”. Dat zelfde geldt in Psalm 69 ook voor David.
In Psalm 69 meldt David dat zijn tegenstanders hem azijn te drinken geven. Datzelfde overkomt Jezus in Mattheüs 27 ook als Hij aan het kruis hangt. Kijk het maar na in Mattheüs 27:45-49. 
De namen van Davids tegenstanders mogen niet in het boek des levens worden bijgeschreven, zegt David. Want eigenlijk zijn die tegenstanders vijanden van Gód... Over dat boek des levens wordt ook in de Openbaring van Johannes gesproken. Dat vind je bijvoorbeeld terug in hoofdstuk 21:27.
David was, behalve een dichter, dus ook een profeet.
Het werk dat de Here voor Zijn kerk doet is in deze psalm heel goed te zien.
Misschien heb je het woord ‘heilshistorie’ al wel eens gehoord. In Psalm 69 kunnen we heel wat van die heilshistorie zien.
Die heilshistorie eindigt als we in de hemel zijn: onze definitieve woonplaats. Daar kijken we nú al samen naar uit!