Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.
-A A +A

Psalm 65:1

Jaargang: 
11
Datum: 
03 mei. 2017
Nummer: 
9
Schrijver: 
P. Horst-Flipse
ID:
1864

We gaan deze keer een mooi loflied leren: 'De lofzang klinkt uit Sions zalen'.

Een loflied op de goedheid van God, Die redt.

Uit dankbaarheid voor die redding zingen we blij dit loflied.

Lof komt van het werkwoord 'loven', wat 'prijzen' betekent.

 

Waar wordt er dan gezongen? In de tempel, in het huis van de HERE. Hij woont in Sion, dat later Jeruzalem wordt genoemd. Nu is dat de kerk.

David heeft deze stad veroverd en gemaakt tot hoofdstad van Israël. Hier, in de tempel, worden de offers gebracht door de priesters.

Hier moeten Gods kinderen Hem prijzen en danken voor alles wat ze iedere dag weer van Hem ontvangen.

 

God vergeeft de zonden. De offers die bij de tempel werden gebracht, wezen op het offer dat Christus later zou brengen om voor onze zonden te betalen.

We hoeven niet meer bang te zijn voor straf, maar we hebben reden tot blijdschap als we tot Hem komen in onze gebeden. Hij, de Hoorder van ons gebed.

Wij mogen als verloste kinderen tot Hem komen. Oud en jong, rijk en arm, gezond of ziek.

 

Het woord 'geslachten' betekent 'families'. Wat is het fijn om met je vader en moeder naar de kerk te gaan en misschien ook wel met je broertjes en zusjes.

Heel mooi als opa en oma ook nog in de kerk zitten. Daar zitten dan drie geslachten!

Allemaal God loven en prijzen in de kerkdienst. De Here hoort het als wij zingen en eerbiedig met ontzag luisteren naar wat de dominee preekt. Hij spreekt namens de HERE het Woord van God, dat is de Bijbel. De HERE redt ons, als wij dicht bij Hem willen leven.

 

Doe maar goed je best om veel over de HERE te leren.

Op school en de Bijbelschool en vast ook op de catechi-satieles en natuurlijk in de kerk.