Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.
-A A +A

Psalm 23:1

Jaargang: 
9
Datum: 
21 okt. 2015
Nummer: 
21
Schrijver: 
B. de Roos
ID:
1932

Psalm 23 is een heel bekende psalm.

Heel veel mensen hebben wel eens een plaatje van de goede Herder gezien. Ken jij ook zo'n plaatje?

 

Het lijkt soms wel alsof mensen in deze psalm heel belangrijk zijn. Er staat immers: de Here is mijn herder.

Gaat het om jou? Gaat het om de mensen in de kerk?

Nee, toch niet.

 

Lees maar eens mee in de eerste verzen van de onberijmde psalm:

'De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets;

Hij doet mij nederliggen in grazige weiden;

Hij voert mij aan rustige wateren;

Hij verkwikt mijn ziel.

Hij leidt mij in de rechte sporen

om zijns naams wil.'

 

In deze psalm gaat het om de God van het verbond. Hij laat zien waar Hij mee bezig is.

 

In Psalm 23:5 staat ook: 'Gij richt voor mij een dis aan'.

Onze God maakt de tafel klaar.

Waar staat die tafel eigenlijk?

In een klein zaaltje misschien, ergens achteraf? Nee.

Ergens in een straat dan, alsof het een straatfeest of een buurtbarbecue is? Ook niet.

De Here zet de tafel in de kerk klaar. Kijk maar eens mee in vers 6 van de onberijmde psalm:

'ik zal in het huis des Heren verblijven

tot in lengte van dagen.'

 

De tafel staat dus in het huis van God. Daar kan iedereen rust vinden.

Is dat echt zo?

Misschien voel jij je in de kerk helemaal niet rustig. Misschien word jij in de kerk helemaal niet blij. De preek duurt soms lang. Je moet lang stilzitten. En dat is lang niet altijd leuk.

Maar in de kerk hoor je altijd spreken over Gods beloften.

En ook jij mag het zeggen: de Here is mijn Herder. Dat betekent: Hij brengt mij naar plekken waar Zijn Woord te horen is. Hij geeft je daardoor kracht om verder te leven, ook als je dat soms heel moeilijk vindt. Altijd mag je bedenken: de Here heeft mij een plaats in de hemel beloofd; daar heeft Hij een plaats voor mij gereserveerd!

 

Misschien weet je wel dat een schaap dat op zijn rug ligt niet meer overeind kan komen. Als dat gebeurt, is het maar te hopen dat de herder in de buurt is!

Onze Herder is altijd in de buurt. En Hij luistert naar onze vragen. En naar ons gebed.

De Here weet precies hoe ons leven er nu uitziet.

En Hij weet heel goed dat het soms moeilijk is. Of verdrietig. Maar juist daarom staat in Psalm 23 de tafel klaar. In de kerk. Want daar brengt Hij Zijn schapen bij elkaar.