Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.
-A A +A

Offeren

Jaargang: 
11
Datum: 
19 apr. 2017
Nummer: 
8
Schrijver: 
Annet de Ruig
ID:
1730


Nu het net Pasen is geweest, lijkt het me mooi om onze gedachten over het woord 'offeren' te laten gaan. Christus is ons grote offer. Maar wanneer is de offerdienst begonnen? Waarom brengen wij die offers eigenlijk niet meer? Welke betekenis heeft 'offeren' voor ons vandaag de dag? Ik doe dat aan de hand van het boekje 'Woorden van waarde' hoofdstuk 9, welke geschreven is door A.O. Reitsema.

Offeren betekent iets geven van jezelf

We hebben net Pasen gevierd. We hebben stilgestaan bij het grote offer: onze Here Christus. Alles in de B;ijbel staat in het teken van Hem. Ook de offers die de Israëlieten vroeger brachten.

Maar dat is niet het enige waar we aan kunnen denken als we het hebben over offeren. Het woord offeren heeft veel betekenissen. Offeren kan je ook doen denken aan de collecte in de kerk of je leven offeren als een dankoffer aan de Here. Daarnaast kun je denken aan het brengen van een loonoffer. Werknemers stemmen in met minder salaris, waardoor het bedrijf open kan blijven en zij hun baan behouden. Offeren heeft altijd iets in zich van iets geven van jezelf. De Here vraagt aan ons om te offers te brengen voor Hem. In het Oude Testament worden de wetten en regels beschreven die hierover gaan.

Zouden Adam en Eva geofferd hebben voor de zondeval?

Misschien denk je nu wel: waarom zouden ze dat doen? Ze hadden toen toch geen zonde gedaan? Als het antwoord op deze vraag 'nee' zou zijn, dan hangt offeren enkel en alleen samen met zondigen. Dus als wij niet zouden zondigen, zouden we ook geen offers hoeven te brengen. Toch is dat niet zo. Er wordt namelijk ook gesproken in de bijbel over offers van dank, lof en liefde. Ook voordat de mens in zonde is gevallen was de mens afhankelijk van God. En straks op de nieuwe hemel en aarde blijven offers bestaan. (Op. 5:10). Offeren hoort bij het vereren van de Here. De mens mag met God omgaan. Hij is als het ware geschapen om zichzelf te offeren aan de Here.

Offeren kan dus worden opgevat als een breed begrip, waarin ook contact zoeken met de Here en bidden worden betrokken.

Voorbeelden van offers

We lezen dat Kain en Abel na de zondeval offers gaan brengen. We lezen niet dat de Here dat met zoveel woorden nadrukkelijk instelt. Maar toch brengen ze de Here een offer. Offeren kan niet uit gewoonte of bijgeloof. Offeren is belijden dat je afhankelijk bent van God. Ook kun je offeren zien als een gebed om uitkomst als je in nood bent. Zo lezen we bij Jakob dat op het moment dat hij naar Egypte gaat emigreren hij offers brengt. Hij leeft onder moeilijke omstandigheden, toch breekt hij niet met God. Nee, hij zoekt de Here juist op, en vraagt ook of het Zijn wil is wat hij doet.

Even later lezen we in de bijbel dat Mozes vraagt aan de farao, om zijn volk te laten gaan, met als belangrijke reden: om te kunnen offeren (Ex 5:8,17; 8:29). Met de uittocht van Egypte lezen we over het Paasoffer. Er wordt een lam geslacht en het bloed ervan wordt aan de dorpel gesmeerd. Dat laat het volk zien, dat we door het bloed van het Lam, bij God mogen horen. Door te offeren worden onze zonden verzoend.

Het belangrijkste in het offeren

In Leviticus wordt de offerdienst beschreven. De profeten wijzen erop dat God offers vraagt. Maar Hij vraagt bovenal het hart van de offeraar. Is dat wel op God gericht? (Ps. 40:7). Wat de Here daar vraagt geldt ook voor nu. Onze offers aan de Here moeten uit het hart komen. Ons hart moet innerlijk meemaken wat we uiterlijk doen.

Christus

Waar eens het paasoffer op wees, bij de uittocht van de Israëlieten, is nu werkelijkheid geworden. Christus is gekomen en heeft Zijn leven voor ons ter offer gebracht. Doordat wij dit aannemen, worden we gered, net als de Israëlieten die het bloed aan hun dorpel smeerden. Wij zijn gered enkel en alleen door het offer van Christus. Wat een rijkdom. Je kunt je voorstellen dat jouw leven totaal anders is dan dat van iemand die dit niet gelooft. Ons leven hier is nooit uitzichtloos. We hebben namelijk het uitzicht op een heerlijke toekomst. Vanuit die rijkdom te mogen leven, brengt ons tot het brengen van een dankoffer. Hoe dan? Slachten wij een dier en laten we dat in rook opgaan? Nee, wij mogen leven in een nieuwe gehoorzaamheid met de Here.

Levend dankoffer

Geloven is niet alleen de woorden van de Here aanhoren, maar ze ook doen. Dus wij mogen ons leven stellen als levend dankoffer. Zo brengen wij geestelijke offers als priesters. Ons offer is ons leven zelf.

Hoe doen we dit dan?

- Door ons werk te doen als voor de Here. Met blijdschap en vreugde.

- Door te zingen in de kerk.

- Door te geven in collectes.

- Door je broeders en zusters te helpen in de kerk.

Zo kunnen we nog wel even doorgaan. Maar besef wel, het zit hem niet in de bijzondere dingen die je doet (zoals bijvoorbeeld een school bouwen in Nigeria als zendingsproject), maar in je gewone leven, in je gewone alledaagse dingen die je voor de Here doet.

Van harte

Het offeren, het geven aan de Here is al begonnen in het Paradijs. Ook danken, loven en liefdebewijzen zijn vormen van offeren. Christus is ons grote offer. Daarom zijn de offers waarbij bloed vloeide, niet meer nodig. Dat waren heenwijzingen naar de Christus die nog komen moest. Vandaag de dag betekent offeren: God de eer brengen met ons leven. We loven hem van harte, dit kan niet uit bijgeloof of gewoonte. Dat is het levende dankoffer dat Hij van ons vraagt.