Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.
-A A +A

Het leven van de Here Jezus op aarde

Jaargang: 
11
Datum: 
17 mei. 2017
Nummer: 
10
Schrijver: 
B. Dijkstra-Nijman
ID:
1739
Rubriek: De blinde Bartimeüs en Zacheüs de tollenaar

Een hele tijd geleden zijn we begonnen met een aantal artikelen over het leven van de Heere Jezus op aarde. Het laatste artikel ging over de opwekking van Lazarus. We lazen hoe Jezus wilde laten zien dat de opwekking van Lazarus het werk van God was. Ook lazen we dat veel Joden tot geloof kwamen na de opwekking van Lazarus. Deze keer gaat het over de blinde man Bartimeüs en Zacheüs de tollenaar. Het verhaal staat in Lucas 18:35 - 19:10. Lees je weer mee?

Bartimeüs roept Jezus

De Heere Jezus is vlak bij Jericho gekomen. Daar aan de weg zitten twee blinde mannen. De blinde mannen horen dat er een groep mensen voorbij komt. Ze kunnen dat natuurlijk niet zien, daarom vragen ze wat er aan de hand is. Ze horen dat Jezus langskomt.

Bartimeüs is een van die blinde mannen. Bartimeüs weet wie Jezus is en hij gelooft dat Jezus hem van zijn blindheid kan genezen. En Bartimeüs weet het wel, nu moet ik Hem roepen... en dat doet hij. Hij roept: Heere, Zoon van David, heb medelijden met mij!

Bartimeüs noemt Jezus de Zoon van David. Hij laat hiermee zien dat Jezus de Messias is. Dat is bijzonder! De mensen die om Jezus heen staan zijn niet blij met het roepen van Bartimeüs. Ze bestraffen hem, hij moet stil zijn. Maar Jezus denkt daar anders over. Hij wil dat Bartimeüs bij hem komt...

Jezus geneest

De Heere Jezus hoort het hulpgeroep van Bartimeüs en Hij wil helpen! Als Bartimeüs bij Hem is, vraagt Jezus wat Bartimeüs wil. Jezus weet dat zelf natuurlijk ook wel maar Hij wil dat Bartimeüs het vertelt.

Nou, Bartimeüs weet wel wat hij wil: dat ik kan zien! Bartimeüs zoek duidelijk hulp bij de Heere Jezus. En zo moet het ook. Het antwoord van Jezus lijkt zo simpel maar er gebeurt zo'n groot wonder. Jezus zegt: word ziende, uw geloof heeft u behouden. En tegelijk kan Bartimeüs weer zien. Wat een groot geschenk!

Maar Bartimeüs krijgt een nog groter geschenk... Hij gelooft dat Jezus Christus zijn Redder is. Daarom zegt Jezus dat zijn geloof hem heeft behouden. Dat betekent dat hij eeuwig mag leven als hij leeft voor de Heere! Bartimeüs is blij. Hij looft de grootheid en goedheid van de Heere Jezus!

Zacheüs in de boom

Als de Heere Jezus in Jericho aankomt, loopt Hij door de stad. In Jericho woont ook Zacheüs, de rijke oppertollenaar. Vandaag zouden we zeggen dat hij de directeur van de belastingdienst is. Een tollenaar is iemand die geld, belasting, vraagt bij de mensen. De mensen moeten dat dan betalen aan Zacheüs en hij geeft het aan de Romeinse overheid. Soms ging dat erg oneerlijk. De tollenaar houdt dan een deel van dat geld zelf en wordt daar rijk van. Zacheüs is zo'n tollenaar. Hij is op een oneerlijke manier erg rijk geworden. Maar toch is hij niet gelukkig. Want de mensen willen niets van hem weten. Ze vinden hem een zondaar.

Zacheüs hoort dat Jezus in de stad is. Hij wil Jezus graag zien maar hij heeft een probleem... hij is erg klein en als er veel mensen om Jezus staan, kan hij Hem vast niet zien. Daarom klimt hij in een wilde vijgenboom om Jezus te zien. Achter de grote bladeren van de boom wacht hij op Jezus. Niemand kan mij hier zien, denk Zacheüs. Maar dat heeft hij mis...

Redding!

Als Jezus bij de boom komt, kijkt hij omhoog. Hij roep Zacheüs. Hij wil dat Zacheüs naar beneden komt, want Jezus wil bij Zacheüs in huis komen. Zacheüs klimt snel naar beneden en ontvangt de Heere Jezus in zijn huis. Wat is hij blij dat Jezus in zijn huis wil zijn!

De mensen in de stad hebben alles gezien. Zij zijn niet zo blij met wat Jezus doet. Ze mopperen: Hij is bij een zondige man naar binnen gegaan. Dat kan toch niet!

Maar de Heere Jezus kent de harten van de mensen. Jezus weet dat Zacheüs spijt heeft van de verkeerde dingen die hij gedaan heeft. Hij wil dan ook de helft van alles wat hij heeft aan de arme mensen geven. En als hij op een verkeerde manier geld van mensen heeft genomen dan zal hij die mensen vier keer zoveel teruggeven.

Jezus hoort dit allemaal en heeft een duidelijke boodschap voor Zacheüs en de mensen. In het huis van Zacheüs is redding gekomen. Verlossing van de zonde en eeuwig leven. De Heere Jezus is gekomen om het verlorene te zoeken en te behouden. Zacheüs was zo'n verlorene maar mocht behouden worden. Hiermee laat Jezus zien dat Hij de Messias is!