Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.
-A A +A

Het leven van de Here Jezus op aarde

Jaargang: 
11
Datum: 
26 jul. 2017
Nummer: 
15
Schrijver: 
B. Dijkstra-Nijman
ID:
1757
Rubriek: De instelling van het Avondmaal

Twee weken geleden hebben we gelezen over de wijze en de dwaze meisjes. We hebben geleerd dat we goed voorbereid moeten zijn op de komst van de Heere Jezus. Deze keer gaat het over het verraad van Judas en de instelling van het Avondmaal. Lees je weer mee? Het verhaal kun je vinden in Mattheüs 26:17-29.

Voorbereidingen treffen

Het is donderdag, de eerste dag van het feest van de ongezuurde broden. Dat is het Pascha. De Joden herdenken dan de uittocht uit Egypte. Je kent het verhaal vast wel. Tijdens dit feest slachten de Joden het paaslam en ze maken ongezuurde broden. Een week lang eten ze broden zonder gist.

Ook de discipelen treffen voorbereidingen voor de paasmaaltijd. Ze vragen aan Jezus waar de maaltijd gehouden zal worden. Waar moeten we de maaltijd klaarmaken? Jezus geeft een bijzonder antwoord. Hij vertelt hen dat ze naar de stad moeten gaan. Daar komen jullie een man tegen met een kruik, hem moet je volgen. Waar de man naar binnengaat, daar moet je vragen waar Jezus met zijn discipelen het Pascha kan eten. Dan zal jullie een grote bovenzaal gewezen worden.

De discipelen doen precies wat Jezus gezegd heeft. En... het gebeurt precies zoals Jezus hen verteld heeft. Een wonder! We zien hier dat Jezus macht heeft over alles en weet wat er gaat gebeuren.

Het verraad

Als het avond is geworden, de zon was al ondergegaan, gaat Jezus met Zijn twaalf discipelen aan tafel. Terwijl ze aan het eten zijn, wordt Jezus ontroerd. Hij zegt: een van jullie zal mij verraden.

De discipelen schrikken ervan. Ze worden bedroefd en beginnen een voor een aan Jezus te vragen: ik ben het toch niet die U zal verraden?

Judas is ook een van deze discipelen. Hij was voor de maaltijd nog bij de overpriesters om Jezus te verraden. Ze hebben Judas daar geld voor gegeven. En Judas zoekt vanaf dat ogenblik een goed moment om Jezus over te leveren aan de Joodse leiders.

De discipelen blijven vragen wie Hem toch verraden zou. Ook Judas vraagt het aan Hem.

Dan geeft Jezus het antwoord... wie de hand met mij in de schotel doopt, die zal mij verraden.

Jezus doopt het stuk brood in een soort saus en geeft het brood aan Judas. Jezus zegt tegen Judas dat hij maar met spoed moet doen wat hij van plan is.

De andere discipelen begrijpen niet wat Jezus bedoelt. Misschien moet Judas wel een boodschap doen want Judas beheert het geld. Judas gaat snel weg...

De instelling van het Avondmaal

Na de maaltijd zit Jezus nog lang met Zijn elf discipelen aan tafel. Het lijkt alsof Jezus opnieuw weer wil beginnen met eten, want Hij pakt een brood.

Dat doet Hij niet zomaar. Nee, Hij pakt het brood en zegent het. Daarna breekt Jezus het brood in stukken en geeft het aan elk van Zijn discipelen en zegt:

Neem, eet, dit is Mijn lichaam.

Jezus neemt de beker en zegt: Drink allen daaruit, want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.

Ook vertelt Jezus aan Zijn discipelen dat Hij geen wijn meer met hen zal drinken. Hij zal pas wijn met hen drinken op de dag dat Hij het nieuw zal drinken in het Koninkrijk van God.

Daarmee bedoelt Jezus dat Hij weer wijn met hen zal drinken als Hij weer terugkomt op de jongste dag, op de bruiloft van het Lam.

De discipelen drinken ernstig uit de beker.

De Heere Jezus heeft op deze manier het Avondmaal ingesteld.

Ook wij

In de kerk vieren wij ook het Heilig Avondmaal. Je hebt het vast wel eens gezien. In 1 Kor. 11:24 en 25 staat dat we het brood moeten eten en de wijn moeten drinken tot Zijn gedachtenis. Dat betekent dat we elke keer weer het Avondmaal moeten vieren. En dat we tijdens het Avondmaal mogen denken aan de hartelijke liefde en trouw van de Heere. Wij hadden eigenlijk voor onze zonden moeten sterven. Maar in plaats daarvan heeft Christus met Zijn lichaam aan het kruis geleden en Zijn bloed vergoten.

Het brood wordt tijdens het Avondmaal voor onze ogen gebroken. En de wijn wordt uit de beker gedronken. Daar zijn we bij, jullie zien dat met eigen ogen. Je weet zeker dat het is gebeurd.

Als je dat gelooft dan mag je er zeker van zijn dat Christus gestorven is voor jouw zonden en dat je eeuwig mag leven.

Wat is deze zekerheid een grote rijkdom!