Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.
-A A +A

Hi Ha Holiday!

Jaargang: 
12
Datum: 
08 aug. 2018
Nummer: 
15
Schrijver: 
Annie Snippe-van der Linden
ID:
2090

Vakantiedagboek

Yes, vakantie! Schoolboeken inleveren, tas uit het zicht. Even niet aan school denken. Geen examens, geen tentamens. Ook in de kerk is het rustig. Geen vereniging, geen catechisatie, geen vergaderingen voor commissies. Even op adem komen voor het nieuwe seizoen weer begint. Lekker uitslapen, laat naar bed. En voor je het weet, ben je je stille tijd met God vergeten. Daarom, zoals inmiddels gebruikelijk rond deze tijd, weer een versie van het vakantiedagboek voor jou. Lukt het je om de week vol te krijgen?

Zondag - Rust

Lezen: Hebreeën 4

 

Vandaag is het zondag, rustdag. Er zijn veel Bijbelteksten te vinden over rust. Rust in letterlijke zin, dus uit-rusten van je dagelijkse bezigheden. Maar ook rust in geestelijke zin. Dat klinkt een beetje abstract, maar dat betekent gewoon zoiets als: rust, vrede, zekerheid vinden bij God en in Zijn vaste beloften van genade en vergeving. Het rusten is zelfs een goddelijk gebod. Iedere week mogen we vanuit een rustdag een nieuwe werkweek ingaan. Doordeweeks is het vaak: druk, druk, druk. Rennen, vliegen, vallen, opstaan en weer doorgaan. Op zondag hoeft dat allemaal niet. Dan gaan we zitten en dan luisteren we alleen maar. Dan luisteren we naar God. We laden op. Beseffen weer hoe vaak we fout zaten. Zijn dankbaar voor de vergeving en genade. En gaan met nieuwe moed en frisse energie weer aan de slag om als kind van de Hemelse Vader te leven en dat te laten zien aan onze omgeving. Wat een wijze God hebben wij. Hij weet dat we die rust nodig hebben en wil ons zo kracht geven om vol te houden.

 

Opdracht: Zoek de volgende teksten op: Matth. 11:28, Hebr. 4:11 en Openb. 14:11. Kun je de boodschap van deze teksten in één zin samenvatten?

Maandag - Op reis

Lezen: Psalm 84

 

Waar gaat jouw reis naar toe deze vakantie? Ga je ons mooie Nederland ontdekken? Logeren bij deze of gene? Of ga je een lange reis maken naar Italië, Frankrijk of Griekenland? Onderweg kun je alvast in vakantiestemming komen. Een andere omgeving, een picknick aan de kant van de snelweg of de wolken zien vanuit het vliegtuig. Eigenlijk zijn we als christen altijd op reis. Daarom heb ik je ook Psalm 84 laten lezen. De berijmde versie van deze Psalm zegt in vers 5:

'Wij reizen naar uw stad, o Koning.' Deze reis is geen plezierreisje. Het is een moeilijke reis. We moeten goed oppassen dat we de juiste route blijven volgen, zodat we op de smalle weg blijven.

Daarom is het belangrijk dat we onze routeplanner, de Bijbel, bij ons hebben en er regelmatig in kijken. Degenen die een andere route volgen, zullen je proberen over te halen om af te wijken. Ze zullen je haten, je uitschelden. Maar kijk eens naast je. Je bent niet alleen op reis. Veel anderen, je geloofsgenoten, gaan met je mee. Je kunt elkaar helpen als de reis moeilijk en zwaar is. Je kunt samen zingen over je verlangen naar de eindbestemming. Daar zullen we met God zijn en het grote bruiloftsfeest vieren!

 

Zingen: Gezang 37.

'Komt reisgenoten, 't hoofd omhoog!

Voor hen die 't heil des Heren wachten,

zijn bergen vlak en zeeën droog.'

Dinsdag - overal is God

Lezen: Psalm 139

 

We hadden het gisteren al even over je vakantie. Wat ga je doen? Op vakantie met je ouders of vrienden? Hard werken om je studiegeld volgend jaar te kunnen betalen? Wat je ook gaat doen en waar je ook naar toe gaat: God is er altijd. Daarover gaat ook Psalm 139. Boven de psalm staat: De HEERE weet alles. De Heere kende je al voordat je vader en moeder wisten van je bestaan. Hij heeft je zelf gemaakt! Hij zorgt voor je, elke dag weer. Hij weet wat je doet. Hij weet wat je bezighoudt. Misschien leerde je als kind het liedje wel: 'God kent jou vanaf het begin. Helemaal van buiten en van binnenin. Hij kent al je vreugde en al je verdriet, want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet.' Hoe mooi is dat! We kunnen er ook een waarschuwing en aansporing in lezen. Je kunt geen dingen in het geheim doen. Ook niet tijdens je vakantie. Alle remmen los tijdens de vakantie? Drank, drugs, vrijerijtjes? Dat kun je misschien voor je ouders geheimhouden, maar niet voor God. Zet je (ook in je vakantie) alles op alles om God geen verdriet te doen?

 

Gebed: Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leidt mij op de eeuwige weg (Ps.139:23,24)

Woensdag - Groots!

Lezen: Job 38

 

Als wij vakantie hebben, gaan we graag naar zee. En dat is niet alleen omdat manlief in zijn vrije tijd graag op zijn surfboard staat. We zeggen weleens tegen elkaar: de zee is altijd mooi. De weidsheid, het zand door je vingers, de mooie zonsopkomst/ondergang. Groots! Jij hebt dat misschien wel bij de bergen. De sneeuw op de hoge toppen, de mooi begroeide weiden en dalen. Of als je vanaf je balkon naar de prachtige sterrenhemel kijkt. Wat kun je je als mens dan klein voelen, hè? De dichter van Psalm 8 heeft dat ook ervaren: 'Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen, de maan, de duizend sterren die daar branden, wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt, het mensenkind dat Gij hem aandacht schenkt?' God laat zich kennen door de schepping. Psalm 19 zegt daarover: 'Dit wonderschoon verhaal klinkt niet in mensentaal, verbreidt zich zonder woorden. Toch gaat naar Gods besluit, daarvan een boodschap uit tot in de verste oorden'. En vergeet het gedeelte uit Job niet wat je net gelezen hebt. God zelf vertelt Job daar over zijn grootse scheppingswerken en laat Job voelen hoe klein en nietig hij is vergeleken bij Hem. Zullen we met elkaar ons best doen om zuinig te zijn op deze grootse scheppingswerken van God?

 

Lofprijzing: Onvoorstelbaar, wonderlijk gedaan. Heer, hoe heerlijk is Uw naam!

Donderdag - Vertel het aan de mensen

Lezen: Mattheüs 5:13-16

 

Vertel het aan de mensen wie vrede geeft: Jezus! Want iedereen moet weten dat Jezus leeft! Zomaar twee zinnen uit een kinderliedje. Het lijkt zo simpel, maar wat vinden we het vaak moeilijk. We zoeken naar de juiste woorden, de juiste tijd en soms schamen we ons een beetje voor wat we te zeggen hebben. En toch: het is Gods opdracht! Iedereen moet het weten en wij moeten het gaan vertellen. Het blijde, grote nieuws van de redding in Jezus moet de wereld in! Begin daarom vandaag nog. Juist in een periode dat je zelf misschien letterlijk de wereld in gaat. Probeer het. Je mag stamelen, je mag een rood hoofd krijgen, je mag falen, als je het maar vertelt! In woorden én in daden. Laat je licht overal schijnen. Dat wil zeggen: leef en gedraag je als kind van God. Thuis, op werk en op vakantie. En laat je gebed daarbij zijn dat God het wil zegenen, zodat veel mensen het echte geluk mogen vinden!

 

Om over na te denken: Eens zei een dominee in zijn preek: 'heb je er ooit een traan om gelaten dat je buurman niet gelooft?' Hoe zit dat met jou? Hoe zou onze houding moeten zijn? (En dan kun je in plaats van buurman natuurlijk ook iets anders invullen.)

Vrijdag - Geniet!

Lezen: 1 Timotheüs 6:17-19

 

Geniet ervan! Dat wensen we elkaar vaak toe als we iets fijns gaan doen/meemaken. Genieten, dat is ergens heel blij van worden/mee zijn. Dat kan iets heel groots zijn maar ook iets kleins. Zelf kan ik bijvoorbeeld erg genieten van de frisse geur na een zomerse regenbui. Of van een fijne lange zomeravond met een wijntje, boek en chocolade binnen handbereik. En jij? Waar geniet jij van? Wist je dat we een opdracht hebben om te genieten? Die opdracht staat meerdere keren in de Bijbel. Bijvoorbeeld in het gedeelte wat je net hebt gelezen. God geeft ons zijn gaven om ervan te genieten. Zodat je Hem eert en prijst, zodat je dankbaar bent voor alles wat Hij ons geeft. Maar ook zodat je uitdeelt aan hen die het minder hebben. Genieten mag, genieten moet! Als het maar is binnen de kaders van Gods wet. Dan is het echt genieten! Dus wees maar jong en blij, geniet! Om het met de bekende woorden van Prediker te zeggen:

'Verblijd u, jongeman (of jongevrouw AS), in uw jeugd, en laat uw hart vrolijk zijn in de dagen van uw jeugd. Ga in de wegen van uw hart en volg wat uw ogen zien, maar weet dat God u over dit alles in het gericht zal brengen. Denk aan uw Schepper in de dagen van uw jeugd.'

(Pred. 11:9; 12:1)

 

Citaat: Waarvoor is de mens geschapen? Om de Here God te dienen en altijd van Hem te genieten. (Calvijn)

Zaterdag - Tijd

Lezen: Prediker 3:1-8

 

We hebben het net gelezen in Prediker. Alles heeft zijn tijd. Er is dus ook een tijd om vakantie te vieren en een tijd om weer aan het werk te gaan. Een tijd om uit te rusten en een tijd om weer aan de slag te gaan. In je dagelijkse leven, school en werk. Maar ook in de kerk. Je gaven en talenten gebruiken in de gemeente. Het mag dus niet zo zijn dat je al je tijd en energie alleen stopt in werk, studie en sport. Ook in de kerk heb je een taak. Je bent onderdeel van het lichaam: 'Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden' (1 Kor. 12:27). Je bent bouwsteen van de gemeente: 'dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis' (1 Petr. 2:5). Zeg eens, heb jij al zin om weer aan de slag te gaan?

 

Reminder: Doe alles wat je doet, zo goed mogelijk. Doe alsof je voor Christus werkt, en niet voor mensen (Kol. 3:23, BGT)