Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.
-A A +A

Gezang 6:1

Jaargang: 
9
Datum: 
21 okt. 2015
Nummer: 
21
Schrijver: 
B. de Roos
ID:
1933

De dominee houdt een preek. Dat spreekt vanzelf. Dat is zijn taak. God heeft de dominee geroepen om de Bijbel uit te leggen. Om het Woord te verkondigen.

 

Maar de dominee is ook een gewoon mens. Als je hem op straat tegenkomt, kun je meestal niet aan hem zien dat hij predikant is. Bovendien is de dominee net zo zondig als ieder ander mens.

Toch moet hij de Bijbel goed uitleggen.

De dominee moet dat zó doen, dat alle mensen in de kerk de preek in hun dagelijks leven kunnen toepassen. Kerkgangers moeten kunnen zeggen: de Here wil dat ik naar Zijn wetten leef; de dominee heeft zondag uitgelegd hoe ik dat moet doen.

Het probleem is dat we het Woord van God op verschillende manieren uit kunnen leggen. Zo komt het dat de ene dominee soms iets heel anders zegt dan de andere.

Maar de vraag is: wat zegt de Here in de tekst waarover gepreekt wordt? Het gaat in de preek nooit om de mening van de dominee!

 

Het is dus heel belangrijk dat de dominee, als hij zijn preek maakt, zich afvraagt wat hij namens de Here zeggen moet.

Altijd weer mag de dominee wijzen op het verlossings-werk van Jezus Christus.

 

Het gezang dat we deze week leren, is eigenlijk een gebed voor de dominee.

Maar het is ook een gebed voor onszelf.

 

We vragen de Here of Hij ons Zijn Heilige Geest wil geven. Die Geest zorgt ervoor dat wij gaan geloven dat onze zonden vergeven worden. De Heilige Geest zorgt ervoor dat wij erop vertrouwen dat al Gods beloften uitkomen.

Kijk maar eens in Zondag 7 van de Heidelbergse Catechismus.

 

We vragen de Here of hij de dominee wijs wil maken.

De dominee moet goed begrijpen wat de Here zeggen wil. De dominee maakt ons, als het goed is, duidelijk wat Gods Woord voor ons betekent.

 

Sommige predikanten zeggen bepaalde dingen liever niet. Bijvoorbeeld omdat ze niet willen dat er in de kerk ruzie wordt gemaakt. Maar als de Here iets zegt, mag je dat nooit aan de kant leggen. We mogen, bijvoorbeeld, niet net doen alsof de Here alleen maar lieve dingen zegt; want de Here is ook heel boos over onze zonden.

Als de dominee over zulke dingen preken moet, is dat nooit makkelijk. Laten we de Here maar bidden dat de dominee dat tóch doet!

 

De laatste regels van het vers dat wij deze week leren, doen denken aan Psalm 23. Hij is de goede Herder. Als de dominee en wij bij de Herder blijven, komt alles goed!