Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.
-A A +A

Gezang 2:2

Jaargang: 
11
Datum: 
22 feb. 2017
Nummer: 
4
Schrijver: 
Niels Bolhuis
ID:
1855

Als er een baby geboren wordt, krijgt het een naam. Vaak wordt het vernoemd naar opa of oma of een ander familielid. Soms bedenken de ouders ook een andere mooie naam.

 

In Gezang 2:2 gaat het over de geboorte van Gods Zoon en welke namen Hij krijgt. Gezang 2 is een bewerking van de geloofsbelijdenis. De apostolische geloofsbelijdenis die je elke week hoort in de kerk.

 

Allereerst zien we dat er bij de geboorte van Gods Zoon iets bijzonders is. Hij is namelijk ontvangen van de Heilige Geest. Normaal gesproken zijn bij de geboorte van een kind een man en een vrouw betrokken. Bij de geboorte van Jezus Christus was dat niet zo. In plaats van een man was de Heilige Geest erbij betrokken. Dus was de geboorte van Jezus Christus iets heel bijzonders. Een heel groot wonder.

 

In dit gezang wordt gesproken over drie namen van Gods Zoon. Allereerst Jezus. Dat betekent Verlosser. Jezus is namelijk op aarde gekomen om ons te verlossen van de zonde. Wij hebben als mensen gezondigd tegen God en verdienden daarom straf. Nu heeft Jezus voor onze zonden betaald aan het kruis.

 

Verder wordt Hij Christus genoemd. Dat betekent Gezalfde. Hij is namelijk gezalfd tot Profeet, Priester en Koning. Als Profeet heeft Hij verteld wat Gods plan met ons is. Dat God zich door Christus weer met ons wil verzoenen. Daar heeft Hij de hele tijd dat Hij op aarde leefde de mensen van verteld. Als Priester heeft Hij zichzelf geofferd aan het kruis om ons weer te verzoenen met God. Dat heeft Hem heel veel strijd gekost. Als Koning regeert hij ons. Dat doet Hij door middel van Gods Woord en de Heilige Geest. Toen Hij naar de hemel is gevaren, heeft Hij beloofd dat hij de Heilige Geest naar de aarde zou sturen. Dat Deze ons zou helpen en troosten.

Ten slotte wordt Hij onze Heer genoemd. Hij heeft ons gekocht met zijn bloed. Hij is nu eigenaar van ons. Daarom moeten wij nu doen wat Hij van ons vraagt. Dit kunnen we dus doen door Gods Woord goed te lezen en te bestuderen. Verder moeten wij vragen om de hulp van de Heilige Geest. Of die ons wil helpen in Jezus Christus te blijven geloven en te doen wat Hij van ons vraagt.

 

Wat moeten we toch ontzettend dankbaar zijn voor alles wat Jezus Christus voor ons gedaan heeft. Wij mogen weten dat het kwaad niet het laatste woord heeft. En dat wij straks voor altijd gelukkig zullen zijn en bij de Heere mogen wonen. Dank de Heere hier dan ook elke dag maar voor.