Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.
-A A +A

Gezang 19:1

Jaargang: 
0
Datum: 
01 jan. 2008
Nummer: 
0
Schrijver: 
O. Horst
ID:
2040

GOEDE VRIJDAG

 

Een verdrietige dag was dat! In de nacht was de Here Jezus gevangen genomen. Hij werd voor de raad gebracht, vernederd en geslagen; door Petrus verloochend en naar Pilatus gebracht. Hij werd gegeseld en bespot. En daarna kwam de moeilijke gang naar Golgotha! Daar werd de Here Jezus aan het kruis gehangen. En op die vrijdag aan het kruis moest de Here Jezus het moeilijkste doen wat ooit gedaan is.

Hij moest sterven, zónder hulp van Zijn Vader! En dat terwijl Hij alleen maar goed was! Hij maakte mensen blij, genas hun zieken, en soms maakte hij doden weer levend! Hij vertelde de mensen over het koninkrijk der hemelen maar zonde deed Hij niet. Nooit!

Zo kon je zien dat Hij echt Gods zoon was!

Het is onze schuld dat Hij moest sterven. Hij deed alleen maar de wil van God en wij…. wij vergeten dat zo vaak! Wij denken vaak alleen aan ons zelf. Op Goede Vrijdag stierf Hij . Ja Góede Vrijdag. Het was een  heel verdrietige dag, die vrijdag. Het was zeer zwaar dat de Here Jezus door God verlaten werd, en de lichamelijke pijn daarbij! Maar wat een liefde voor ons toen Hij daar zo verschrikkelijk alleen was! Aanbid Hem en dank Hem daarvoor! Het werd weer goed tussen God en ons omdat de Here Jezus voor ons de straf heeft gedragen! Stel je voor als Hij dat niet had gedaan… dan zouden we altijd bang voor God zijn. Onze schuld zou alleen maar groter worden! Maar nu…, nu is ons onze schuld kwijtgescholden! De Here Jezus heeft betaald. Daarom gaan we op Goede Vrijdag naar de kerk. Om er diep over door te denken dat Hij heeft geleden. Om Hem daarvoor te danken.

 

PASEN

 

Wat een blijde dag was dat! De Here Jezus was gestorven, en begraven. Maar… Hij is opgestaan uit de dood. Geen soldaten die Hem tegen konden houden. Wat een blijde boodschap: Hij leeft! De overwinning is behaald. En wij… wij horen bij de opgestane Heiland! Wat een rijkdom, wat een genade!

 

OFFER

 

Vroeger in de tijd van de Bijbel  moesten de mensen vaak offeren. Een schaapje/ lammetje werd dan dood gemaakt, het bloed vloeide. Dat bloed wees naar het bloed van Christus. Naar het bloed van de Here Jezus dat zou vloeien. Dat was nu gebeurd! Hij was hét Offer. Hij was het Lam, geslacht voor onze zonden. Daarom hoefden er ook geen offers meer gebracht te worden na het Offer van het Lam!

Nu kunnen wij de woorden van gezang 19 mee zingen! Halleluja ( lof zij de Heer), lof zij het Lam, die ónze zonden op Zich nam, wiens bloed ons heeft geheiligd, die dood geweest is en Hij leeft, die ’t volk dat Hij ontzondigd heeft, in eeuwigheid beveiligt!