Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.
-A A +A

Christen zijn, een eretaak

Jaargang: 
9
Datum: 
11 feb. 2015
Nummer: 
10
Schrijver: 
Anne de Ruig
ID:
1477


Nog even en de Here Jezus komt terug! Iedereen zal het bazuingeschal kunnen horen dat zijn wederkomst aankondigt. Dan komt Hij de volken richten en mogen we leven op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Hoe zal dat zijn? Niemand weet het. Geen mens op deze aarde kan ons dat vertellen. Het moment van de wederkomst blijft onvoorspelbaar omdat we niet weten wanneer en op welke manier Hij terugkomt. En daarna wat zal daarna komen? We kunnen ons niet precies voorstellen hoe het er zal zijn. Wat we wel weten is dat we nu naar dat moment mogen toeleven. En daar willen we het over hebben. Want het is de Christus, die terugkomt. Je zult dus allereerst moeten weten wie Christus is. En wat het betekent dat jij een christen bent. En welke opdracht er ligt voor christenen.

Gezalfde

De naam Christus vertelt ons heel veel over wie de Here Jezus is. De naam Christus betekent namelijk Gezalfde. In het Oude Testament is dat Messias! Gezalfde. Dat klinkt aardig koninklijk en dat is het ook. In het Oude Testament lezen we van koningen en profeten die worden gezalfd. Bijvoorbeeld Saul, David of Elia. Dit gebeurde door het uitgieten van een flesje olie over het hoofd. Je zou je kunnen voorstellen dat er een flesje olie uitgegoten zou worden over Willem-Alexander op het moment dat hij ingehuldigd werd. Maar die traditie kennen wij niet. De zalving in het Oude Testament was een hele bijzondere en mooie gebeurtenis. Want de zalving wees niet alleen iemand aan die tot koning of profeet verkoren was. Maar de zalving maakte vooral duidelijk dat de Here het was die diegene had gekozen. De persoon die werd gezalfd was verzekerd van de bijstand van de Here, van de kracht van de Heilige Geest. David werd bijvoorbeeld door Samuël, een profeet, gezalfd tot koning. Zo liet de Here zien dat Hij een persoon tot een bepaalde taak had gekozen en dat Hij daarbij zijn Geest gaf om diegene de krachten ervoor te geven.

De Here God liet bij de doop van de Here Jezus heel duidelijk zien dat Hij Hem had aangesteld tot een bijzondere taak. Daar werd de Here Jezus niet zomaar gezalfd. Hij werd gezalfd omdat Hij iets bijzonders moest doen. Hij is niet alleen gezalfd tot koning, maar ook tot profeet en priester. Deze taken komen allemaal op een verschillende manier tot uiting. In zijn zalving als koning mogen we zien dat Hij de wereld regeert, in zijn zalving als profeet mogen we zien dat Hij ons vertelt wat Hij voor ons heeft gedaan en als priester heeft Hij zichzelf als een offer gegeven voor ons. Hij is door God aangesteld als de Messias, die als echt God en echt mens in onze plaats heeft geleden en is gestorven. Zijn zalving als profeet, priester en koning was voor dat werk. Christus, Gezalfde, Hij kreeg een bijzonder ambt, en Hij heeft het volbracht, waardoor wij nu op zijn beloften mogen bouwen en mogen weten dat Hij de wereld regeert.

Gezalfden in de Here

Nadat Jezus is opgevaren naar de hemel, komen de christenen bijeen om elkaar te sterken en te bemoedigen totdat Christus terugkomt. Lucas vertelt in Handelingen dat deze volgelingen christenen worden genoemd. En het geschiedde, dat zij een vol jaar in de gemeente gastvrij ontvangen werden en een brede schare leerden en dat de discipelen het eerst te Antiochië Christenen genoemd werden, Hand. 11:26. En die naam blijft. Ook nu heten we nog christenen. En dat is eigenlijk een erenaam! Het betekent gezalfden. En als iemand je een christen noemt, mag je weten dat je deelhebt aan de zalving van de Here Jezus. Wij worden in Hem gezalfd tot priester, koning en profeet. Het mooie aan deze taak is dat het heel breed is en over ons hele leven gaat. Zowel voor jongeren als ouderen; iedereen wordt geroepen om deze taak uit te voeren.

Dat betekent concreet dat je steeds kijkt of je leeft als een levend dankoffer: dat je focus ligt bij de Here, en niet bij het hebben van veel geld, het hebben van een vriend of vriendin, of de sport. Het betekent ook dat je goed regeert over jezelf, dus dat je vecht tegen de zonde en de duivel. Maar ook dat je zijn naam belijdt voor de mensen. Dat doe je door vloeken tegen te gaan en ervoor uit te komen dat je bepaalde dingen niet doet als christen. Dat is geen gemakkelijke taak. Maar we mogen weten dat deelhebben aan de zalving ook betekent dat de Heilige Geest ons de kracht ervoor geeft.

Apart gezet

Niet alle mensen hebben deel aan de zalving. Je zou kunnen zeggen dat daar een scheiding is. Christenen zijn apart gezet van de rest. Dit wordt ook wel heiliging genoemd. Wij mogen een heilig volk zijn op aarde. Het is niet iets wat je ziet aan je uiterlijk. Soms merk je het ook niet eens. Andere mensen (niet-christenen) praten en doen toch net zoals jij? Maar soms merk je het juist heel duidelijk: je ouders zeggen bijvoorbeeld dat je niet mee mag met een bepaald uitje, je mag bepaalde kleding niet dragen of je kiest er zelf voor om dingen niet te doen die anderen wel doen. Dan voel je je echt anders dan de rest. Dat is best wel eens lastig, want als mens wil je liever niet dat je anders bent dan anderen. Maar in de Bijbel staat ook dat anders-zijn een zegen kan zijn, omdat we daarin mogen opmerken dat we écht kinderen van de Here mogen zijn. Het is een vrucht van ons geloof. Christen zijn kan betekenen dat je alleen komt te staan. Of erger nog, dat we uitgelachen worden, of niet serieus genomen. We moeten dan lijden. Door Petrus is gezegd: laat niemand moeten lijden als moordenaar, dief, boosdoener of bemoeial. Maar als hij als Christen lijdt, dan schame hij zich niet, maar verheerlijke God onder die naam, 1 Petr. 4:15-16.

Verantwoordelijkheid

Deelhebben aan de zalving van de Here Jezus, het zijn als christen, kan voelen als een erg zware verantwoordelijkheid. Je kunt rondkijken en denken over wereldse mensen: pff, die mensen genieten tenminste ervan. Maar ook anderen die zich christen noemen, lijken erg van dingen te kunnen genieten waarvan in onze kerk toch wordt gezegd: nee, pas op! Niet doen, het leidt je af van de Here. Zelfs christenen kunnen andere keuzes maken dan jij maakt, en waar sta je dan voor? Soms begrijp je als je jong bent ook niet helemaal waarom de ouderen bepaalde keuzes hebben gemaakt Waarom leven we in een klein kerkverband? Waarom doen we zo moeilijk over (ogenschijnlijk) kleine puntjes?

Maar christen zijn, betekent ook dat je die naam waardig wilt zijn, dat door ons de naam van de Here niet wordt besmeurd. Het is dan belangrijk om die keuzes te leren begrijpen, om de geschiedenis te begrijpen en om de wil van de Here te onderzoeken. Maar daarbij mogen we ook belijden dat het christen zijn een eretaak is, omdat we Hem mogen kennen en dienen die ons heeft verlost. Omdat wíj mogen uitzien naar de wederkomst en naar de heerlijke toekomst die wacht.

Laten we deze ambten dan uitvoeren uit liefde tot Hem die ons verlost heeft! Als trouwe kinderen van de Here, die de naam van Christus waardig dragen.