Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.
-A A +A

Catechismus - Zondag 9

Jaargang: 
8
Datum: 
08 jan. 2014
Nummer: 
5
Schrijver: 
M. Oosterhuis-Sikkens
ID:
1286
Rubriek: 


In het vorige artikel over de catechismus hebben we het gehad over de Drie-enige God. We zagen dat de Apostolische geloofsbelijdenis in drie delen is in te delen. De drie stukjes gaan over God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vandaag gaan we jullie iets vertellen over God de Vader. We leggen jullie uit wat in Zondag 9 staat. Misschien is het goed eerst Zondag 9 eens te lezenLezen: Genesis 1:1-8 Zingen: Psalm 8:3,5

Schepping

Je hebt zonet de eerste verzen van de Bijbel gelezen. Je hebt over het begin van de wereld gelezen. Je las over de schepping van de hemel en de aarde. Natuurlijk is het verhaal langer dan alleen de eerste acht verzen.

Misschien kun je in de rest van deze week elke dag een stukje lezen van Genesis 1. Je zult dan weer stilstaan bij hoe de aarde er is gekomen.

Natuurlijk ken je het verhaal ook wel van de Bijbel-vertellingen van school. De Here God schiep de hemel en de aarde met al wat er in en op leeft. Hij deed dit in zes dagen en de zevende dag rustte Hij. Het verhaal is vast heel bekend, toch vragen we je er goed bij stil te staan.

Jij vindt het heel gewoon, maar veel mensen denken anders over het ontstaan van de aarde. Ongelovigen denken dat de wereld ontstaan is door een oerknal en dat daarna alle dieren zijn gekomen. Eerst hele kleine dieren, en daarna steeds grotere. Tot slot ontwikkelde de aap zich tot een mens. Deze mensen geloven in de evolutietheorie.

Dit is een zelfbedacht verhaal over het ontstaan van de wereld. Degene die dit bedacht heeft, geloofde niet in God en wilde toch uitleggen hoe de wereld er gekomen is. Een ongeloofstheorie dus!

Wij geloven wat in de Bijbel staat, en dit wordt in Zondag 9 nagesproken. De almachtige God schiep de hemel en de aarde.

Regeren

Er zijn christenen die tot zover het met ons eens zijn, maar niet meer geloven wat we hierna gaan schrijven. Ze geloven in een God die de hemel en de aarde schiep, maar verder doet God volgens hen niet veel meer. God heeft alles in werking gezet en daarna loopt het vanzelf, of door mensenkracht. Denk maar aan een rij dominostenen. God gaf de eerste zet en daarna gaat alles vanzelf. God kan er verder niets meer aan doen.

Wij geloven heel iets anders. Wij belijden met Zondag 9 dat God vroeger de aarde schiep en nu in stand houdt en regeert. Hij is een almachtige God.

Dit betekent dat Hij alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Hij zorgt ervoor dat er tijden zijn waarin het regent en tijden waarin het droog is. Zo kunnen het gras en de bloemen groeien en bloeien.

De seizoenen volgen elkaar op. Er komt geen einde aan, na iedere zomer komt een herfst en na iedere herfst komt de winter. Zo gaat het maar door. De Here zorgt hiervoor.

Ook zorgt de Here voor ons. Hij zorgt ervoor dat we eten hebben, dat we een huis hebben, dat we kleren hebben. Hij zorgt voor ons in blijde dagen maar ook bij verdriet. Alles doet Hij meewerken ten goede.

Dit betekent dat alles wat je meemaakt een doel heeft. Het zorgt ervoor dat je dicht bij de Here blijft leven en Hem niet vergeet.

Vader

De almachtige God is onze trouwe Vader. Dat is bijzonder. Wij mogen de Here Vader noemen! Denk maar aan het gebed dat de Here Jezus ons geleerd heeft. Dat gebed begint met Onze Vader. Dus de Here doet het ons zelf voor.

We mogen God onze Vader noemen door het werk van de Here Jezus. De Here Jezus heeft ons bevrijd van de zonden, daarom mogen wij Gods kinderen zijn.

We hebben een Vader in de hemel en een vader hier op aarde.

Er zijn grote verschillen tussen beide vaders. Onze aardse vaders zijn zondige mannen. Zij maken fouten, gaan niet altijd goed met je om. Misschien ken je zelfs wel verhalen van vaders die hun kinderen (seksueel) mishandelen. Dit zijn hele slechte vaders! Zij geven geen goed voorbeeld.

Onze hemelse Vader is een goede Vader. Hij zorgt voor je en Hij is trouw. Dat betekent dat Hij je niet zomaar vergeet. De Here heeft bij je doop Zijn belofte gegeven, Hij heeft een verbond met je gesloten. Hij zal voor je zorgen en altijd bij je blijven, je bent Zijn verbondskind.

Er is nog een verschil. De hemelse Vader is eeuwig, Hij is er altijd. Onze aardse vaders sterven een keer. De Here God zal altijd blijven bestaan. En eens als wij sterven, of als de Jongste Dag er is, dan mogen wij eeuwig bij onze Hemelse Vader wonen. Dan zullen wij met onze Here Jezus bij de Vader zijn!