Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.
-A A +A

Catechismus - Zondag 33

Jaargang: 
11
Datum: 
23 mrt. 2016
Nummer: 
1
Schrijver: 
M. Oosterhuis-Sikkens
ID:
1611
Rubriek: 


Vandaag gaan we verder met het hoofdstuk `de dankbaarheid´ van de catechismus, waar we de vorige keer in zijn begonnen. Hoe kunnen we God dankbaar zijn voor Zijn verlossing uit onze ellende? Lezen: Handelingen 9:1-9Zingen: Psalm 31:3,4

Omkeren

In Zondag 32 sloten we af met het feit dat wij uit dank-baarheid naar de Here toe moeten en moeten stoppen met een zondig leven. Ons leven moet veranderd worden, het moet anders. We moeten omkeren naar Gods wil. We moeten ons bekeren.

Zondag 33 gaat daarover verder; wat is eigenlijk bekeren? Het woordje omkeren ken je wel. Bijvoorbeeld: je rijdt op een dag op je fiets ergens heen, maar je gaat de verkeerde weg in. Je stopt, je keert om en gaat terug naar de goede weg. En van daaruit rijd je heen waar je heen moet.

Zo is het met bekeren ook. Wij mensen doen zonden, wij gaan op de verkeerde weg. In de Kerk en thuis horen we Gods Woord, we beseffen dat we verkeerd bezig zijn. We stoppen en keren ons om naar de Here en naar Zijn weg. Naar Zijn Woord. We bekeren ons.

Een voorbeeld van een bekering in de Bijbel is de bekering van Saulus. Je hebt het zonet gelezen. Saulus was een vervolger. Hij zocht de mensen die de Here Jezus dienden op en liet ze gevangen nemen. Zo ging hij ook op weg naar Antiochië. Maar de Here greep in. Hij zette Saulus stil en zorgde ervoor dat hij omkeerde, en Jezus ging dienen. Vanaf toen ging Paulus rondreizen om overal te vertellen over het verlossingswerk van de Here Jezus. Wat een omkering! Van vervolger naar volger!

Bekeren

Nu is het niet zo dat iedereen zo bekeerd wordt als Paulus. Niet alle mensen hebben zo´n bijzondere ervaring met een licht en een stem. De meeste mensen hebben dit niet. Een enkeling wordt zo door de Here teruggeroepen naar Zijn Woord.

Bij de meeste mensen gaat het geleidelijk. Je merkt er niet zo veel van. Maar toch is de Here druk bezig. Jij groeit als kind op in de Kerk. Je hoort dagelijks verhalen uit de Bijbel. Zondags roept de dominee je op om te stoppen met de verkeerde weg en je te bekeren tot Christus. En langzamerhand groei je dichter naar de Here toe.

Dit gebeurt niet van de ene op de andere dag, het is een dagelijks proces. De oude, ongelovige mens gaat weg en de nieuwe gelovige mens komt te voorschijn. Wij veranderen in gelovige kinderen van God. Wij zijn echt verdrietig over onze zonden, we weten dat we Gods toorn verdiend hebben, we maken ons klein voor de Here. En we gaan de zonden haten en ons best doen tegen de zonden te vechten.

Dit kunnen we niet uit onszelf. We hebben de Here hierbij nodig. Hij werkt met Zijn Geest in ons. De oude mens doen we weg en de nieuwe mens komt er voor in de plaats. We zijn dan dankbare kinderen van de Here die met blijdschap en met veel liefde de wil van de Here God doen.

Twijfel

Sommige mensen twijfelen of ze wel een kind van God zijn. Ze weten het niet zeker of ze wel bij de Here horen. Hun hele leven blijven ze verdrietig en vol zorgen. Ze zoeken naar een teken in hun eigen hart, een teken van de Here.

Dat is niet goed. Deze mensen kijken naar zichzelf in plaats van naar de Here God. Zij luisteren niet naar Gods Woord. De Here is trouw. Hij heeft een verbond gesloten met Abraham en zijn nageslacht. Elke kind dat in het verbondsvolk is geboren, dat gedoopt is en de Here lief heeft, is een kind van Hem. Ieder volwassene die zich oprecht bekeert en de Here wil volgen, mag vertrouwen op Gods verbondsbeloften. Twijfel hoort daar niet bij. (Vooral in het reformatorisch onderwijs zul je dit wel tegenkomen.)

Het is niet zo dat elk verbondskind automatisch in de hemel komt. Er bestaat geen verbondsautomatisme. Sommige verbondskinderen verlaten het verbond. Zij komen tegen Gods Woord in opstand, verlaten de Kerk en vertellen hun kinderen niet meer uit de Bijbel. Met deze mensen komt het niet goed. Tenzij... zij zich bekeren!

Goede werken

De nieuwe mens doet met blijdschap Gods wil, hij doet goede werken. Goede werken doen we vanuit ons geloof in de Here en doen we tot Zijn eer. De Heilige Geest zorgt ervoor dat we deze goede werken doen. We eren God met onze daden.

Deze goede werken worden niet door de mens zelf bepaald, door menselijke wetten. De Here heeft Zijn wet gegeven. Die geboden zullen we met blijdschap en uit dankbaarheid houden.

De volgende keer zullen we D.V. verder spreken over deze geboden.

Verwerkingsvragen

1. Wat is bekeren?2. Wie bekeerde Saulus?3. Wie bekeert ons?4. Wat is de oude mens?5. Wat is de nieuwe mens?6. Wat zijn goede werken?