Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.
-A A +A

Catechismus - Zondag 3

Jaargang: 
7
Datum: 
05 jun. 2013
Nummer: 
26
Schrijver: 
M. Oosterhuis-Sikkens
ID:
1206
Rubriek: 


In Zondag 3 gaan we terug naar het begin van de wereld. En het begin van de Bijbel. In de vorige Zondag hoorden we over onze zonden en onze ellende. Nu wordt de vraag gesteld: waar komt deze ellende eigenlijk vandaan? Heeft God iets niet goed gedaan, is het zomaar gekomen of heeft de mens het gedaan? Lees maar mee.Lezen: Genesis 3:1-8Zingen: Psalm 8:1,3

Schepping

De eerste vraag van Zondag 3 luidt: Heeft God de mens dan zo slecht en verkeerd geschapen? Ligt het aan de Here God dat de zonde in de wereld is gekomen?

Eigenlijk is dit een rare vraag. Kan God iets verkeerds doen?

Ook voor jou zal deze vraag wel raar klinken. God is goed, zonder zonde, Hij maakt geen fouten. Hij heeft de wereld juist heel goed geschapen. In Genesis 1 kun je daarover lezen. God maakte het licht, de zon, de maan, de sterren, de dieren, de planten en als laatste de mens.

De Here heeft de mens ook goed en zonder zonde geschapen. Hij maakte de mens naar zijn beeld. Dit betekent niet dat wij er net zo uitzien als de Here God, maar dit betekent dat we anders zijn dan bijvoorbeeld de planten en de dieren. Wij kunnen nadenken, wij kunnen de Here loven en Hem dienen, wij kunnen de Here liefhebben. Dieren en planten kunnen dit niet.

Zonde

We hebben nu gezien dat de Here de schepping goed heeft gemaakt. Dus het ligt niet aan Hem. Aan wie ligt het dan wel?

Het is de schuld van de mensen zelf. Onze eerste voorouders Adam en Eva woonden in het paradijs. Je hebt dit zonet gelezen in Genesis 3. In het paradijs was het goed. De mensen leefden daar met de dieren. Er was geen verdriet, geen pijn en geen dood. De Here had gezegd dat de mensen van alle bomen mochten eten behalve van een boom uit het midden van de hof. De boom der kennis van goed en kwaad, daar mochten ze niet van eten. De duivel liet de slang praten en de slang haalde Eva over om toch van de boom te eten. Later at Adam ook. Ze gingen tegen Gods eis in. Ze waren ongehoorzaam en wilden net zo knap worden als de Here God. Vanaf toen was de mens in zonde gevallen. De mensen moesten uit het paradijs en vanaf nu was er wel pijn, wel verdriet en was de dood in de wereld gekomen. Alle mensen die na Adam en Eva ook op de wereld kwamen werden zondig geboren. Ook wij worden zondig geboren. Dit heet erfzonde. Erven is iets krijgen van iemand. Wij erven de zonden van onze ouders, en die hebben het weer van hun ouders gekregen. Zelfs een babytje, dat nog niet veel kan, is al zondig. Wij zijn dus net zo schuldig als Adam en Eva. Als wij daar in het paradijs hadden geleefd, waren ook wij in de fout gegaan.

Doen we niets goeds?

We hebben net gelezen dat alle mensen zonden doen. Is het nu zo dat alles wat we doen verkeerd is? We doen toch soms ook wel goede dingen?

Alles wat wij doen is bevlekt met zonde. Alles wat je doet, zegt of denkt, is bevlekt met zonde.

Wij mensen denken vooral aan onszelf, we vergeten de ander te helpen. We denken verkeerde dingen over anderen. We vergeten de Here bij alles wat we doen. Soms zijn we boos op de Here, of we geven Hem de schuld van iets wat in ons leven gebeurt. Soms twijfelen we aan Gods beloften en geloven we niet wat de Here in zijn Woord tegen ons zegt. We gebruiken rare of vloekwoorden. We dienen de Here niet met heel ons hart.

Je ziet het al, we doen veel zondige dingen.

Sommige christenen in valse kerken denken wel dat de mensen goede dingen kunnen doen. Een valse kerk is een kerk die verkeerde dingen leert. Vals betekent dus niet gemeen, maar betekent niet goed, het is nep. Net als vals geld. In deze valse kerken denken mensen dat ze met goede werken het eeuwige leven kunnen verdienen. Christenen in de roomse kerk en in evangelische gemeenten geloven dit. Dat klopt niet. In de Bijbel staat dat wij helemaal zondig zijn en dat wij een Verlosser nodig hebben. Wij kunnen het eeuwige leven niet zelf verdienen. Daarom heeft de Here God zijn Zoon gestuurd om ons te verlossen van de zonden. De Here Jezus heeft onze schuld betaald. Daarom mogen wij nu Gods kinderen zijn.

Heilige Geest

De Here God werkt met zijn Heilige Geest in ons zodat we de Here willen dienen. Uit onszelf zouden we het niet doen. Gods Geest laat ons naar de kerk gaan, in de Bijbel lezen, psalmen zingen en tot de Here bidden. Door de Heilige Geest worden we opnieuw geboren, wedergeboren heet dat. Dit betekent niet dat we weer een babytje worden en opnieuw uit de buik van onze moeders komen.

Het betekent net zoiets als een huis dat afgebrand is. De muren lijken nog goed, maar als je goed naar de muren kijkt dan zie je dat het geen goed en stevig huis meer is. Het moet afgebroken worden en opnieuw worden gebouwd. Zo is het ook met ons. Wij lijken goede dingen te doen, maar als je goed kijkt zie je allemaal zonden. We moeten helemaal opnieuw beginnen door de Heilige Geest.

Verwerkingsvragen

1. Heeft de Here God de mens verkeerd geschapen?2. Wie verleidde de mens tot zonde?3. Wie at als eerste van de boom?4. Wat was het gevolg van de eerste zonde?5. Kunnen wij goede werken doen?6. Wat is erfzonde?7. Kunnen wij het eeuwige leven zelf verdienen?8. Wie hebben wij nodig als onze Verlosser?9. Wie werkt in ons hart zodat we de Here gaan dienen?10. Wat is wedergeboorte?