Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.
-A A +A

Catechismus - Zondag 20

Jaargang: 
9
Datum: 
28 jan. 2015
Nummer: 
9
Schrijver: 
M. Oosterhuis-Sikkens
ID:
1472
Rubriek: 


Vandaag gaan we jullie iets vertellen over Zondag 20 van de Heidelbergse Catechismus. Vanaf Zondag 7 is de catechismus bezig om ons dingen uit te leggen over de Apostolische Geloofsbelijdenis. We hebben gesproken over God de Vader (Zondag 9 en 10), we hebben gesproken over God de Zoon (Zondag 11 tot 19) en nu gaan we verder over God de Heilige Geest (Zondag 20).Lezen: Galaten 4:1-7Zingen: Gezang 2:5

Drie en toch één

Onze God is een drieënig God. We hebben maar één God. Toch bestaat die God uit drie personen (zie Zondag 8): Vader, Zoon en Geest. De Vader heeft de wereld gemaakt en zorgt nog steeds voor de wereld met alles wat erop leeft, Hij is onze Schepper. God de Zoon is mens geworden en heeft voor onze zonden betaald, Hij is onze Verlosser. God de Heilige Geest zorgt voor onze heiliging (op dit woord komen we later terug).

Zondag 8 vraagt: Wat gelooft u van de Heilige Geest? Het antwoord is: Ten eerste dat Hij samen met de Vader en de Zoon echt en eeuwig God is.

Over de Vader en de Zoon kan je vast wel iets vertellen. Er staan verschillende verhalen in de Bijbel waaruit je kan leren wie Ze zijn. Maar kan je ook iets vertellen over God de Heilige Geest?

Je zult waarschijnlijk denken dat daar niet zoveel over in de Bijbel staat. De naam Heilige Geest wordt niet zo vaak genoemd in de Bijbel. Ook staan er geen verhalen in de Bijbel over dat de Heilige Geest spreekt zoals God de Vader. Of dat de Heilige Geest iets meemaakt hier op aarde zoals God de Zoon.

Toch staat de Bijbel vol van de Geest. Al de gelovigen die ons voor zijn gegaan, geloofden in God door het werk van de Geest. Het verlossingswerk van de Here Jezus is mogelijk gemaakt door de Heilige Geest. Sterker nog, de hele Bijbel is gemaakt door het werk van de Heilige Geest. Hij heeft ervoor gezorgd dat de apostelen vertelden over hun Heiland. De Geest heeft ervoor gezorgd dat de Bijbelschrijvers het konden opschrijven. En dat er nu na zoveel jaar een boek is, dat het Woord van God is.

Je ziet dus wel dat de Heilige Geest een belangrijke rol heeft gehad. En ook nu werkt Hij. Hoe?

Ook aan mij

In de Bijbel heb je net uit de brief aan de Galaten een stukje gelezen. Het was best een lastig stukje, toch?

We hebben hier expres voor gekozen want alleen makkelijke teksten lezen is niet goed. Ook dit stukje heeft een doel. En ook al begrijp je lang nog niet alles in de Bijbel, je mag niet zomaar stukken overslaan. Het gaat ons vandaag in het bijzonder om vers 6. Lees die tekst nog eens. Zie je daar de drie personen Vader, Zoon en Geest in terug?

Je ziet ook wat het werk van de Geest is. Hij is gestuurd om in onze harten te werken. Hij zorgt ervoor dat wij de Here aanroepen, dat wij in God geloven.

Nu zul je je afvragen of de Heilige Geest ook bij jou werkt. Zondag 8 zegt: Ten tweede dat Hij ook mij gegeven is, om mij door waar geloof aan Christus en al Zijn weldaden deel te geven, mij te troosten en eeuwig bij mij te blijven.

Ja, de Heilige Geest is ook aan jou gegeven. Je mag erop vertrouwen dat Hij ook in jou werkt om je aan te sporen om God te dienen. Om uit de Bijbel te lezen, om naar de Kerk te gaan en om tot God te bidden. Hij troost je als je het moeilijk hebt. Bij troosten kun je denken aan het troosten van je moeder als je gevallen bent.

Maar het troosten van Heilige Geest gaat nog veel verder. Denk eens aan het werk van een advocaat of een officier van justitie op de rechtbank. Hun werk is om de waarheid te vinden bij een diefstal of een moord. Ze willen de waarheid boven tafel halen. Ze willen weten wat er is gebeurd.

De waarheid die de Heilige Geest bij jou wil bovenhalen is de waarheid van het evangelie. Hij wil je die waarheid laten zien. De waarheid dat je een kind van God bent. Dat je in al jouw moeite de Here God als jouw God mag aanroepen. En verder zorgt de Heilige Geest dat je dan ook steeds meer als een kind van God gaat leven. God laat ons niet maar wat aanmodderen. Door Zijn Geest schenkt Hij je bovenmenselijke krachten om als een geestelijk/heilig mens te leven.

En dan zijn we weer terug bij het woord heiliging waar we het eerder over hadden. Heilig betekent apart gezet. De Heilige Geest zorgt ervoor dat wij apart gezet worden van de ongelovigen. Dat wij wel leven naar Gods wil.

Hoe doet Hij dat? Hij werkt net als de Vader en de Zoon door het Woord, de Bijbel. Zie je nu hoe belangrijk het is om de Bijbel te lezen? Om de Bijbel te leren te begrijpen? Om steeds meer vanuit de Bijbel te gaan leven?