Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.
-A A +A

Catechismus - Zondag 19

Jaargang: 
9
Datum: 
17 dec. 2014
Nummer: 
6
Schrijver: 
M. Oosterhuis-Sikkens
ID:
1451
Rubriek: 


We zijn bij de laatste zin over de Here Jezus gekomen in de Apostolische Geloofsbelijdenis. En zit aan rechterhand van God om te oordelen de levenden en de doden. Zondag 19 van de Heidelbergse Catechismus legt deze zin uit. En wij leggen vandaag Zondag 19 uit aan jou. Doe je mee? Lezen: Psalm 2Zingen: Psalm 110:1,5

Rechterhand

Van Zondag 18 hebben we geleerd dat de Here Jezus naar de hemel is gegaan en daar voor ons pleit bij de Vader. Hij zit aan de rechterhand van de Vader. Dit betekent dat Hij een belangrijke plek heeft. Als je iemand aan je rechterhand neerzet dan betekent het dat je die persoon belangrijk vindt (zie Psalm 110 die we zojuist zongen).

Christus is het Hoofd van de Christelijke kerk. Hoofd betekent de baas, de directeur. Denk maar aan het hoofd van de school, dat is de directeur.

Hoofd heeft nog een betekenis, namelijk het hoofd van een lichaam. In de Bijbel wordt het voorbeeld genoemd van het lichaam (1 Kor. 12). Denk aan je eigen lichaam. Jouw lichaam bestaat uit allerlei ledematen, bijv. je armen, je benen, je buik, je handen en je voeten. Christus is het hoofd en al Zijn kinderen zijn de leden, de ledematen van Zijn lichaam. Samen zijn we één.

Beschermen

Heb jij iets gehoord van IS?

De strijders van de Islamitische Staat vechten in Syrië en Irak. Ze jagen mensen weg of doden ze en nemen de steden in. Ze willen een land maken waar alleen mensen wonen die streng islamitisch zijn. Christenen die op die plekken wonen, worden gedwongen zich te bekeren tot de islam en als ze dit niet willen, worden ze gedood. Wat een angst zullen die mensen met hun kinderen hebben! Ze worden vervolgd om hun geloof in God.

Wij in Nederland worden gelukkig niet vervolgd. Maar het kan wel gaan gebeuren. Misschien gebeurt dit als jij later groot bent. Je moet als je in zon moeilijke situatie komt, bedenken dat Christus bij je is. Hij zorgt voor je, ook al is Hij in de hemel. Hij beschermt Zijn Kerk. En Christus stuurt Zijn Heilige Geest die Zijn kinderen de kracht geeft om vol te houden, zelfs in hele moeilijke situaties.

In Psalm 2 heb je kunnen lezen dat God in de hemel lacht om al de spotters. Om al de koningen en machthebbers die met Hem spotten en ook met Zijn kinderen. Ook nu is dat zo. De Here God is veel sterker en machtiger dan de satan, die de vervolgers stuurt. Hij lacht om alle aanvallen van de satan. De Here God zal winnen en dat weet de satan ook. Vandaar dat hij steeds bozer wordt en als een briesende leeuw, zolang hij nog kan, van alles doet om de kinderen van God aan te vallen.

Oordeel

In Psalm 2 lezen we in vers 5 over Gods toorn, dit is Gods boosheid. Nu merken de spotters, de vervolgers, de goddelozen er nog niet veel van. Maar eens zullen ze weten dat ze het verkeerd hebben gedaan, dan merken ze Gods toorn wel. Dit zal zijn op de jongste dag. De dag dat de Here Jezus terugkomt op dezelfde manier zoals Hij ook naar de hemel is gegaan. De Here zal dan oordelen over de mensen die dan nog op aarde leven, maar ook over de mensen die al gestorven zijn. De Here zal dan al Zijn vijanden voor eeuwig straffen. Dit zong je ook in Psalm 110 vers 5: Zijn arm verplettert koningen der aarde, wanneer Zijn dag komt en Zijn toorn ontbrandt.

Maar Gods kinderen, de uitverkorenen, zullen vrijgesproken worden van alle zonden die ze gedaan hebben, doordat Jezus Christus voor hen heeft betaald. Deze uitverkorenen mogen voor eeuwig bij God wonen op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Uitverkoren betekent uitgekozen. De Here heeft mensen uitgekozen om Zijn kinderen te zijn. Dat is niet onze eigen verdienste. Denk maar aan je doop. Dat is het teken van het verbond dat God met jou heeft gesloten. Had je toen al iets goeds gedaan voor de Here?

Had je toen Hem al geëerd?

Geloofde je toen al in God?

Nee, nog niets van dit alles, je was immers nog een baby. Maar de Here heeft jou toen uitgekozen. Hij heeft ervoor gezorgd dat je gedoopt bent en dat je Zijn kind mag zijn. Het mag dus ook voor jou een troost zijn dat de Here Jezus in de hemel is bij de Vader. Dit betekent dat Hij ook voor jou zorgt.