Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.
-A A +A

Catechismus - Zondag 18

Jaargang: 
9
Datum: 
03 dec. 2014
Nummer: 
5
Schrijver: 
M. Oosterhuis-Sikkens
ID:
1446
Rubriek: 


We gaan verder met de catechismuszondagen over de Apostolische Geloofsbelijdenis. Dit keer zijn we aangekomen bij Zondag 18. Het gaat vandaag over de zin: opgevaren naar de hemel. Lees je mee? Lezen: Handelingen 1:4-11Zingen: Psalm 47:1,3

Hemelvaart

Nadat de Here Jezus is opgestaan, heeft Hij zich verschillende keren laten zien zodat de mensen in Zijn opstanding zouden geloven. Daarna is Hij opgevaren naar de hemel. Opgevaren betekent omhoog gaan. In het Bijbelstukje uit Handelingen heb je het kunnen lezen. Denk je eens in hoe dat was. Stel je was erbij. Was je dan blij? Vast niet, want je ziet een goede bekende, een vriend weggaan naar de hemel. Je zult Hem missen. Maar toch wordt in de Bijbel en in de catechismus niet gesproken over een verdrietige gebeurtenis. Juist niet! Want door de hemelvaart van Christus kunnen er andere mooie dingen gebeuren!

De Here Jezus heeft voordat hij naar de hemel gegaan is Zijn discipelen alvast getroost met de belofte dat de Trooster snel zou komen. Het is niet zo dat de Here Jezus is vertrokken en er helemaal niet meer is. De Here Jezus is met Zijn menselijke lichaam in de hemel, maar met Zijn Heilige Geest is Hij bij ons. Twee engelen vertelden het al op de Olijfberg, waar de Here Jezus zopas naar de hemel was gegaan. Zij troosten de discipelen, en ook ons, met de belofte dat Hij eens weer zou komen net zoals Hij weg was gegaan. Dit gebeurt op de Jongste dag.

God én mens

Knijp eens in je arm.

Wat voel je?

Voelt het als hout, als steen, als water? Nee, hè. Je voelt je vlees. Het vlees van jouw lichaam. Zon lichaam heeft de Here Jezus ook. Hij is mens geworden net als jij en ik. Toch bleef Hij ook Zoon van God. Zo is dat nu nog. Hij is met Zijn lichaam in de hemel, maar is tegelijk de Zoon van God. In de catechismus wordt gesproken over de twee naturen van Christus. Hij is God en mens. Wij hebben één natuur, alleen de menselijke natuur.

Het is goed om te weten dat Christus ook Zijn menselijke natuur, Zijn menselijke lichaam, mee heeft genomen naar de hemel. Het menselijk lichaam is geen afval, geen overschot. Het is iets heel belangrijks en door God gemaakt. De zonde dat is afval en verdorvenheid. Als je weet dat je lichaam belangrijk is, ga je ook voorzichtig met je lichaam om. Misschien ben je niet blij met je lichaam en voel je je soms ongelukkig over hoe je eruit ziet. Bedenk dan dat de Here jou zo heeft gemaakt. En eens zul je een volmaakt, verheerlijkt lichaam krijgen, net als Christus, op de nieuwe hemel en aarde.

Wat heb je eraan?

Net als in Zondag 17 wordt gevraagd: wat heb je eraan? Bij Zondag 17 ging het over de opstanding. Wat heb jij eraan dat Christus is opgestaan?

In Zondag 18 gaat het over wat jij eraan hebt dat Christus naar de hemel is gegaan. Ook dit keer een antwoord dat bestaat uit drie stukjes.

-Ten eerste: Christus is in de hemel om voor ons te pleiten. Denk eens aan een advocaat. Als iemand beschuldigd wordt van een misdaad, helpt een advocaat hem. De advocaat probeert om de verdachte vrij te pleiten. Zo probeert hij dat de straf niet zo groot wordt. Jezus Christus is onze advocaat. Als wij in ons gebed de Here God vragen om vergeving van de zonden, zorgt Christus ervoor dat we geen straf krijgen en dat we worden vrijgesproken. De aardse advocaat probeert iemand vrij te krijgen, bij het pleiten van Christus hoeven we niet onzeker te zijn. Door te wijzen op Zijn lijden en sterven en dus Zijn betaling voor onze zonden krijgt Hij ons zeker vrij.

-Ten tweede: Weet je nog van het vorige artikel wat een onderpand is? (Zoek het anders nog even op.) Christus hemelvaart is voor ons een onderpand. Hij is het Hoofd van de Kerk. Hij zal ook ons, de leden van Zijn lichaam, bij Zich halen in de hemel. Door het onderpand van Zijn hemelvaart weet je zeker dat het gebeurt, het is een belofte.

-Ten derde: Nadat de Here Jezus naar de hemel is gegaan heeft Hij Zijn Geest als Trooster gestuurd. Voor ons is dat heel erg mooi! Zonder het werk van de Heilige Geest zouden we bij de Here weggaan. Door het werk van de Heilige Geest in ons hart dienen wij de Here. Hij werkt het in ons dat we de Here dienen, naar de Kerk gaan, dat we bidden tot God. Hij heiligt ons. Heiligen is apart zetten. De Heilige Geest zorgt ervoor dat we apart gezet worden van de ongelovige mensen. Wij zijn anders. Dit is te zien in ons leven, in onze omgang met anderen, in onze kerkgang, (ja en ook) in het doen van ons (school)werk.