Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.
-A A +A

Catechismus - Zondag 1

Jaargang: 
7
Datum: 
01 mei. 2013
Nummer: 
21
Schrijver: 
M. Oosterhuis-Sikkens
ID:
1189
Rubriek: 


We beginnen vandaag met het bespreken van de catechismus. Dit woord komt je vast bekend voor. Elke zondagmiddag wordt een stukje van de catechismus behandeld. De dominee legt dan uit wat er precies in de catechismus staat. Omdat een preek voor kinderen soms moeilijk is willen we jullie in de komende artikelen de catechismus uitleggen.Lezen: Matteüs 10:29-39Zingen: Psalm 18:1,8

Geschiedenis

Achter in je Psalmboek staat de catechismus. Zoek hem maar eens op (blz. 436). Boven de catechismus staat Heidelbergse Catechismus. Dat is de officiële naam. Heidelbergse komt van de plaats Heidelberg. Daar is de catechismus gemaakt in het jaar 1563. Precies 450 jaar geleden dus.

Er zijn verschillende mensen die meegewerkt hebben om de catechismus te maken. Twee jonge hoogleraren waren de baas over deze mensen. Een hoogleraar is iemand die heel knap is en heel veel heeft geleerd.

Olevianus (26 jaar) en Ursinus (28 jaar) waren die twee hoogleraren. Zij hebben alle dingen van het christelijk geloof op een rijtje gezet. Ze hebben allemaal vragen bedacht en daar antwoorden bij opgeschreven. Ze hebben de antwoorden niet zelf bedacht. Ze hebben de antwoorden uit de Bijbel gehaald. Daarom staan er onder elk antwoord Bijbelteksten. In het antwoord zie je kleine cijfertjes. Bij de Bijbeltesten staan die ook. Zo kun je zien waar ze het antwoord vandaan hebben gehaald. Je kunt het controleren. Het is natuurlijk belangrijk dat ze Gods Woord naspreken. Er moeten geen dingen verzonnen worden.

Zondagen

De catechismus bestaat uit 129 vragen en antwoorden. De vragen gaan bijvoorbeeld over de Here Jezus, over de wet en over het onze Vader.

Sommige vragen en antwoorden horen bij elkaar. Elk stukje heet een Zondag. Er zijn precies 52 Zondagen. Dat komt heel mooi uit. Want er zijn ook 52 weken in een jaar. Als je dus elke week een zondag leest en uitlegt, dan ben je in een jaar de hele catechismus door.

In de kerk hebben we op zondag altijd twee preken. 's Morgens gaat de preek over een Bijbeltekst die de dominee zelf mag kiezen. 's Middags legt hij een catechismuszondag uit. Ook hier lezen we natuurlijk een stuk uit de Bijbel bij. Als een dominee altijd zelf mag kiezen zou het kunnen gebeuren dat hij nooit bijvoorbeeld over de Hemelvaart, of over het negende gebod preekt. Als hij de catechismus bij langs gaat, komen alle belangrijke onderwerpen aan bod.

Als je later naar catechisatie gaat (als je 12 jaar bent) dan legt de catecheet of de dominee elke Zondag van de catechismus aan je uit. Je moet dan ook elke week een catechismusvraag uit je hoofd leren. Dit is erg belangrijk! Zo weet je later heel veel dingen uit je hoofd.

Als je later groot bent stellen mensen soms moeilijke vragen over het geloof. Als je de catechismus goed kent raak je niet zo snel in de war en weet je precies wat er in de Bijbel staat.

Zondag 1Enige troost

Lees Zondag 1 hardop voor. De eerste vraag gaat over je enige troost. Troosten is als je bent gevallen en je rent naar je moeder. Je moeder troost je. Ze zorgt ervoor dat je niet meer hoeft te huilen en dat je de pijn een beetje vergeet. God troost ons. Want in ons leven gebeurt er veel. Er zijn leuke dingen maar ook hele verdrietige dingen. Bijvoorbeeld als één van je ouders een ongeluk krijgt en invalide wordt, of als er een klasgenootje sterft. Er kan ook iemand uit je familie sterven of heel erg ziek worden. Allemaal hele erge dingen. Niemand kan je troosten, behalve de Here God. Je mag namelijk weten dat jij het eigendom bent van de Here. Een eigendom is iets wat je hebt. Jouw schooltas is jouw eigendom. Zo zijn wij, de kinderen van de Here, de eigendommen van de Here. Hij heeft ons gekocht met het kostbaar bloed van zijn Zoon. Zijn Zoon heeft voor onze zonden betaald.

De Here bestuurt alles in de wereld. Ook in jouw leven. Hij zorgt voor je. Er gebeurt niets dat Hij niet weet. Zelfs elke haar die uit je hoofd valt, daar weet Hij van. Dat is nog eens een troost! Want als er dan iets ergs gebeurt weet je ook dat Hij dat weet. Hij zal je troosten en voor je zorgen.

Wij begrijpen soms niet waarom sommige dingen gebeuren. Maar Hij heeft met alles een doel. Door erge en verdrietige dingen ga je troost zoeken bij de Here. Je weet dat je Hem nodig hebt. De Heilige Geest werkt in ons hart zodat wij op de Here vertrouwen en zeker weten dat wat Hij belooft ook echt gebeurt. De Heilige Geest zorgt er ook voor dat wij willen leven zoals God dat graag wil.

Drie delen

Om goed te snappen hoe groot Gods troost is moet je drie dingen weten. Je moet weten hoe groot je ellende is, dus hoe ongelukkig en verdrietig je bent.

Daarna moet je weten hoe je van alle zonden, die je elke dag doet, verlost wordt.

En als laatste moet je weten hoe je de Here voor zon grote verlossing dankbaar moet zijn.

Dus ellende, verlossing en dankbaarheid.

De catechismus is verdeeld in die drie delen.

Zondag 2 tot en met 4 gaan over onze ellende, dus over de zonden, het verdriet.

Zondag 5 tot en met 31 gaan over de verlossing waar de Here voor heeft gezorgd.

Zondag 32 tot en met 52 gaan over onze dankbaarheid en hoe we dat aan de Here moeten laten zien.

De volgende keer hopen we je iets te vertellen over Zondag 2. Dan beginnen we met het hoofdstuk over de ellende.

Verwerkingsvragen

1. Wat betekent Heidelbergse catechismus?2. Welke twee hoogleraren hebben de catechismus opgeschreven?3. Hoeveel Zondagen zijn er?4. Wat is troosten?5. Noem een voorbeeld van dat jij getroost bent.6. Wie werkt in ons zodat we gaan leven naar Gods wil?7. Uit welke drie hoofdstukken bestaat de catechismus?