Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.
-A A +A

Catechismus

Jaargang: 
11
Datum: 
11 jan. 2017
Nummer: 
1
Schrijver: 
M. Oosterhuis-Sikkens
ID:
1701
Rubriek: Zondag 45

In de vorige artikelen voor de jeugd hebben we gesproken over de wet van de Heere. In de komende artikelen over de Catechismus-zondagen bespreken we het gebed. Iets wat heel bekend voor je is. Je doet het vast dagelijks, en zelfs meerdere keren. Toch is het goed om bij dit alledaagse stil te staan. Wat doen we eigenlijk als we bidden? En wat is een goed gebed? Lees je mee? Lezen: Mattheüs 6:5-13Zingen: Gezang 5:1, 2

Dankbaarheid

Zoals je weet is de Catechismus in drie stukken verdeeld; ellende, verlossing en dankbaarheid.

Vanaf Zondag 32 zijn we al bezig om te leren hoe we God voor de verlossing door Christus dankbaar mogen zijn. De afgelopen keren bespraken we de Verbondswet van de Heere. Door ons te houden aan die geboden tonen wij onze dankbaarheid.

Maar de Heere geeft nog meer. Hij leert ons dat onze dankbaarheid ook blijkt uit onze gebeden. In ons bidden laten we onze dankbaarheid zien aan de Heere. Het gebed is zelfs het belangrijkste in de dankbaarheid!

Vanaf Zondag 45 willen we met je nadenken over ons gebed. Hoe leert de Heere Jezus het ons?

Verbondsgesprek

De Heere Jezus heeft in Zijn tijd op aarde ons veel verteld. In Mattheüs 6 las je net wat de Heere Jezus ons leerde over het bidden. We moeten in alle rust bidden niet om de mensen onze goede daden te laten zien. Ook hoeven we geen lange gebeden uit te spreken. De Heere kent ons hart, Hij weet al voordat we iets zeggen wat we willen vragen. En verder doet de Heere Jezus voor hoe een gebed eruit moet zien.

Het is nodig dat een christen bidt en dankt. God wil dat we met al onze vragen naar Hem toe gaan. Dat we in ons leven belijden dat Hij het is die voor ons zorgt. God heeft de eerste plek in ons leven. Hij wil dat we laten merken dat we dankbaar zijn voor de verlossing door Christus. Hij wil ook dat je vergeving vraagt voor je zonden en daarmee laat zien dat je Hem nodig hebt. Het gebed is een stukje van onze verbondsomgang met de Here. Hij heeft met ons een verbond gesloten en we mogen daarom heel dicht bij Hem en met Hem leven.

Misschien ken je wel de spreuk: 'kinderen die vragen worden overgeslagen'. Dit betekent dat als je als kind vraagt om een snoepje of zeurt om een speelgoedje, dat je dan niets krijgt.

Bij onze Verbondsgod is vragen niet verkeerd. 'Al de kinderen die aan Mij kracht en vergeving vragen, al hun dagen, worden door Mij niet overgeslagen.'

Je begrijpt wel dat het andere vragen zijn dan vragen om snoepjes. Goed bidden is niet een verlanglijstje uitspreken voor de Here. Goed bidden is bidden zoals de Heere Jezus ons het leerde in het gebed het 'Onze Vader'

Verhoren

Mogen we dan alleen maar het Onze Vader bidden? Nee hoor. Het is heel goed om je eigen woorden te gebruiken. Maar het Onze Vader leert ons wel waar we om moeten denken. We kunnen niet zomaar alles zeggen en vragen.

Wat hoort bij een gebed dat de Heere God goed vindt en door Hem verhoord wordt? De catechismus geeft op deze vraag antwoord in drie stukjes.

- Ten eerste dat wij alleen de enige ware God aanbidden. Je roept de Heere God aan omdat je weet dat Hij er is. Je bent ervan overtuigd dat Hij je hoort. Dus niet praten tegen de Heere met een grote twijfel in je hart of Hij er wel is en je hoort. Ook niet denken: nou, ik bid, maar ik kijk wel of het wat helpt. Op die manier vertrouw je niet alleen op de Heere. Je roept Hem niet aan als jouw God en Vader, als de Verbondsgod.

- Ten tweede dat je nederig voor Hem verschijnt. Dus niet vol vragen en wensen. Maar dat je je plek kent. Je weet dat je een grote zondaar bent en dat je het niet hebt verdiend dat de Heere naar je luistert. Je komt vol berouw tot Hem en vraagt Hem om vergeving van je zonden. Je bent je ervan bewust dat je bidt tot de machtige God.

- Ten derde bid je, ondanks dat je weet dat je het niet verdiend hebt, vol vertrouwen op Zijn beloften. Je gelooft de Here op Zijn Woord. Je gelooft dat de Heere Christus ook voor jouw zonden is gestorven en zo ben je ook vol vertrouwen tegenover de Here. Hij heeft het in Zijn Woord beloofd en zal het zeker doen.

Verwerkingsvragen

1. Uit welke drie stukken bestaat de catechismus?2. Bij welk hoofdstuk hoort het gebed?3. Wie leerde ons het Onze Vader?4. Verhoort God alle gebeden?