Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.
-A A +A

Catechismus

Jaargang: 
10
Datum: 
16 nov. 2016
Nummer: 
22
Schrijver: 
M. Oosterhuis-Sikkens
ID:
1685
Rubriek: Zondag 41

We hebben al zes keer gesproken over de wet van de Heere. We hebben geleerd dat de wet ons onze zonden laat zien. De wet is net als een spiegel. In de spiegel zie je jezelf. Als je de wet hoort, dan zie je jouw zonden. Je weet dat je schuldig staat voor de Heere. Deze keer gaan we verder met het zevende gebod. Ook nu zul je jouw zonden zien. Maar gelukkig kunnen we ook dit keer afsluiten met het grote evangelie van de verlossing door Christus!Lezen: 2 Samuël 11:1-5Zingen: Gezang 1:9,13

Overspel

Heb je net dat verhaal van David en Bathseba gelezen? Wat erg, hè?

David had al een vrouw maar hij zag Bathseba en wilde haar ook erbij. Terwijl ze de vrouw van een ander was. David begeerde haar en liet haar komen in zijn paleis. Daar deden ze net alsof ze man en vrouw waren. Dat heet overspel. De Heere God vond dit niet goed. Hij stuurde de profeet Nathan en die bracht de boodschap van de Here. David werd gestraft.

Trouw(en)

Toen de Heere God de aarde schiep, maakte Hij ook de mens. Hij maakte twee soorten, een man en een vrouw. Ze hoorden bij elkaar. Ze vulden elkaar aan. Samen waren ze één. En dat is nu nog zo.

Een jongen en een meisje worden verliefd. Ze gaan van elkaar houden en gaan dan trouwen. Op het stadhuis geven ze elkaar het ja-woord, en ook in de Kerk beloven ze voor de Heere en de gemeente elkaar trouw. Ze beloven elkaar trouw te blijven, en niet een andere man of vrouw te zoeken. Ze beloven voor elkaar te zorgen, ook als er moeilijke tijden komen, als er een van beiden ziek wordt bijvoorbeeld. Ze beloven om samen de Heere te dienen, ze sluiten een verbond.

En dan is het dus niet zo dat ze na een paar jaar weer bij elkaar weg gaan. Dat ze dan gaan scheiden en een andere man of vrouw gaan zoeken. Denk aan het verbond dat de Heere met ons sloot. Hij is trouw aan Zijn beloften, zo moeten wij ook trouw zijn aan wat we beloven. Mensen die zonder God leven, vinden het niet belangrijk om trouw te zijn. Ook wonen deze mensen vaak samen voordat ze gaan trouwen. Zij doen dan net alsof ze getrouwd zijn en als het niet meer goed gaat, dan gaan ze weer bij elkaar weg. De goddeloze mensen willen niet naar God en Zijn geboden luisteren. Zij leven zonder God.

Terwijl de Heere ons mensen heeft gemaakt. Hij heeft het zo bedacht dat een man en vrouw één worden. En dat ze dan samen kinderen krijgen van de Heere. De Heere God weet dus ook wat het beste voor ons is. Hij vraagt van ons dat we trouw zijn. Dat we ons houden aan de belofte die we deden toen we trouwden.

Man en vrouw worden één. En dus niet man en man (homo) of vrouw en vrouw (lesbiennne). Dat is de Heere een gruwel. Door de zonde zijn er veel problemen in de wereld gekomen op het gebied van de seksualiteit. Denk aan homofilie, scheidingen en seksueel misbruik. We zullen bij al deze dingen moeten bedenken wat de Heere van ons vraagt in Zijn woord. En dan zullen we tegen de zonde strijden.

Dit kunnen we niet alleen. Bij moeilijke dingen kunnen we de Heere vragen om hulp. Hij zal als een trouw Vader ons helpen. En als we in zonden zijn gevallen en ons leven een puinhoop is geworden, dan mogen we luisteren naar het evangelie van Christus die ook voor deze zonden Zijn leven heeft gegeven. Die ook voor deze zonden betaald heeft. Zelfs de grootste zondaar mag zijn schuld belijden, vergeving vragen en de Heere vragen om hulp om tegen de zonden te strijden.

Jongen en meisje

Een jongen heeft een ander lichaam dan een meisje. Een man is anders dan een vrouw.

Denk eens aan een paar schoenen. Ze horen bij elkaar maar zijn toch verschillend. Zo is dat ook met een man en een vrouw. Ze horen bij elkaar, samen zijn ze één. Onze almachtige God heeft dat zo gemaakt. En dus past het niet om grapjes te maken over anderen. Het past niet om rare mopjes te vertellen. De goddeloze mensen doen dit vaak wel. Op internet en televisie gaat het veel over seks. Er worden grapjes gemaakt, en je kan naar rare foto's of filmpjes kijken.

Dat is niet zoals God het wil. En dus mogen we er niet aan meedoen. Het is zondig als we ook zulke plaatjes bekijken, als wij rare gedachten hebben of rare woorden zeggen. Hier moeten we tegen vechten. We moeten ons lichaam rein bewaren, omdat het een tempel van de Heilige Geest is. De Heilige Geest werkt in ons zodat we de Heere gaan eren en dienen.

De Here gebruikt het beeld van een bruid en bruidegom ook in Zijn Woord om ons iets duidelijk te maken. Hij noemt de Kerk Zijn bruid en Christus is de Bruidegom. Op de jongste dag zal de Bruidegom komen en Zijn bruid, dat zijn wij, ophalen. We mogen dan voorgoed bij de Heere in de hemel zijn.

Verwerkingsvragen

1. Hoe luidt het 7e gebod?2. Hadden de mensen voor de zondeval kleren aan?3. Waarom zijn kleren na de zondeval wel nodig?4. Wat is een verbond?5. Christus is de Bruidegom, wie is de bruid?6. Wanneer komt de Bruidegom Zijn bruid halen?