Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.
-A A +A

Catechismus

Jaargang: 
10
Datum: 
02 nov. 2016
Nummer: 
21
Schrijver: 
M. Oosterhuis-Sikkens
ID:
1680
Rubriek: Zondag 40

Zondag 40 gaat ons iets leren over het 6e gebod: U zult niet doodslaan. Een kort en duidelijk gebod. Maar ook een gebod met een heel grote betekenis. Doe en lees je mee? Dan zul je zien dat er meer in staat dan alleen maar dat je niet iemand mag doden.Lezen: Genesis 9:5-9Zingen: Psalm 139:1,6,7

Doodslaan

Je kunt je vast niet voorstellen dat je iemand zal doden. Je weet dat het niet mag van de Here en het is ook zo iets ergs. Je weet zeker: dit ga ik nooit doen.

Zo is het waarschijnlijk met veel mensen. Toch worden er per dag veel moorden gepleegd. Zouden dit allemaal mensen zijn die al jaren geleden bedacht hebben om te gaan moorden? Waarschijnlijk niet.

Een voorbeeld: Een man heeft een hekel aan een ander. Dit wordt elke dag erger. Ze komen elkaar vaker tegen, hebben ruzie ergens over en komen er niet uit. Vervolgens worden er dreigementen geroepen en geeft de één de ander een klap. Het was niet de bedoeling maar het slachtoffer valt op de grond en is dood.

Zo wordt een moordenaar een moordenaar. Niet door plannen maar doordat hij zijn woede en agressie niet in de hand heeft.

Je kent het misschien wel van school. Je hebt ruzie met iemand en je scheldt hem uit, en als de ruzie dagen, ja weken aanhoudt kom je degene een keer tegen. Hij roept iets heel erg vervelends, je wordt zo boos, je zou hem het liefst heel hard slaan.

Dat is het begin (de wortel) van zonde tegen dit gebod. Zelfs iemand haten, uitschelden of kwetsen is verboden.

Dit kan je op verschillende manieren doen. Je kan iemand uitschelden met woorden, je kan het ook doen met lelijke gebaren. Dit mag allemaal niet. Zelfs deze verkeerde dingen denken is zonde.

En nu jij? Kijk eens naar jezelf. Denk eens aan je eigen leven. Je ruzies met vriendjes, je ruzies op school. Ben jij ook niet vaak in overtreding? Zeg jij ook weleens rare woorden tegen een ander? Ook al denk je ze alleen maar, dan nog is het zonde.

Zie je dat dit gebod ook voor jou geldt en dat ook jij, en wij allemaal, moeten vechten tegen de zonden van het zesde gebod?

De ander kant

En nu de andere kant. Een gebod zegt wat je niet mag doen maar er zijn dan ook, aan de andere kant, dingen die je juist wel moet doen. Net als met een verkeersbord. Verboden deze straat in te rijden betekent ook: van de andere kant mag je er wel in. Verboden te parkeren betekent ook: je moet hier doorrijden.

Zo ook je mag niet doden maar je moet juist je naaste liefhebben. Je mag niet schelden, je moet met je naaste vriendelijk en geduldig omgaan. We moesten onze naaste net zo liefhebben als we van ons zelf houden. En dus zijn we heel geduldig als iemand iets verkeerd doet, we zijn erop uit om de vrede te bewaren. We vergeven graag iemand die iets verkeerds tegen ons zei. We zijn en blijven vriendelijk ook als we denken boos te zijn. We zorgen ervoor dat onze naaste geen schade lijdt. En zelfs gaan we vriendelijk met onze vijanden om. Wat een moeilijke opdracht, hè?

Gelukkig mogen we weten dat de Here ons hierbij wil helpen. We kunnen Hem vragen in ons gebed om hulp. Hij zal dan zoals Hij beloofd heeft met Zijn Geest in ons werken en ons helpen te strijden tegen deze zonden en ons helpen om juist de goede dingen te doen.

Overheid

Mag je dan nooit doden?

En soldaten in oorlogstijd dan?

En de Israëlieten dan, die hebben veel vijanden gedood?

Je kent vast wel de verhalen uit de Bijbel dat de Here God de opdracht geeft om anderen te vermoorden. Bijvoorbeeld na een grote zonde maar ook toen de Israë-lieten het land Kanaän binnen gingen. Mocht dit dan wel?

Eigenlijk betekent dit gebod: Je mag niet doden als je daar geen recht toe hebt. De Heere zei Zelf tegen het volk dat ze de vijand moesten verslaan. Het was een opdracht van God. Zij kregen het recht om te doden. Omdat het van de Heere God moest.

In de catechismus staat 'de overheid draagt het zwaard om de doodslag te weren.' Dit betekent: de overheid moet zijn best doen om moordenaars te pakken en te berechten. En in tijd van oorlog en gevaar, voor het leven van de inwoners van het land, mag de overheid de soldaten opdracht geven om de vijand te doden en te verjagen.

Abortus en euthanasie

En nu twee moeilijke woorden die ook met doden te maken hebben. Helaas gebeuren deze twee dingen heel erg veel, ook in Nederland. Daarom is het goed om er iets van af te weten.

Abortus: is het doden van een baby'tje in de buik van de moeder. Bijvoorbeeld als de ouders het kindje niet willen omdat het kindje gehandicapt is. Of omdat het de ouders niet goed uitkomt, een kind erbij. Het (gehandicapte) kindje wordt dan gedood.

Euthanasie: is het doden van een oud en ziek mens. Volgens anderen heeft het dan geen zin meer om te leven, er is veel pijn en moeite. En daarom maken ze een einde aan dit leven.

Dit zijn beide heel erge dingen. In beide gevallen maken de mensen een keuze over leven en dood. Als het de goddeloze mensen niet uitkomt, dan vermoorden ze de baby of de oude bejaarde mensen.

Zoals je weet heeft de Heere God de mensen geschapen. God maakt een baby in de buik van de moeder (zo zongen we ook in Psalm 139). God bepaalt hoelang een mens leeft. Wanneer het lijden genoeg is, neemt de Heere God Zijn kinderen bij Zich in de hemel. Wij mensen hebben hier niets over te zeggen.

Ziek zijn, pijn lijden, een gehandicapt kind krijgen, kan heel erg moeilijk zijn. Maar ook hierin wil de Here ons iets laten zien. Deze erge dingen gebeuren door de zonde die wij mensen zelf in de wereld hebben gebracht. Door dit lijden beseffen we dat wij schuldig staan voor de Heere. We zien onze schuld, we maken ons klein voor Hem. En ook zien we in dit lijden naar Hem die alles voor ons volbracht heeft. We weten dat de Here naar ons toe is gekomen met Zijn beloften. Hij zal ons helpen ook als we het heel moeilijk hebben. Als we elke dag pijn hebben, als we gehandicapt zijn, als we haast niet voor onze kinderen kunnen zorgen. Juist dan mogen we naar Hem gaan. En de Heere zal dan voor ons zorgen. Hij zal uitkomst geven uit de nood.

Verwerkingsvragen

1. Noem eens een voorbeeld van een zonde tegen het zesde gebod.2. Wat moet juist wel volgens dit gebod?3. Wat is abortus?4. Wat is euthanasie?5. Is het goed om oorlogsspelletjes te doen op de computer? Waarom wel of niet?6. Wat is 'spelen met je leven'?7. Bij welke sporten doe je dit laatste?