Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.
-A A +A

Catechismus

Jaargang: 
10
Datum: 
19 okt. 2016
Nummer: 
20
Schrijver: 
M. Oosterhuis-Sikkens
ID:
1674
Rubriek: Zondag 38

Met Zondag 39 komen we aan bij een gebod dat heel dicht bij jou staat. Iets waar je veel mee te maken hebt en goed zult begrijpen. We gaan het hebben over het vijfde gebod: 'Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Here uw God, u geeft.' Lees je mee?Lezen: Spreuken 4:1-4Zingen: Gezang 1:1,7

Gehoorzaam zijn

Luister jij altijd goed naar je ouders? Of heb je soms geen zin te doen wat zij zeggen? Je bent het vast niet altijd eens met je ouders. Volgens jou mag je dingen niet die je graag wil en wat je niet wil dat moet je doen. Bijvoorbeeld: je moet 's avonds op tijd op bed terwijl vriendjes veel langer op mogen blijven. En aan de andere kant moet je met je ouders mee naar de kerk of Bijbelschool terwijl jij graag naar voetbal of buitenspelen wil. Daarom is het toch goed om mee te denken over wat de Here van ons vraagt in dit gebod.

Stel: je kleine broertje of zusje kruipt in de tuin, het hekje staat open en het kind wil er snel doorheen naar de weg toe. Je vader of moeder zal snel het hekje dicht doen, want ze weten: daar buiten het hek is gevaar. Daar rijden de auto's heel hard en dat is gevaarlijk voor een klein kind. Je kleine broertje of zusje zal het niet leuk vinden. Het gaat huilen en wordt boos. Het was zo mooi daar buiten en nu mag het niet! Het kind begrijpt niet wat het gevaar is.

Zie je aan dit voorbeeld dat een vader of moeder meer weet en ziet dan een kind? Zo is het ook bij jou. Jouw ouders weten dat het beter voor je is om op tijd op bed te gaan want anders kun je niet goed meedoen op school de volgende dag. Ook is het beter voor jou om meer te leren over de Here dan om mee te doen met je goddeloze vriendjes uit de buurt. Jij ziet dat misschien niet zo, maar jouw ouders hebben meer kennis en weten er meer van.

Opdracht voor ouders

We hebben gezien dat het beter voor jou is om naar je ouders te luisteren maar ook zien we dat de Here dit van je vraagt. Uit dankbaarheid voor de verlossing door Jezus Christus houden we ons aan de geboden van de Here. En één gebod is om je ouders te gehoorzamen. Dus door naar je ouders te luisteren eer je ook de Here. Je doet wat Hij zegt, je laat zien dat je dankbaar bent voor wat de Here voor je heeft gedaan.

Doen je ouders dan alles goed? Zijn zij zonder zonde?

Nee, zeker niet. Je ouders zijn net zo zondig als jij. Ook zij doen verkeerde dingen. Ook zij moeten dagelijks vergeving vragen voor hun zonden, ook zij hebben de Here Jezus nodig als hun Verlosser.

Er is alleen een groot verschil tussen jou en je ouders. Je ouders hebben het gezag van de Here gekregen. Zij hebben bij jouw doop beloofd om je op te voeden tot Gods eer. Ze zullen zich hier later ook voor moeten verantwoorden als ze voor Gods rechterstoel staan. Stel, je ouders hebben je nooit meegenomen naar de kerk, ze hebben je nooit uit de Bijbel verteld, ze leren je nooit een psalm. Dan zul je opgroeien als een goddeloos kind. Je leert de Here dan niet kennen en zult ook later niets van de Here willen weten. Je ouders houden zich dan niet aan de opdracht van de Here. Ze zullen hiervoor gestraft worden.

Denk niet dat vader of moeder zijn altijd heel makkelijk of leuk is. Nee, soms zullen ook je ouders er zat van worden om je te waarschuwen of te straffen. Gelukkig mogen zij weten dat ze met hun zorgen naar de Here kunnen gaan. Zij kunnen in gebed naar de Here gaan en Hem om hulp vragen. Hij zal ze kracht geven om jou en je broertjes en zusjes gelovig op te voeden tot Zijn eer.

Gezagsdragers

Zondag 39 zegt dat je ouders gezags-drager zijn. Zij hebben het gezag, de verantwoordelijkheid gekregen van de Here. Hun kinderen moeten hen gehoorzamen en zelfs eren en liefhebben. Niet alleen doen wat ze zeggen, net als een slaaf. Maar je moet ze ook liefhebben. Je moet hen gehoorzamen met plezier, en in liefde.

Er zijn meer gezagsdragers. Denk aan de dominee, de ouderlingen en de diakenen. Ook hen moeten we gehoorzamen en liefhebben. En weer niet omdat ze zonder fouten zijn, maar alleen omdat de Here hen het gezag heeft gegeven.

Buiten de kerk zijn er ook gezagsdragers, denk aan je juf of meester op school, de politie, de regering. Ook zij hebben het gezag van de Here gekregen. Ook al zullen ze dit lang niet allemaal geloven. De Here heeft ze over ons gesteld en daarom zullen we gehoorzamen, naar hen luisteren. We eren daarmee de Here God. We doen wat Hij van ons vraagt.

Er is één uitzondering. Want stel, de regering en de politie verbiedt ons om de Here te dienen, dan mag, ja dan moet je ze ongehoorzaam zijn. Het is belangrijker de Here te gehoorzamen dan mensen (Hand. 5:29). Zelfs als je daarvoor gestraft wordt. Denk hierbij aan de christenen in sommige landen die vervolgd worden om hun geloof.

Verwerkingsvragen

1. Wie heeft jouw ouders het gezag gegeven?2. Wanneer hebben jouw ouders beloofd om jou gelovig op te voeden?3. Doen je ouders ook zonden?4. Noem eens een paar andere gezagsdragers.5. Moet je hen altijd gehoorzamen?