Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.
-A A +A

Catechismus

Jaargang: 
11
Datum: 
03 mei. 2017
Nummer: 
9
Schrijver: 
M. Oosterhuis-Sikkens
ID:
1736
Rubriek: Zondag 52

We zijn aangekomen bij Zondag 52 en dus de laatste Zondag van de Heidelbergse Catechismus. Het is ook de laatste Zondag van het deel De dankbaarheid. We sluiten nu af met de laatste zinnen van het gebed het Onze Vader. Ons bidden doen we uit dankbaarheid, zo hebben we ook net gezongen. Ben je ook nieuwsgierig wat de laatste woorden van ons gebed betekenen? Lees maar mee.Lezen: Lukas 22:39-46Zingen: Psalm 42:5

Zesde bede

De zesde bede luidt: En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. In gemakkelijke woorden staat het er zo: geef dat de boze geen kans krijgt om ons van U af te trekken.

Weet je wel dat er oorlog is? Ja, in Syrië zul je denken. Nee, maar wij bedoelen een oorlog over de hele wereld, ook in Nederland en dus ook bij jou. Een oorlog die begonnen is bij de zondeval, dit lees je in Genesis 3. Deze oorlog is er tussen het vrouwenzaad en het slangen-zaad. Het vrouwenzaad dat zijn de kinderen van de Heere. Het slangenzaad dat zijn de ongelovigen, de mensen die bij satan horen, die de Heere niet willen dienen. En ook jij moet kiezen. Blijf je bij de Heere, bij de Verbondsgod die een verbond met jou heeft gesloten, of kies je tegen Hem? En ga je de satan achterna. Laat je je verleiden tot het doen van erge zonden en verlaat je de Heere?

Satan heeft al verloren. Hij heeft erg zijn best gedaan om het verlossingswerk van Christus te voorkomen. Vlak na de geboorte van Jezus gaf satan Herodes de opdracht om alle jongetjes te doden. Dit heeft Herodes gedaan, maar God heeft Zijn Zoon beschermd, Hij overleefde de aanval van de satan. En ook later in de woestijn probeerde satan Jezus te verleiden. Maar ook dit is mislukt. Het lijdenswerk van Christus is wel doorgegaan en Christus heeft overwonnen. Satan mocht vroeger in de hemel komen, denk aan het verhaal van Job. Maar nu is hij de hemel uitgegooid, hij is op de aarde geworpen. Hij heeft al verloren, toch zit hij niet stil. Hij doet nu al zijn best om de kinderen van de Heere aan te vallen. De Heere Jezus kan hij niet meer aanvallen maar Zijn kinderen nog wel. Hij probeert ze te verleiden en van God de Vader af te trekken. Dit doet hij bijvoorbeeld door vervolgingen. Hij laat de kinderen van de Heere bang maken, martelen en zelfs doden. Maar de satan werkt ook nog anders. Hij valt de Kerk van Christus aan door een verkeerde leer, een dwaalleer te vertellen. Maar ook door ruzies, roddels, scheidingen probeert hij de Kerk aan te vallen. De Heere Jezus weet van dit werk van de satan en daarom leert Hij ons bidden om bescherming door God. De Heere Jezus zei dit ook tegen Zijn discipelen in de hof van Gethsémané: 'Bid dat u niet in verzoeking komt' (je hebt het net gelezen). Hij weet dat wij mensen zwak zijn, en de hulp van de Heere nodig hebben om staande te blijven.

Verzoeking

De catechismus zegt dat wij zondaars geen ogenblik staande kunnen blijven. Onze vijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees, houden niet op om met ons te vechten, ze brengen ons in verzoeking. Ze verleiden ons om bij de Heere weg te gaan. De wereld, daarmee worden de goddeloze mensen om ons heen bedoeld. De goddelozen, zij doen dingen die niet goed zijn. Het lijkt ons wel leuk. Ook mee te gaan naar de bioscoop en een goddeloze film kijken. Op zondag voetbal kijken of zelf voetballen. Naar feestjes gaan waar veel drank (en drugs) gebruikt wordt. En ook op het gebied van seksualiteit wordt er heel wat op ons afgevuurd, denk aan rare filmpjes, foto's en reclames. Ons eigen vlees, daar wordt ons eigen zondige hart mee bedoeld. Wij zijn zondig en van onszelf er niet op uit om de Heere te dienen. Daarom hebben we de bescherming van de Heere God zo hard nodig. We bidden om de Heilige Geest. Die kan zorgen dat we de strijd niet verliezen.

Beproeving

De Heere beproeft ons. Hij wil weten of we echt van Hem houden, Hem oprecht dienen. Daarom gebeuren ook in het leven van Gods kinderen erge dingen. Denk maar aan het verhaal van Abraham die zijn enige zoon Izaäk moest offeren. De Heere wilde testen of Abraham zijn geloof echt was. Zo kunnen wij ook te maken krijgen met erge dingen: ruzies in de Kerk, ziektes en sterfgevallen. Al deze dingen geeft de Heere ons om ons juist dichter naar Zich toe te trekken. Door een beproeving zoek je de hulp van de Heere. Je gaat naar Hem toe met al je zorgen en verdriet. Hij zal je helpen om erdoor heen te komen. Hij verhoort je gebeden. De Heere zorgt ervoor dat je geloof sterker wordt.

Einde

We sluiten ons gebed af met de zin: want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Dit betekent: we vragen dit van U omdat U ons al het goede wilt en kunt geven. De Heere is Koning, Hij heeft alle macht in hemel en op de aarde. Met deze laatste zin eren we de Heere. We zeggen dat Hij de eeuwige eer moet krijgen. De Heere God heeft Zich aan ons verbonden met Zijn verbond. Daarom verhoort Hij onze gebeden. Hij wil naar ons luisteren omdat wij Zijn kinderen mogen zijn door het werk van Christus.

Amen

Het woordje 'amen' hoor je vast heel vaak. Als je vader aan tafel bidt, luister je goed wanneer je 'amen' hoort, want dan is het afgelopen, je mag van tafel. En ook zondags in de kerk is 'amen' het einde van de preek. Je kan er als kind naar uitzien om dit woordje te horen. Maar weet je ook dat dit woord een betekenis heeft? Het woordje 'amen' betekent: het is waar en zeker. Je zegt hiermee: Heere, U bent te vertrouwen. Uw beloften van de Messias zijn uitgekomen. En ook Uw beloften over het eeuwige leven zullen uitkomen. U hoort ons gebed.

Het is zelfs zo dat de Heere onze gebeden meer verhoort dan dat wij dat in ons zondige hart en verstand kunnen voorstellen. Wij spreken soms gedachteloos onze gebeden uit. Ook twijfelen we soms of er echt een oplossing uit onze nood is. Maar de Heere verhoort onze gebeden echt!

Verwerkingsvragen

1. Uit welke drie delen bestaat de catechismus?2. Bij welk deel hoort het gebed?3. Wat is de zesde bede?4. Wie is de boze?5. Heeft satan nu nog macht?6. Wat betekent het woordje 'amen'?