Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.
-A A +A

Catechismus

Jaargang: 
11
Datum: 
08 mrt. 2017
Nummer: 
5
Schrijver: 
M. Oosterhuis-Sikkens
ID:
1719
Rubriek: Zondag 48

Na de eerste bede over het heiligen van Gods Naam gaat het Onze Vader verder met de tweede bede: 'Uw koninkrijk kome'. De Here Jezus leerde ons dit te bidden, maar wat betekent deze bede? We leggen deze keer Zondag 48 aan je uit, doe je mee?Lezen: Openbaring 22:16-21Zingen: Psalm 99:1,3

Koninkrijk

Heb jij een atlas? Kun je het Koninkrijk der Nederlanden opzoeken? En het koninkrijk van België? En het koninkrijk van Spanje? En nu het koninkrijk van God?

De eerste drie lukten wel, maar die laatste, heb je die ook gevonden?

Overal waar je zoekt, je zult hier geen kaartje van vinden. Toch bestaat dit koninkrijk echt.

Een koninkrijk is een land met aan het hoofd een koning. In het koninkrijk van God is de Heere God de Koning. Zo zongen we dit ook in Psalm 99. Dit Koninkrijk is niet op een kaart te vinden, het is verdeeld over de hele wereld. Overal wonen kinderen van deze Koning. Deze Koning heeft onderdanen in verschillende landen. De Heere regeert over de hele wereld. Gelukkig zijn er over de hele wereld kinderen die naar deze Koning willen luisteren, ze hebben God de Koning lief. Ze doen wat Hij zegt. Er zijn ook veel mensen die niet naar deze Koning luisteren, het zijn de ongelovigen, zij dienen 'koning' satan. Nou ja, koning? De satan denkt nu wel veel macht te hebben, maar uiteindelijk is dit een koning zonder macht, zonder heerschappij. Zijn onderdanen zijn op zoek naar geld, macht en naar aardse rijkdom en zoeken niet naar de rijkdom van de Bijbel. Naar de rijkdom van het heerlijk evangelie.

Kerk

Als wij bidden: 'Uw koninkrijk kome' dan vragen we daar allereerst mee of we zelf steeds meer de Heere gehoorzaam zullen zijn. Of de Heere met Zijn Geest in ons wil werken zodat wij als onderdanen van deze Koning leven. Dat in ons leven te zien is dat wij bij Koning Christus horen.

We bidden de Heere of Hij voor de Kerk wil zorgen. In de Kerk zitten de onderdanen van Koning Christus. We vragen de Heere of Hij steeds meer mensen bij de Kerk laat komen. En dat niet alleen in Nederland, maar de Kerk van Christus is wereldwijd.

De Here luistert naar dit bidden. Want het grote volk dat Hij voor ogen heeft en dat geen mens kan tellen, komt er zeker. Het is het volk dat Christus heeft gekocht met Zijn bloed.

Satan

We bidden voor de Kerk, maar tegelijk bidden we ook dat de Heere de satan steeds meer doet verliezen. De satan probeert mensen uit de kerk weg te trekken. Hij probeert ze te verleiden om bij Christus' volk weg te gaan. Hier is hij al mee begonnen in het paradijs. Hij liet de slang spreken zodat Eva en later ook Adam aten van de boom. En de hele geschiedenis door heeft de satan hard gewerkt om Gods kinderen weg te trekken bij God. Het volk Israël viel vaak in zonde, en sommigen keerden God echt de rug toe; denk aan verschillende koningen van Israël.

Ook nadat Jezus gestorven is voor onze zonden ging het werk van satan door. Hij viel de Kerk vanaf het begin aan. De apostelen werden tegengewerkt, gevangen genomen en gedood. In de Kerk kwamen dwalingen en die trokken veel mensen af van het ware evangelie.

En ook nu doet de satan dat nog. Veel mensen zitten in kerken waar het evangelie niet meer klinkt zoals God het in Zijn Woord zegt. De mensen worden verleid om niet meer te geloven in het scheppingsverhaal of niet meer te geloven dat Jezus echt is opgestaan. En veel mensen gaan achter satan aan.

In sommige landen werkt de satan de kinderen van God zo tegen dat ze worden vervolgd. Ze worden opgepakt en soms zelfs vermoord. Zo probeert satan de Kerk van Christus kapot te krijgen. Gaat hem dat lukken? Is satan de sterkste?

Jongste dag

We hopen dat je antwoord op de laatste vraag 'nee' was. Want jij weet vast al wel dat de satan niet gaat winnen.

Bij een wedstrijd is het vaak spannend omdat we niet weten wie er gaat winnen. Nu weten we het wel. Christus overwint de satan. We hoeven het alleen maar te geloven.

Als we om ons heen kijken in de wereld, is het soms moeilijk om te geloven. Er is zoveel ellende, pijn, verdriet, ongeloof. Maar we mogen vertrouwen op Gods beloften. Christus heeft voor onze zonden betaald en dus mogen wij onderdanen zijn van Koning Christus.

Christus is de Bruidegom en de Kerk is de bruid. En eens op de jongste dag komt de bruidegom Zijn Bruid halen. Zo lazen we dat in Openbaring 22. Dan zal Christus weerkomen net zoals Hij naar de hemel is gegaan. En dan zal Hij al Zijn onderdanen bij Zich halen. Hij zal ze meenemen naar de nieuwe hemel en aarde waar alles mooi, zonder pijn, zonder zonden zal zijn. En waar de Here volmaakt geëerd wordt. Het volmaakte koninkrijk vol gelovige onderdanen. Onderdanen die gevangen zaten, gemarteld werden, moe waren van de strijd, maar toch bleven geloven. Nu zien de onderdanen ook uit naar Zijn komst en die bidden: 'Uw koninkrijk kome'.

Bid jij dat ook gelovig mee?

Verwerkingsvragen

1. Wat is een koninkrijk?2. Hoe heet de koning van Nederland?3. Wie is de Koning van de hele wereld?4. Wat doet de satan?5. Wie gaat er winnen?6. Wanneer komt het volmaakte koninkrijk?