Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.
-A A +A

Catechismus

Jaargang: 
11
Datum: 
22 feb. 2017
Nummer: 
4
Schrijver: 
M. Oosterhuis-Sikkens
ID:
1714
Rubriek: Zondag 47

We mogen de Here God aanspreken met Onze Vader, zo zagen we de vorige keer. We hebben besproken dat dat heel bijzonder is. Onze Almachtige God wil onze Vader zijn door het werk van Christus. Vandaag gaan we met Zondag 47 verder spreken over de Naam van God. Hoe kunnen wij Zijn Naam heiligen?Lezen: Jozua 7:6-10Zingen: Psalm 115:1

Naam

De eerste bede van het gebed dat de Here Jezus ons leerde luidt: 'Uw Naam worde geheiligd'. Over Gods Naam hebben we eerder gesproken in Zondag 36 toen we het derde gebod bespraken. We zagen toen dat de Here wil dat we eerbiedig met Zijn Naam omgaan.

En nu bij het begin van het gebed komen we weer Gods Naam tegen. De Here vindt het dus erg belangrijk dat we Zijn Naam goed en heilig gebruiken, maar hoe moet dat?

Jij hebt vast een heel lieve moeder. Ze zorgt goed voor jou. Ze wast je kleren, ze maakt je eten, ze geeft je aandacht en luistert naar je als je iets wilt vertellen. Ook zal ze je helpen als je iets moeilijk vindt. Natuurlijk moet ze je ook wel eens terechtwijzen, maar dat doet ze omdat ze van je houdt en het goede voor je wil.

Je laat vast wel eens blijken dat je haar lief vindt. Je geeft haar een knuffel of zegt; bedankt mam!

Stel je nou voor dat je dat nooit deed. Stel dat je nooit liet blijken dat je van haar houdt. Dat zou ze vast niet leuk vinden. Gelukkig ben jij niet zo, je laat vast wel aan je moeder zien dat je veel van haar houdt.

De Here God is je Vader, Hij zorgt voor jou.

Hij is een almachtig God, Hij kan alles doen wat Hij wil.

Hij is heel wijs, Hij maakt goede plannen.

God is goed, Hij weet wat goed is voor Zijn schepping en schepsels.

Hij is een rechtvaardig God, Hij wil onze zonden ver-geven.

Hij is barmhartig, Hij zorgt voor ons en heeft geduld met ons.

De Here God is een God van waarheid, Hij doet wat Hij belooft.

Om al deze goede dingen moet de Naam van de Here God geheiligd worden. Over Hem willen we steeds meer horen, we lezen in de Bijbel.

We hebben God lief en stel dat we dat nou nooit eens lieten blijken. Stel dat we heel gevoelloos en gedachteloos met Hem en Zijn Naam om zouden gaan. Wat zou de Here daarvan vinden?

Juist, dat zal Hem verdriet doen. Daarom is het goed om steeds als dankbare en blijde kinderen van Hem te leven. Om dat te laten blijken in ons gebed maar ook in heel ons leven.

Heiligen

Omdat we ons rijk weten met de Here, moet heel ons leven vol staan van de aanbidding van Hem. We heiligen Zijn Naam door de Naam een hele grote plek in ons leven te geven.

Heiligen betekent apart zetten. Wij zijn heiligen omdat wij door de Here apart zijn gezet van de andere, ongelovige, mensen. Gods Naam moeten we ook apart zetten. Dit is een bijzondere Naam, niet zomaar de naam van je vriendje of buurman. Het is de Naam van je almachtige God en Vader. En dus gaan we daar heel eerbiedig mee om. Dit laten we zien in ons praten maar ook in onze daden.

Stel je eens voor dat een kind van God op zijn werk of op straat vloekt. Hij misbruikt de Naam van de Here. Ten eerste is dit een grote zonde, de Here is hier heel erg boos over. Maar wat zouden andere mensen, die dit horen, er wel van zeggen? Ze zullen denken: nou, dat is dan een gelovige. Zondags gaat hij naar de kerk, maar doordeweeks doet hij wat hij zelf wil. Ze denken er vast achteraan: die kerkmensen zijn maar rare mensen, in de kerk hebben we niets te zoeken. Zo wordt door een daad van deze christen Gods kerk belachelijk gemaakt, en bespot.

Uit dit voorbeeld leer je dat je in heel je leven een kind van de Here bent. In de Kerk maar ook op school en ook op straat met je ongelovige vriendjes. In heel ons leven moeten we de Naam van de Here heiligen. Zodat Zijn Naam en Zijn kerk niet bespot worden, maar juist geprezen. Door onze daden moeten de mensen geïnteresseerd raken in God de Vader, ze moeten juist getrokken worden naar de Kerk. En daar het evangelie van Gods Zoon horen.

Door onze daden en woorden moet de Here geprezen worden. Hij heeft een belangrijke en eervolle plek in ons leven!

Jozua spreekt daar ook over als Hij vergeving vraagt voor de zonden van het volk zoals je zonet gelezen hebt in de Bijbel.

Jozua noemt dat als de Here Zijn volk vernietigt, de heidenen zullen spotten: 'Is dat nu hun God, een God die Zijn eigen volk doodt?'

De Here luistert naar Jozua en vergeeft de zonden van het volk. En doordat de Here Zijn volk laat overwinnen wordt Gods Naam geheiligd. Ook heidenen spreken vol ontzag over de Here God. De God die Zijn volk beschermt en bewaart!

Verwerkingsvragen

1. Wat is 'heiligen'?2. God is almachtig, wat betekent dat?3. Wat is 'barmhartig'?4. Wat is 'rechtvaardig'?5. Noem eens een voorbeeld van hoe we Gods Naam kunnen heiligen.