Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.
-A A +A

Catechismus

Jaargang: 
10
Datum: 
13 jul. 2016
Nummer: 
14
Schrijver: 
M. Oosterhuis-Sikkens
ID:
1651
Rubriek: Zondag 36

Zondag 36 gaat verder met het bespreken en uitleggen van de wet van de Here. Het derde gebod is aan de beurt. Misschien denk je wel: 'o dat is makkelijk; je mag niet vloeken'. Dat is zo. Toch betekent het derde gebod nog veel meer. Lees je mee?Lezen: Psalm 8Zingen: Psalm 24:1

Naam

Om dit gebod goed te begrijpen, gaan we eerst kijken naar de naam van de Here. We bedoelen met de naam van de Here niet alleen een naam zoals jij die hebt. Jij heet misschien Auke, Sanne of Margreet. Zo word je geroepen en aangesproken. Maar Gods Naam gaat nog veel verder. Zijn Naam zegt wie Hij is. God, de machtige Schepper van hemel en aarde. Psalm 8 noemt dit ook. 'Here, onze Here, hoe heerlijk is uw Naam op de ganse aarde.' De Here God heeft 'naam gemaakt' met het maken van de hemel en de aarde.

Naam maken, dit moeten we even aan je uitleggen. Een beroemde uitvinder heeft naam gemaakt met zijn uitvinding. Hij is er beroemd van geworden. Wat een knappe man, hij heeft iets moois uitgevonden waar veel mensen plezier van hebben!

En ook een timmerman die iets heel moois en stevigs heeft gemaakt heeft 'naam gemaakt' met zijn bouwsel. Hij is er bekend van geworden, mensen praten erover. Dat is een knappe timmerman. Als je een keer een timmerman nodig hebt, dan moet je die vragen. Dan komt het zeker goed.

Zo heeft God 'naam gemaakt' met de schepping. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt met alles wat erin, erop en erboven is. Hij heeft een hele goede Naam, een goed reputatie opgebouwd. Je kunt ook zeggen; in de naam van de Here klinkt een rijke inhoud mee.

Daarom mag je Zijn Naam niet ijdel, niet zomaar gebruiken. Je mag niet vloeken. Je haalt dan de Naam van de Here door het slijk, je doet alsof die Naam niets waard is.

De Here heeft alles zo kunstig gemaakt. Hij heeft door Zijn scheppingswerk heel bijzonder naam gemaakt. Je ziet zijn eeuwige kracht en godheid erin. Zijn wijsheid en Zijn almacht.

Vloeken

Mensen die Gods Naam roepen als ze boos zijn, als ze zich zeer doen of als hun voetbalteam verliest, die zijn aan het vloeken. Zij gebruiken Gods Naam voor niets, dat is ijdel.

Ook gebruiken veel mensen een vloek waarin ze eigenlijk aan God vragen om hen te verdoemen, te vervloeken, te straffen. Deze mensen weten zelf niet wat ze zeggen. Inderdaad, God zal ze zeker straffen. Want Hij vindt dit een grote zonde. In de Bijbel staat zelfs dat God er de doodstraf op zette (Lev. 24:16).

De Here vindt het dus heel erg als je vloekt. En ook is het erg als de mensen om je heen vloeken en jij er niets van zegt. Je laat de ander maar vloeken. Het is soms heel moeilijk, maar toch moet je voor Gods Naam opkomen en zeggen dat de ander, bijvoorbeeld je vriendje uit de straat, niet mag vloeken.

Ook op de televisie en op internet komen we veel mensen tegen die vloeken. Hier moeten we ver weg van blijven, we mogen er niet aan meedoen. Dus niet een filmpje blijven kijken waarin Gods Naam misbruikt wordt. Als je wel doorkijkt, stem je ermee in, je vindt het goed. Het is beter het filmpje gelijk uit te doen en duidelijk te laten zien dat je het er niet mee eens bent.

Ik ben

Toen de Here Mozes riep bij de brandende braamstruik, vroeg Mozes wie Hij was. En de Here antwoordde toen 'Ik ben die Ik ben'. Dit betekent: Ik besta, Ik ben er, maar nog meer: Ik ben actief, Ik ben te vertrouwen. Ik maak mijn mooie woorden waar. En daarna vertelde de Here Mozes dat God Zijn volk ging bevrijden.

En het was waar. De Here deed wat Hij zei. Onder leiding van Mozes heeft de Here Zijn volk bevrijd uit het diensthuis Egypte.

De Here heeft Zijn woord gehouden.

Vlak na de zondeval zei de Here dat Hij ons ging bevrijden. Dit zei Hij in de moederbelofte (Gen. 3:15). En ook dit beloftewoord heeft de Here gehouden. Hij heeft Zijn Zoon gestuurd en die Zoon heeft voor al onze zonden betaald.

Deze heilige God, die doet wat Hij belooft, moeten wij eerbiedigen. Wij moeten Zijn Naam alleen met eerbied uitspreken. Zodat Hij door ons op een goede manier gediend wordt. We mogen Hem naar waarheid dienen, dus dienen zoals Hij echt is. We mogen Hem in al onze daden en woorden eren.

Zo laten we zien dat we kinderen van Hem zijn. En zullen ook de mensen om ons heen zien dat wij anders zijn, dat we niet bij de wereld horen. Ze zullen zien dat we bij God horen. Zo kunnen ook andere ongelovige mensen de Here en Zijn beloften leren kennen.